Fruitteler Bert den Haan (38) uit Kerk-Avezaath luisterde afgelopen winter als lid van de Studieclub Zoelen naar een voordracht over het Fruitpact. "Best interessant allemaal, ongetwijfeld nuttig, maar waar is de gewone fruitteler?"

"De Studieclub Zoelen bestaat uit 18 relatief jonge fruittelers, die elke winter een reeks bijeenkomsten hebben over zaken die hun bedrijf en hun vak betreffen. Dat kan gaan over gewasbescherming, over techniek of over afzetmethoden. Om de drie jaar wisselen de voorzitter en de penningmeester, zodat je allemaal een keer aan de beurt komt. We schrijven allemaal één keer per vijf jaar op een A4-tje waar we verwachten over vijf jaar te staan met het bedrijf, en dan doen we daar vijf jaar niets mee. Ik heb het al twee keer meegemaakt. De eerste keer klopte het aardig, maar de tweede keer kwam het niet goed uit. Maar dat is gezien de prijsontwikkelingen in appels en peren ook geen verrassing eigenlijk.

In de Studieclub is ook Frank Engelbart een keer komen vertellen wat het Fruitpact allemaal doet en probeert te betekenen voor de sector. Een interessant verhaal, maar verder is er door ons eigenlijk niet veel mee gedaan. Want ik begreep dat die club de weg weet naar nogal wat subsidiepotjes, en dat zou fruittelers op dit moment wel goed uitkomen. Nu gaat al die subsidie naar grote partijen, die toch al de weg weten. Medewerking aan zo’n ondernemersleergang is nog het meest zichtbare voor ons als ondernemers. Een goede zaak, want ik zou zelf wel wat meer inzicht in fiscale en financiële zaken willen hebben. Je laat veel aan je boekhouder over. Ik vind het moeilijk in te schatten wat zo’n project nu verder voor ons betekenen kan. Het is me wel duidelijk dat er erg veel bobo’s in zitten, de stem van de gewone teler ontbreekt vind ik. Laat dat Fruitpact het maar eens wat inzichtelijker voor ons maken, een beroep doen op de gewone teler. Ik zit ook in het LTO-bestuur, we kunnen best mee dingen bedenken, we zijn er nuchter genoeg voor."

Op de oogstdag van het Fruitpact, op vrijdagmiddag 12 november a.s., krijgt iedereen de kans om te vernemen wat drie jaar Fruitpact heeft opgeleverd. Meld u aan via oogstdag@fruitpact.nl

Bron: Nieuwsbrief Fruitpact