Adviesburo Verhoef bestaat sinds 1979 en heeft vrijwel uitsluitend gewerkt voor bedrijven, waarbij de koel- en vriesinstallatie het hart vormt van de onderneming, nationaal en internationaal. Onze inzet is divers en varieert van deelname aan een ontwerpteam, offertebeoordeling tot bouwbegeleiding. Naast de koeltechnische aspecten komen bouwfysische zaken, innovatieve en/of duurzame toepassingen, luchtgordijnen en dockboards aan de orde. Tenslotte informeren wij de opdrachtgever over bijkomende zaken, zoals tocht, geluidsproductie, condens, energieverbruik, onderhoud, etc.

Adviesburo Verhoef kan een totaal pakket aan diensten rondom de koel- en vriesinstallatie aanbieden. Tijdens de keuze van een koelsysteem informeren wij de opdrachtgever over de eventuele gevolgen voor de milieuvergunning en fiscale regelingen (subsidies). Alle benodigde werkzaamheden rondom de koel- en vriesinstallatie kunnen in één hand blijven, wat een synergie oplevert en misverstanden voorkomt. Hierin onderscheiden wij ons van andere koel- en subsidie (advies)bureaus.
Adviesburo Verhoef is specialist in koudetechniek, voor zowel het opwekken van koude als het benutten van de restwarmte uit de koel- en vriesinstallatie. Opgemerkt wordt dat niet alle warmte uit de koel- en vriesinstallatie gratis is. Door creatief te kijken naar het project als geheel, ontstaat een optimale afstemming van de installatie, waarbij zowel de warmte als de koude economisch verantwoord wordt benut.

Een goed koeltechnisch ontwerp is een mix van investering, fiscale voordelen, kwaliteit, binnenklimaatseisen, vergunningsconsequenties, betrouwbaarheid, cost of ownership en specifieke wensen van de opdrachtgever. Onze werkzaamheden zijn er op gericht, dat deze mix tot stand komt. De hiervoor benodigde adviesdiensten verschillen per project. Graag stellen wij voor u een plan van aanpak op, wat leidt tot de juiste aanpak van uw project.

Meer informatie over onze werkzaamheden vindt u op www.verhoef.net. Tevens vindt u daar een uitgebreide referentielijst.