Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Jan Moerdijk roept op om GMO-problematiek aan te pakken

Beste Maxime en Henk,

Beste Maxime en Henk,

Ik kan niet verdwalen want ik weet niet waar ik heen ga. Toen ik onlangs een artikel met deze kop schreef kon ik de werkelijkheid hiervan nog niet geheel bevatten, de impact voor de AGF-sector in het algemeen en de tuinbouwsector in het bijzonder.
Als ik nu vandaag een artikel lees in De Telegraaf van LTO voorzitter Albert-Jan Maat waarin hij vergenoegd stelt van 'Boeren in Nederland wordt weer veel leuker' dan ben ik het met hem eens dat de AGF-sector in Nederland een zeer hoogwaardige productiesector is die een grote bijdrage levert aan economie en maatschappij.
 
Echter, daar waar de klaagzang weer begint en de roep om erkenning en ondersteuning dan denk ik, man maak toch eerst eens schoon schip binnen je sector. Ga ook zeker niet genoegzaam achter over leunen met de gedachte geld te kunnen verdienen aan het wereldvoedselprobleem (doet mij een beetje gruwelen en een vergelijking trekken met de hongerwinter in de tweede wereldoorlog) en gelijktijdig roepen dat allerlei organisaties het anders zouden moeten doen. Laat dat niet het uitgangspunt zijn van een toekomstige duurzaam producerende sector.
Als er sturing moet worden gegeven vanuit de overheid naar een bepaald onderdeel van de maatschappij dan is er wat aan de hand.


Jan Moerdijk

Beste Maxime en Henk, Ik heb onlangs in het bewuste artikel een aantal vragen gesteld aan de tuinbouwsector en voor één van deze vragen 'Blijft de sector/afzetorganisaties/ belangenorganisatie/telers verstrikt in GMO ontwikkelingen en constructies?', richt ik mij nu tot jullie. Ook jullie zijn betrokken bij deze vraag. Alles er omheen en betrokken bij GMO en GMO invulling zit verward en verstrikt in elkaar. Brussel knelt Den Haag/het ministerie, het ministerie knelt het Productschap Tuinbouw, het Productschap Tuinbouw knelt de afzetorganisaties en telersverenigingen die op hun beurt weer hun telers/leden in de tang hebben genomen.

Allerlei figuren binnen deze afzetorganisaties/telersverenigingen hebben via velerlei constructies greep en macht verworven. Telers/leden zijn gekneld en worden in een keurslijf gedwongen waarin ze in feite niet willen zitten maar ze kunnen geen kant op. Directieleden van de afzetorganisaties geven de pijp aan Maarten en gaan elders hun geluk zoeken. Hierdoor wordt de onrust binnen de sector en de verdeeldheid versterkt.

Juristen hebben de handen vol om allerlei vernuftige constructies te ontwarren en er weer een aantal aan toe te voegen voor de afzetorganisaties / telersverenigingen om alles telers/leden (gedwongen) binnen boord te houden. Toch zal eerstdaags de valbijl vallen en de echte klap gegeven worden want het is bijna einde tijdperk GMO.
Dan zitten de afzetorganisaties/telersverenigingen binnen afzienbare tijd met de gebakken peren. Vele jaren is het goed gegaan om via de eerder genoemde constructies GMO-gelden in te zetten:
  • Enerzijds om telers en telersverenigingen binnen de organisatie te houden/te binden.
  • En anderzijds is GMO altijd een formidabele financiering geweest voor de eigen liquiditeit. Immers de constructies zijn dermate opgetuigd dat GMO een wezenlijk onderdeel is van de eigen organisatie financiering/liquiditeit.
(N.B. GMO heeft de bestemming marktversterking als doel. Deze echte doelstelling is nooit gehaald).

Zowel het Productschap Tuinbouw als de afzetorganisaties/telersverenigingen zijn nu verstrikt geraakt in het onoverzichtelijk circuit van velerlei constructies. De juristen vanuit jullie ministerie zetten druk op het Productschap Tuinbouw om dat vanuit Brussel ook forse druk wordt uitgeoefend. Teveel, mogelijk ten onrechte uitgekeerde GMO gelden worden terug gevorderd terwijl deze gelden binnen de afzetorganisaties / telersverenigingen al lang zijn uitgegeven. Hierbij komt dat de liquiditeit en de winsten binnen de sector en dan zeker ook de afzetorganisaties/telersverenigingen marginaal zijn dus waar moet het terug te vorderen geld vandaan komen. Van de telers/leden dus en waar moeten die dit van gaan betalen?

Afzetorganisaties/telersverenigingen proberen nu het vege lijf te redden door zekerheidsconstructies op het gebied van telersbinding. Verplicht lidmaatschap met het in beschikking geven van de productie. (zie de constructies van Coforta /The Greenery). Iedereen zit dus gevangen verstrikt in een net waar je enkel vanaf komt door geheel opnieuw een organisatie op en in te richten die niet is belast en besmet met alles wat er de laatste vijftien jaar zich heeft afgespeeld. Er zijn via GMO-financiering enorme complexen gebouwd voor telersverenigingen/ geïnvesteerd in machines en projecten die niets met marktversterking te maken hadden maar enkel ten doel hebben gehad om telers te binden. Hierdoor is veel overcapaciteit ontstaan .

Er is geïnvesteerd in zogenaamde verkoopcapaciteit/bedrijven opgekocht voor veel geld maar hier ging het enkel over bureaus , stoelen en mankracht. De betaalde goodwil is weggegooid geld geweest. Binnen de tuinbouwsector is het op dit moment op veel fronten buigen of barsten gedwongen door deze versluierende GMO-zaken. Zaken waar het werkelijk over gaat 'marktbewerking, duurzaamheid en innovatie' verdwijnen naar de achtergrond.

Beste Maxime en Henk, ik wil alles samenvatten en een vraag bij jullie neerleggen om zo mogelijk op korte termijn de sector/tuinbouwsector door goed en sturend beleid weer in een rustiger vaarwater te loodsen zeker daar waar het GMO-beleid aangaat.
Het ministerie is mede verantwoordelijk voor de hele organisatorische en juridische chaos van dit beleid. Het is vreselijk uit de hand gelopen. De sector moet gezuiverd worden van al deze zaken. Daar is daadkracht voor nodig en duidelijkheid. Dat is er op dit moment binnen de tuinbouwsector zeker niet. Men tracht op velerlei manieren het gezicht en het vege lijf te redden ten koste van de telers/producenten. De telers/producenten verdienen zuiverheid, eerlijkheid en toekomstperspectief. Zij worden nu gekneld door de GMO-regelgeving.

Tenslotte, ik sluit aan bij de visie die LTO voorzitter Albert-Jan Maat heeft: de AGF sector heeft naar de toekomst toe goud in handen. Dat goud moet echter volgens mijn visie wel op een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wijze worden verdiend. Belangrijk is het dat u snel maatregels neemt en de genoemde verstikkende GMO-problematiek binnen de sector vanuit uw ministeriële verantwoordelijkheid aanpakt op een dusdanige manier dat de betrokken organisaties zichzelf kunnen zuiveren.

Dat de greep op de sector door allerlei enge GMO-constructies, regelgeving en mannetjes verdwijnt en dat er weer aandacht is voor een zuiver opererende sector waar aandacht is voor mens, maatschappij en economie op een duurzame wijze.
Ondersteun hierbij de ondernemers/koplopers die miljoenen hebben geïnvesteerd in duurzame innovaties en een voortrekkersrol vervullen naar de door LTO voorzitter Albert-Jan Maat aangegeven toekomst van de AGF-sector.

Met vriendelijke groet,
Jan Moerdijk
Publicatiedatum: