Tholen - De landbouw in Nedersaksen ondervond dit jaar moeilijke weersomstandigheden. In tegenstelling tot het ongewoon warme en droge lenteweer was de zomer aan de koele en natte kant. Op de gewasopbrengst was het effect heel anders. "Over het algemeen is, aldus voorzitter Arendt Meyer zu Wehdel van de Kamer van Koophandel in Nedersaksen op een persconferentie in Wehrbleck, het een lastig jaar geweest voor de telers. In het kort was zijn conclusie: "2011 was geen goed jaar voor de telers”. Waar opbrengst en kwaliteit van de producten onbevredigend waren, trokken afhankelijk van de producten de marktprijzen aan. Dus is het economisch verlies gedeeltelijk gecompenseerd.

"In het bijzonder zijn dit jaar de tuinders zwaar getroffen door de EHEC-crisis". De verkoop van tomaten, komkommers en sla was bijna volledig tot stilstand gekomen en de prijzen zijn gezakt tot een ongekend dieptepunt. Ondertussen is de verkoop weer normaal, maar de prijzen hebben zich nog slechts ten dele hersteld en liggen in sommige teelten nog steeds ruim onder het niveau van vorig jaar. In Neder-Saksen werden ongeveer 700 bedrijven direct of indirect door de EHEC-crisis geraakt. De schadevergoeding bedroeg € 2,9 miljoen. Het werkelijke verlies was vier keer zo hoog.

De resultaten voor de producten zijn als volgt:

Aardappelen: De aardappelteelt in Nedersaksen groeide met twee procent dit jaar tot bijna 115.000 ha, waarvan 83.000 ha fabrieksaardappelen en 32.000 ha voor de verse consumptie. Over het algemeen wordt een oogst verwacht van ongeveer 5,4 miljoen ton. Dat is 18% meer dan in 2010. Het aandeel grove knollen is ongewoon hoog. Als gevolg van overaanbod zijn de prijzen sterk gedaald. Met € 8,30 per 100 kg voor de belangrijkste rassen is het 54 procent minder dan vorig jaar. De verwachting is dat de prijzen voor consumptieaardappelen later in het seizoen zullen stijgen.

Groente: Het groenteareaal is met bijna 19.000 ha niet significant veranderd ten opzichte van vorig jaar. Er was een toename van de teelt van groene kool, sla, spinazie en uien. Volledige gegevens over inkomens zijn nog niet beschikbaar.

Biologische landbouw: Net zoals vorig jaar waren er ook grote verschillen in 2011 in opbrengst en kwaliteit. Gemiddeld moet voor alle bedrijven en voor alle teelten van een iets lager gemiddelde dan in vorige jaren worden uitgegaan. Een uitzondering is de aardappelteelt. Hier ligt de opbrengst ruim boven het langjarig gemiddelde. Omdat het areaal sterk is toegenomen, ligt ook hier de prijs ver onder het niveau van voorgaande jaren.