Sinds week 38 is de wekelijkse uitvoer van Nederlandse paprika lager dan in 2008 en 2009. De uitvoer t/m de derde week van oktober ligt nu 3,5% lager dan in 2009. Duitsland (-4%), Zweden (-7%) en Rusland (-40%) hebben minder Nederlandse paprika ingevoerd dan vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk (+3%), de Verenigde Staten (+16%) en Polen (+9%) hebben meer paprika afgenomen.

Paprika vaker in de aanbieding

In periode 44 t/m 47 waren er tien landelijke prijsacties met paprika, waarvan twee bij de Bonimarkt. In 2010 zijn er duidelijk meer prijsacties met paprika geweest dan in 2009. Tot en met week 47 zijn 45 procent meer landelijke aanbiedingen met paprika geteld dan een jaar terug. Hoogvliet en C1000 hebben in 2010 iets minder vaak actie gevoerd met paprika maar de andere belangrijke formules hebben meer of evenveel acties gehad. Koploper in 2010 is Jan Linders met 16 prijsacties.

Meer omzet

In week 43 t/m 46 zijn de prijzen voor mixpaprika bij de meeste Nederlandse supermarkten stabiel geweest, maar de onderlinge verschillen konden groot zijn. Bij Aldi lagen de prijzen onder € 2,00 per kg, bij veel andere formules lag de prijs rond € 4,00 per kg. Paprika’s hebben de supermarkten meer omzet opgeleverd: praktisch iedere week in 2010 was de omzet met paprika hoger dan in 2009. Vooral in mei en in juli was de omzet hoger.

Spanje en Israël

De uitvoer van paprika uit Spanje was in januari en februari 2010 duidelijk hoger dan in 2009, maar daarna veranderde dat beeld. In maart, april en mei daalde de uitvoer naar een niveau dat duidelijk lager lag dan vorig jaar. De invoer van paprika’s uit Israël in de EU valt aan het eind van het Spaanse seizoen en het begin van het Nederlandse seizoen. In januari en februari was de EU-import van Israëlische paprika duidelijk kleiner dan een jaar terug, maar in maart en april is meer ingevoerd dan in 2009.

Bron: Marktbeeld Paprika, Productschap Tuinbouw, www.tuinbouw.nl