Het wil maar niet vlotten met de cao-onderhandelingen voor de supermarktbranche. De gesprekken tussen vakbonden en supermarkten liepen maandag vast. Beide partijen zijn al negen maanden met elkaar in onderhandeling over een nieuwe cao voor 260 duizend werknemers in de branche.

De vakbond wil een einde aan jeugdlonen, zodat alle werknemers dezelfde beloning ontvangen voor hetzelfde werk. Verder eist de werknemersorganisatie een loonsverhoging van twee procent voor alle werknemers. De afspraken zouden moeten worden vastgelegd in een nieuwe eenjarige cao, die met terugwerkende kracht op 1 april van dit jaar moet ingaan.

De werkgevers zetten in op tweejarige cao, met een loonstijging dit jaar van 1,7 procent en voor volgend jaar een groei van de lonen van 1,85 procent. Voorts willen ze een onderzoek instellen naar de positie van jongeren in de branche. Driekwart van het personeel in de supermarkten is jonger dan 23 jaar.

FNV Bondgenoten is het beu en gaat de supermarkten nu in samenspraak met zijn leden een ultimatum voorleggen. Als daar niet aan wordt voldaan, volgen er acties stelt de bond.

De werkgevers stellen het uitblijven van onderhandelingsresultaten te betreuren. Om hun werknemers niet de dupe te laten zijn van het ontbreken van een cao, hebben de werkgevers naar eigen zeggen gezamenlijk besloten de lonen per 1 oktober te verhogen met 1,7 procent