De CAF is een onafhankelijk kenniscentrum en heeft door de jaren heen met kennis en voorlichtingsactiviteiten, als het gaat om fruit, naamsbekendheid opgebouwd. De CAF heeft zich gespecialiseerd in hardfruit (appel en peer) en klein- en steenfruit (kers, pruim, framboos en bes) Binnen de CAF ligt voor deze teelten de nadruk op gewasbescherming, bemestingen en teelttechniek.

De CAF geeft ondersteuning aan 6 verschillende coöperaties binnen Crop Solutions, waarvan Rijnvallei en de CZAV de grootste zijn. De CAF zorgt voor ondersteuning naar deze 15 fruitvoorlichters, waarmee zij het veld ingaan. Een belangrijk product van de CAF en voor fruittelers zijn de ruim 100 teelt informatieberichten op jaarbasis, waar een iedere teler aanspraak op kan maken. De CAF brengt mede door de directe contacten met fruitvoorlichters en fruittelers advies uit op regionaal niveau en heeft daarmee een landelijke dekking. Desgewenst gaat er een CAF specialist met de fruitvoorlichters mee, waarmee een unieke formule is ontstaan.

Gezien de toenemende vraag naar voorlichting en advies, is met ingang van 18 juli, Ferdy Tolhoek, als aankomend gewasbescherming specialist grootfruit bij de CAF in dienst gekomen. Ferdy is opgegroeid op een fruitteeltbedrijf in Zeeland. Zijn studie aan zowel de MAS als de HAS heeft hij op de fruitteelt toegespitst. Daarnaast heeft hij ervaring bij veiling Zaltbommel opgedaan. In 2008 heeft hij verder zijn stage bij de CAF vervuld. Nu richt hij zich binnen de CAF hoofdzakelijk op het coördineren en uitvoeren van de demoproeven. Daarnaast levert hij een bijdrage aan het informatiesysteem van de CAF.

De CAF vindt het zeer belangrijk dat ook jonge telers en fruitteeltmedewerkers beschikken over voldoende basiskennis. Daarom wilt de CAF per 2011-2012 onder leiding van Jan van Mourik een gewasbeschermingscursus aanbieden. Opzet van de cursus:
  • 9 bijeenkomsten waarvan 6 theorie en 3 praktijk;
  • groepsgrootte maximaal 20 deelnemers, eventueel kleinere groepen in eigen regio;
  • theorie bijeenkomsten op 6 avonden tussen 19.00 en 22.00 uur;
  • praktijkbijeenkomsten voor en na de bloei, afronding in juni;
  • voor meer informatie: info@caf.nl en www.caf.nl.
Geïnteresseerden kunnen zich bij de CAF aanmelden, waarmee wij hopen een bijdrage te kunnen leveren in het overdragen van kennis.