NVKL neemt Frigidarium over, producent van ’s lands meest gerenommeerd koudetechnisch onderwijsmateriaal. Frigidarium wordt al meer dan zestig jaar als beste aangemerkt in de koude- en klimaattechnische branche. 

Voor het opleiden van monteurs koudetechniek en klimaatbeheersing heeft de branche (NVKL samen met ORKA) dit jaar een bedrijfstakeigen opleidingsbedrijf gestart. Dit opleidingsbedrijf is van en voor de koeltechnische installateurs en wordt ook gerund door diezelfde installateurs. Een bestuur van 10 ondernemers, variërend van groot naar klein, uit oost en west, vanuit de koude- en vanuit de klimaattechniek, is vorige maand van start gegaan met de meest uitdagende ambitie van de branche sinds decennia: Het selecteren, opleiden en detacheren van zo veel mogelijk leerling-koelmonteurs. Ambitieus is vorige maand gestart met circa veertig leerlingen uit alle delen van het land.

De branche neemt vanaf nu alleen genoegen met het beste. Uit tal van sollicitanten heeft ze de beste veertig gekozen. Uit diverse locaties is gekozen voor PTC+ in Ede en, last but not least, is gekozen voor het beste van het koude- en klimaattechnische opleidingsmateriaal dat Nederland kent: Frigidarium.

Frigidarium is ruim zestig jaar geleden als pionier met het eerste koeltechnisch onderwijsmateriaal op de Nederlandse markt verschenen. De auteur, de heer Kouwenhoven sr., is binnen het onderwijs en de koeltechniek een waar icoon. Het door hem ontwikkelde materiaal is gedegen en binnen de branche bij iedereen bekend.

Scheidend eigenaar, de heer ir. H. Kouwenhoven en NVKL zijn overeengekomen het materiaal gezamenlijk te moderniseren en klaar te maken voor de komende generatie technici. Dit zal een tweeledige modernisatie worden. In eerste instantie zal het materiaal gezamenlijk met de ROC’s geschikt gemaakt worden voor competentie gericht onderwijs (CGO). Zodra die slag voltooid is, zal de werkgroep zich storten op de bekende thuisstudie trainingen van Frigidarium zoals Koeltechnisch Vakman A en Koeltechnisch Vakman B.

NVKL is blij en trots te kunnen melden dat de heer Kouwenhoven bereid is zijn kennis, kunde en jarenlange ervaring ten dienste te blijven stellen van het koeltechnisch onderwijs. Hij zal als boegbeeld en senior adviseur de werkgroep en de projectmanager onderwijs de komende jaren terzijde staan.

Deze overname past in het streven van NVKL om haar invloed in het eigen vakonderwijs te vergroten en beter te doen aansluiten op het bedrijfsleven.