In het seizoen 2010/11 is er een stijging zichtbaar in de Chileense sinaasappelexport. Naar de VS werd 34,9% meer geëxporteerd, Azië (18,6%) en het Midden-Oosten (64,4%). Volgens informatie van de Chileense vereniging voor fruitexporteurs ASOEX groeide de sinaasappelexport van 47.640 ton in 2009/10 naar 53.517 ton in 2010/11. Dit betekent een stijging van 12,3%.

Naar de VS werd bijna 35% meer verscheept. Dit ging van 28.220 ton in 2009/10 naar 38.059 ton in het volgende seizoen. Naar Canada werd minder verscheept en was sprake van een daling van 8,1%. Bij Europa was ook een sterke daling zichtbaar, de sinaasappelexport daalde 81% en daalde van 9.770 ton naar 3.9770 ton. In Europa is de belangrijkste markt Nederland (1.893 ton), daarna Spanje (1.376 ton), Italië (175 ton) en Engeland (153 ton).

Tijdens seizoen 2010/11 ging 18,6% meer naar Azië en 64,4% meer naar het Midden- Oosten. Ook naar Latijns Amerika ging 26,4% meer dan vorig seizoen.

Bron:ASOEX-SimFRUIT