In hartje Antwerpen vond de eerste week van september de eerste editie van het International Strawberry Congress plaats. Van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 september 2010 organiseerde Veiling Hoogstraten in samenwerking met collega-veiling CLTV-Zundert, Proefcentrum Hoogstraten, VBT en VCBT een Internationaal Aardbeiencongres. Met 285 aanwezigen uit meer dan 20 landen, de geschikte basis voor een boeiend en interessant congres. Jacques Van Outryve (Europees landbouwjournalist) liet als strakke dirigent alles op wieltjes verlopen.Klik hier voor de foto's van het eerste International Strawberry Congress (met dank aan Jan Opdekamp)

Het evenement werd officieel geopend door Gaston Opdekamp, directeur van Veiling Hoogstraten. In zijn openingswoorden benadrukte hij het steeds toenemende belang van Europa in de productie van aardbeien. Meer dan een derde van de wereldproductie vindt plaats in Europa, waarbij België en Nederland zich ontwikkeld hebben tot belangrijke spelers in de aardbeiensector, met name door de productie die hier bijna jaarrond is en de hoge kwaliteitseisen. Hoogstraten® verwacht dit jaar een productie van 26.000 ton. In vergelijking met de Belgische productie van ongeveer 40.000 ton blijkt dat Hoogstraten® een groot aandeel heeft in het totaal. Naast een toenemende afzet in het binnenland wordt het overgrote deel van de aardbeien geëxporteerd.

De veilingdirecteur wenste iedereen een inspirerend congres. De presentaties tijdens de eerste congresdag zullen inzicht verschaffen in de wereldwijde status van de aardbeiensector, met duurzaamheid als centrale thema. Duurzaamheid vormt een belangrijke factor om verder succes te garanderen. Het congres vormt de ideale gelegenheid om nieuwe contacten te leggen, je kennis te verruimen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de sector.

Kris Peeters, Vlaams minister-president, en tevens bevoegd voor landbouw en visserij en het plattela010810_0133PRINTndsbeleid, kon helaas niet op tijd aanwezig zijn om de officiële opening te verzorgen. Na een vliegende start van David Hughes, over een groeiende markt voor aardbeien in een meer milieubewuste wereld, nam de Vlaams minister-president alsnog het woord om de aanwezigen toe te spreken. Peeters uitte zijn waardering over de grote rol die Hoogstraten® speelt in de Europese maar ook in de wereldwijde aardbeiensector. "Vanuit de Vlaamse regering investeren wij ook veel in onderzoek naar nieuwe technieken en methodes. We werken aan een duurzame agrarische sector waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk gereduceerd zal zijn."

De eerste congresdag werd afgesloten met een geslaagde welkomstreceptie op het Schoon Verdiep in het stadhuis van Antwerpen met een dankwoord van Cathy Berx, provinciegouverneur. De tweede congresdag ging van start met een algemene inleiding over duurzaamheid door Sjaak Bakker. Daarna werd het programma opgesplitst in een commercieel en een wetenschappelijk luik, waarbij de deelnemers konden kiezen uit een gevarieerd aanbod van sprekers. Deelnemers aan het congres konden de laatste dag gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie waarbij de teelt en het onderzoek vanuit de praktijk kon worden bekeken.Alles bij elkaar waren de deelnemers, waarvan er velen uit het buitenland afkomstig waren, enthousiast over het programma en de technische hoogwaardige productiemethoden van de Belgische en Nederlandse aardbeientelers.

Klik hier voor de foto's van het eerste International Strawberry Congress (met dank aan Jan Opdekamp)

Bron: Nieuwsbrief In-Co