De inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten kunnen binnenkort meer lokale producten op de markt verwachten dankzij een nieuw initiatief in Abu Dhabi. Abu Dhabi heeft al aangegeven, dat zij het marktaandeel van lokale producten binnen vijf jaar van de huidige 15% naar 40 % willen verhogen.Soms raken teeltbedrijven in Abu Dhabi in verval of buiten gebruik, omdat de eigenaren geen tijd hebben om toezicht te houden op het bedrijf aangezien veel telers ver van hun bedrijven vandaan wonen. Aangezien dit de totale productie en beschikbaarheid van lokale AGF beïnvloedt, heeft de Abu Dhabi Farmers Service Centre (ADFSC) een systeem beschikbaar gesteld voor managementdiensten voor die eigenaren, die zelf lastig toezicht kunnen houden.

'Voor telers,die ver bij hun bedrijven vandaan wonen, is het niet logisch om veel tijd te spenderen aan het controleren van de werknemers en leidinggevenden in hun bedrijf. Daarom nemen wij deze taak graag van hen over,' zo sprak Christopher Hirst, uitvoerend directeur van de ADFSC.

Het centrum werd in 2009 opgericht door de regering van Abu Dhabi met als doel de duurzaamheid van de Landbouwsector van de Emiraten te vergroten, het watergebruik terug te brengen, de kwaliteit van de lokale product te verbeteren, de nationale voedselveiligheid te verbeteren en een goed inkomen voor de telers te garanderen. Recentelijk heeft het centrum een keurmerk voor lokale geteelde groenten van goede kwaliteit gelanceerd.

Nieuw systeem

Tot nu toe hebben zo'n tachtig bedrijven zich aangemeld voor de managementdiensten van het centrum. Het kerndoel van dit nieuwe systeem is het helpen van de telers. 'Wanneer een teler niet in staat is om zelf de leiding te nemen in zijn bedrijf, maar hij wil wel op een winstgevende manier groenten, dadels en vee produceren, dan ontwikkelen wij samen met de teler een plan om dit te realiseren,' zo legt Hirst uit.

'Wanneer de telers echter alleen voor eigen consumptie produceren, dan zorgen we dat dat in het plan wordt meegenomen. Het is allemaal afhankelijk van de doelstellingen van de teler.'Het programma is niet zo zeer opgericht om beter gebruik van de vruchtbare grond in de Emiraten te stimuleren. In eerste instantie draait het alleen om het ondersteunen van de telers. 'Het is niet ons doel om het ongebruikte vruchtbare land in landbouwgrond te veranderen, maar we hopen zeker dat veel van de non-actieve bedrijven weer aan de gang gaan als de boeren dit zelf ook willen. Dat zal zeker bijdragen aan het versterken van de landbouwsector in de Verenigde Arabische Emiraten,' zo sprak Hirst.

Het centrum heeft dit nieuwe systeem, met name door bijeenkomsten en face-to-face contact, geïntroduceerd. Er zijn zo'n 3.000 teelbedrijven in de Emiraten. De telers betalen, zodra ze het contract ondertekenen.

Feiten
  • Tachtig contracten met telers dusver
  • Dh 5.000 jaarlijkse bijdrage voor het leiden van het bedrijf
  • 23.000 teelbedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten

Bron: gulfnews.com