Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Boeren en tuinders hebben verwachtingen van nieuw kabinet

Boeren en tuinders hebben gezien het concept regeer- en gedoogakkoord verwachtingen van het nieuwe kabinet. Er staat in dat alle agrofoodsectoren ontwikkelingsperspectief verdienen richting innovatie en verduurzaming. LTO gaat voor ruimte voor duurzame ontwikkeling. Een versterking van de concurrentiekracht en de sociaal-economische positie van agrarische bedrijven en de agrosector is hard nodig voor een stevige positie op de markt.
 
"We zijn positief en hoopvol over de hoofdlijnen van dit akkoord. Het besluit over het ministerie van LNV in een land, dat overal ter wereld waardering krijgt vanwege de bijzondere prestaties van de agrarische sector, is betreurenswaardig", zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Tegelijkertijd verwelkomt LTO de nieuwe naam van het ministerie, namelijk Economie, Landbouw en Innovatie. De keuze voor behoud van de waterschappen is een goede, mits de invloed van grondgebruikers voldoende wordt geborgd."
 
Volgens de LTO-voorzitter kiest het kabinet voor de toekomst van het Europese Landbouwbeleid (GLB) de goede richting. Wel had het akkoord duidelijker moeten zijn over de hoogte van het EU-budget, het evenredig aandeel voor de landbouw en de inzet van de regering voor het GLB na 2013. Maat: "Maar het belang van een degelijk landbouw- en plattelandsbeleid in Europa komt ook uit het regeerakkoord naar voren.”
 
In het akkoord wordt voor de overheid financieel-economisch gezien terecht de tering naar de nering gezet, meent LTO. Beheersing van de staatsschuld en rijksuitgaven draagt bij aan een beperkte inflatie en lage rentestand, wat voor agrarische ondernemers van groot belang is. Een prikkelend beleid voor ondernemerschap en passende accenten op enerzijds economie en anderzijds vernieuwing, kennis en onderzoek bieden kansen voor de land- en tuinbouw en de hele agrosector. "Het is aan ondernemers om daarop in te spelen en kansen te benutten. Zo ontstaat meer ruimte om te ondernemen", aldus Maat.
 
Het kabinet bezuinigt fors op natuur en beperkt grondclaims. Het gezamenlijke manifest 'Natuur, landschap en economie in een vitaal platteland' biedt handreikingen. Voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een nieuw tijdpad nodig met op korte termijn duidelijkheid en prioritering. Provincies moeten op basis van de beschikbare middelen op korte termijn aangeven welke delen van de EHS worden gerealiseerd. Delen van de EHS die niet worden gerealiseerd, moeten van beperkingen worden ontdaan.
 
Het doel om bureaucratie en regeldruk terug te dringen, krijgt ook bij LTO veel bijval. Maat: "LTO gaat er vanuit dat dit kabinet het niet bij woorden laat, maar straks daden toont." Positief is LTO over de plannen voor duurzame energie door een SDE+ met een meer stabiele financieringsvorm. Die regeling zal ook kansen moeten bieden voor biomassa en kleine energieproducenten.
 
LTO roept het kabinet op om te blijven werken aan de Nederlandse beeldvorming in het buitenland. Een sterke exportpositie vereist van het kabinet een scherpe focus op goede handelsbetrekkingen.
 
Publicatiedatum: