VTA organiseerde midden september een proefrooiing onder haar leden volgens een vastgesteld protocol. Deze opbrengstmeting vindt sinds 2001 plaats en wordt steeds op hetzelfde moment in het jaar uitgevoerd. Met de proefrooiingen worden van een groot aantal consumptierassen, verspreid over Nederland, monsters gestoken. De resultaten van de septembermeting zijn gebaseerd op een beperkt aantal monsters, maar geven zeker wel een tendens aan.
 
De gemiddelde opbrengst van de monsters is vastgesteld op 56.989 kg per hectare. Dit is hoger dan het 5 jarig gemiddelde, maar ruim 1 ton lager dan de opbrengst, die werd vastgesteld in 2008 en 3 ton lager dan in 2004. De nagroei is met 5,9 ton één van de laagste van de afgelopen jaren.

Verschillende deelnemers geven aan waterschade te hebben. Deze schade bedraagt, omgerekend naar het totaal bemonsterde areaal, ruim 3% en is daarmee hoger dan de geschatte waterschade met de meting van augustus. Telers, die hebben meegedaan met deze proefrooiing, melden veelvuldig misvormingen en groene knollen.