Greenpeace en Avaaz overhandigden 1 miljoen handtekeningen aan John Dallì, Europees Commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming. Tussen maart en september van dit jaar ondertekenden een miljoen Europeanen uit alle lidstaten een petitie om een moratorium op de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen te vragen. De petitie werd gelanceerd na de teelttoelating van de genetisch gemanipuleerde aardappel Amflora in maart 2010. Het succes van deze actie toont aan dat de Europeanen sterke twijfels hebben over de veiligheid van ggo’s voor landbouw en voedselproductie.

De petitie is de eerste die wordt voorgelegd als Europees burgerinitiatief. Dat is een nieuw politiek instrument in het leven geroepen door het Verdrag van Lissabon in december 2009. Het biedt een miljoen burgers de mogelijkheid om de Commissie formeel te verzoeken een wetgevend initiatief te nemen om aan hun eisen tegemoet te komen.

Bron: Beterleefmilieu.be