Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

"TLN: "Kilometerheffing voor vrachtauto’s is onverteerbaar"

Het gisteren gepresenteerde Regeerakkoord bevat voor de sector transport en logistiek belangrijke aspecten. TLN meldt blij te zijn dat er een Regeerakkoord ligt, maar is zeer teleurgesteld over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtauto's. Die maatregel heeft volgens de organisatie nagenoeg geen effect op de verduurzaming en geen effect op de vermindering van files. Het betekent enkel een grote lastenverzwaring voor de sector. Positiever is TLN over de extra investeringen in infrastructuur: 2 miljard euro voor 3 jaar en nog eens 100 miljoen structureel. Ook de plannen in het Regeerakkoord op het gebied van arbeidsmarkt en ontslagrecht vindt TLN positief. 

TLN tegen kilometerheffing voor vrachtverkeer
TLN kan geen begrip opbrengen voor de invoering van een kilometerheffing voor alleen vrachtauto's, zo geven zij aan. TLN verwacht van de maatregel nauwelijks effect op duurzaamheid en filebestrijding. Weliswaar kondigt het kabinet ook pilots met betalen naar gebruik aan voor personenverkeer, maar geeft daarbij aan dat dit niet mag leiden tot een systeem van rekeningrijden. De ervaring in andere landen leert dat het jaren kan duren voordat de politiek daadwerkelijk vormen van kilometerheffing voor personenauto's durft in te voeren. In Duitsland bestaat tol voor vrachtauto's al 12 jaar, zonder dat er iets vergelijkbaars is voor personenauto's. Volgens de organisatie is de maatregel dan ook niet meer dan een lastenverzwaring voor de transportsector. 

De maatregel zal ook geen bijdrage leveren aan het verminderen van de files: Nederland telt 8 miljoen personenwagens en 130.000 vrachtwagens. Het aandeel vrachtwagens op het totale wagenpark in Nederland is zo klein dat dit geen effect heeft op mobiliteit. "Dit is betaald in de file staan", reageert TLN voorzitter Arthur van Dijk. "Het kabinet kondigt dan wel pilots aan met een kilometerheffing voor personenwagens maar waarom kilometerheffing voor vrachtauto's wel meteen invoeren en niet één pilot voor al het verkeer?", laat TLN weten.

Nederland heeft binnen Europa al een van de meest schone wagenparken. Ruim 80 procent van de vrachtwagenkilometers in Nederland wordt namelijk al gereden door Eurodiesels 5 of 6, met de schoonste motor op de markt en tevens de enige die nu nog nieuw verkocht wordt. Kilometerheffing is dus geen middel voor verduurzaming. 

TLN ziet daarnaast nu al een groeiende ontwikkeling naar goederenvervoer met kleinere vrachtauto's of bestelauto's. Deze categorie valt straks niet onder de kilometerheffing. De verwachting is dan ook dat de verschuiving van vrachtauto's naar minder grote voertuigen met de invoering van kilometerheffing sneller door zal zetten. "We moeten ons afvragen of dat een wenselijke ontwikkeling is in het kader van filebestrijding en duurzaamheid", geeft van Dijk aan.

Extra investeringen bemoedigend
De organisatie is positief over de voornemens van het Kabinet Rutte III om extra te investeren in infrastructuur. Er komt 2 miljard euro extra voor een periode van 3 jaar en daarna 100 miljoen euro per jaar structureel. Zo wordt er geïnvesteerd in de A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld. Maar ook gaat er meer geld naar investeringen in waterwegen en spoor. Het kabinet kiest voor een meer integrale aanpak van mobiliteit in Nederland. Een positieve tendens. Met de extra investeringen wil het kabinet 'Nederland in beweging houden' en daarmee economisch aantrekkelijk. 

Duurzaamheid moet lonen
Verduurzaming van onze maatschappij en onze economie is topprioriteit van het kabinet. TLN ondersteunt deze topprioriteit. Zo maakte TLN recentelijk duurzaamheidsambities voor de transportsector bekend: De CO2-uitstoot halveren in Nederland. Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied. Ook het bedrijfsleven moet haar verantwoordelijkheid nemen op het vlak van verduurzaming. Maar duurzaamheid moet wel lonen voor ondernemers.

Het kabinet kiest voor een verdere aanscherping van de CO2-reductie ten opzichte van bestaand beleid, ook voor het transport. Voor de bijdrage van het wegvervoer is van belang dat de daarvoor benodigde biobrandstoffen beschikbaar komen voor goederenwegvervoer. In tegenstelling tot het personenverkeer, rijdt het wegvervoer langere afstanden. Daarvoor is elektrische aandrijving voorlopig geen optie. Om biobrandstoffen ook daadwerkelijk aantrekkelijk te maken voor transportbedrijven, is verlaging van de prijs aan de pomp noodzakelijk. 
Werkgeverschap
De afgelopen jaren is gebleken dat het ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte aanpassing behoeft, meldt de organisatie. TLN is gematigd positief over de plannen van het Regeerakkoord op deze onderwerpen en ziet uit naar de concrete uitwerking. TLN is positief over het feit dat het kabinet de balans op de arbeidsmarkt wil herstellen waarbij het weer aantrekkelijker wordt om werknemers in dienst te nemen. Zodat er een betere verdeling komt in de verdeling van risico's en verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en overheid. 

Fiscale maatregelen stimuleren ondernemerschap
TLN is positief over de verlaging van de vennootschapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting. Voor de transport- en logistiek bedrijven die vallen onder VPB betekent een lager tarief minder belasting en dus meer geld beschikbaar voor de onderneming. Meer dan de helft van de transportbedrijven vallen onder de Inkomstenbelasting. Relatief veel daarvan vallen onder het hoge tarief. De verlaging daarvan betekent minder belasting en dus meer geld beschikbaar voor de onderneming. zo geven zij aan. 

Er is ook een aantal ondernemers dat nu onder het laagste tarief valt. Voor hen betekent de verhoging een lichte verslechtering van hun belastingsituatie. Ook de afbouw van de zelfstandigenaftrek kan negatief uitpakken op zelfstandigen, zoals kleine transportondernemers (KTO'ers). 

Balans Regeerakkoord
TLN ziet diverse positieve zaken in het Regeerakkoord, maar de algehele balans slaat wel om naar een negatieve beoordeling. De invoering van een kilometerheffing als mobiliteitsinstrument alleen voor vrachtauto is onverteerbaar, geven zij in een persbericht aan. Het is volgens ze slechts feitelijk uit te leggen als een harde lastenverzwaring, zonder dat er iets positiefs op vlak van filebestrijding in de praktijk tegenover staat. Op het gebied van verduurzaming is het onduidelijk hoeveel de sector terug ziet van de lastenverhoging. Van Dijk: "Ik verwacht dan ook op korte termijn een uitnodiging van het kabinet om hier over te spreken."

Bron: TLN

Publicatiedatum: