In Duitsland is discussie ontstaan over de hervorming van het bio-landbouwbeleid. De coalitie wil het budget voor ondersteuning van biologische landbouwonderzoek ook beschikbaar stellen voor andere duurzame landbouwprojecten. Het programma wordt niet opgeheven, maar het budget zal dan gedeeld moeten worden met duurzame projecten in de conventionele landbouw. De oppositie-partijen en brancheorganisaties hebben kritiek op dit plan.

De CDU en FDP protesteren tegen de plannen om te korten op onderzoek omtrent bio-landbouw. Bioland-voorzitter Thomas Dosch zegt dat dit ten koste zal gaan aan meerjarige onderzoeksprojecten over het klimaat en de bodembescherming en de optimalisatie van de biologische landbouwmethoden. BÖLW-voorzitter Felix Prinz hoopt dat er niet teveel gepuzzeld gaat worden met de budgetten.