Spanjaarden consumeren in september 2010 de meeste paprika's van het jaar. Dat heeft Fepex, de Spaanse federatie van groenten- en fruittelers en exporteurs, berekend. De consumptie lag in september op 23.203.000 ton. De waarde van de paprika's was echter in maart en april met respectievelijk 35.829.000 en € 34.871.000 een stuk hoger. De laagste waarde was in november en december, toen de consumptie ook het laagst was.Volgens product manager Victor Garcia van Syngenta is prijs niet de belangrijkste reden van aankoop, omdat er een duidelijk alternatief ontbreekt. Ook worden paprika's erg vaak gebruikt als ingrediënt in gerechten. Deze combinatie leidt tot een toename van de paprikaconsumptie in de zomermaanden. Deze trend start in mei en komt augustus/september tot zijn hoogtepunt.Sinds 2005 is de paprikaconsumptie in Spanje met 7,4% gestegen van 201 miljoen ton in 2005 tot 216 miljoen ton in 2010. In 2010 daalde de consumptie echter met 8,8% ten opzichte van 2009, het jaar met de hoogste paprikaconsumptie (237 miljoen ton). De waarde van de paprika's vertoont ook een stijgende lijn sinds 2005, met 2009 als uitschieter (€ 378 miljoen). Alleen lag de waarde van de paprikaconsumptie in 2010 weer lager, namelijk op 371 miljoen euro.

Bron: Peppers Today Syngenta Seeds