Tholen – Gisteren werd de eerste algemene ledenvergadering van de Telers Vereniging Conference (TVC) gehouden. Naast de leden en sympathisanten waren er ook belangstellenden onder de ruim 250 aanwezigen die geïnformeerd wilden worden over de toekomstige plannen van de vereniging. Naast een huishoudelijk gedeelte waar o.a. het interim-bestuur unaniem en bij acclamatie gekozen werd en een vaststelling van de hectarebijdrage voor de leden werd een plan van aanpak gepresenteerd.


Harry van Beuningen is de eerste certificaathouder die contant afrekent met Dick Lagerweij

De hectarebijdrage is gestaffeld en is voor een teler met minder oppervlakte duurder per hectare dan voor een grotere teler. Het werkplan voor de toekomst gaat uit van samenwerking, het liefst met alle betrokken partijen die belanghebbend zijn in de keten en met onderzoek naar het aanstellen van een ketenmanager die de overige doelstellingen van de TVC mede vorm kan geven.


Dagvoorzitter Martine Kruider

De speerpunten van TVC zijn het verstrekken van marktberichten met informatie over prijzen, marktverwachting en voorraden. Toezien op efficiënte besteding van promotiegelden en verbetering van kwaliteit. Uitwisseling van kennis via een alleen voor leden toegankelijk internetforum en het organiseren van verkooptrainingen voor de leden.


Schaker en journalist Hans Bohm overhandigd de 'Toffe Peer Award" aan Dick Lagerweij voor zijn inzet

De verschillende inleiders hielden de aanwezigen een spiegel voor waarbij het initiatief bij de telers gelegd werd voor de verbetering van de kwaliteit bij teelt, afzet en vermarketing van de Conference. Waarbij retailexpert Gerard Rutte met enkele geponeerde stellingen over de afzet de telers tegen de haren instreek door hen o.a. te verwijten dat ze produceren zonder te weten of er ook vraag uit de markt is. Verder hekelde hij de situatie dat de Rabobank de productie in de tuinbouw stimuleert. Voor een verder verslag van de inleiding(en) zullen wij U morgen op onze site AGF.nl verder informeren.
 

Alle aandacht