De komende maand gaat een onderzoeksteam van de Deense Aarhus University van start met een wevermier-project in Tanzania en Benin. Dit gebeurt in samenwerking met lokale wetenschappers en fruittelers. De mieren op het biologische fruit kunnen eventueel zelfs dienen als een alternatieve bron van eiwitten voor de mens.

Het insect staat bekend om zijn dodelijke bijtkracht, daardoor kan de wevermier dienen als een natuurlijk biologisch beschermingsmiddel tegen schadelijke plagen voor de teelt.


De wevermier in Visakhapatnam

De Deense onderzoekers zijn van mening dat de wevermier telers in Afrika kan helpen bij het ontwikkelen van een gedegen landbouwcultuur. De mier helpt bijvoorbeeld bij de bescherming van mango- en cashewnotenbomen.

"Om de mango met gewasbeschermingsmiddelen te beschermen, heb je pure gif nodig om de maden te doden", Mogens Gissel Nielsen van de Aarhuus University, hij geeft leiding aan het project. "Dit is gif is logischerwijs ook niet bevorderlijk voor ons eten."

Met een subsidie van 1,3 miljoen euro kan het Danish International Development Agency (DANIDA), gaan de onderzoekers bekijken hoe het mierenproject commercieel haalbaar kan worden voor kleinschalige telers in Tanzania en Benin.