Net als in veel andere Europese landen kampten ook in Oostenrijk de fruitproducenten met de zeer wisselende weersomstandigheden. Na een te milde winter kwam het in het voorjaar tot groeiproblemen door de droogte. Neerslag in juni zorgde voor de eerste groei-impulsen. Hitte en een gebrek aan neerslag in de zomer zorgden vervolgens voor fruit van kleinere afmetingen dan gebruikelijk (appelen). Onweer en hagel veroorzaakten daarnaast regionaal grote schade.

De professionele Oostenrijkse fruitoogst (incl. vlierbessen) komt in 2015 uit op in totaal 265.500 Tonnen en ligt daarmee 5,7% lager dan vorig jaar. Vergeleken bij het langjarig gemiddelde is er echter sprake van een productiestijging van 5,5 procent. Van handappelen oogstte men 216.092 ton (-5,6% vergeleken bij vorig jaar, maar een plus vergeleken bij het langjarig gemiddelde).

Bij abrikozen zorgden hoge opbrengsten per hectare voor een productiestijging. De pruimenoogst viel daarentegen juist zeer slecht uit. Hierbij is het oogstresultaat echter ook bij het langjarig gemiddelde slecht. Wat betreft het totale fruitareaal is er nauwelijks iets veranderd. Men ziet echter ook hier dat de pruimenproductie onder druk staat.

Groentenoogst
De Oostenrijkse groentenoogst viel in 2015 duidelijk kleiner uit. Niet alleen vergeleken bij vorig jaar, maar ook vergeleken bij het langjarig gemiddelde. Alles bij elkaar kon er 560.000 ton geoogst worden, dat is 18,7 procent minder dan in 2014 en 12,3 procent minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Het Oostenrijkse groenteareaal is grotendeels onveranderd gebleven (er is sprake van een kleine minus ten opzichte van vorig jaar). Bij wortelen (-37,6%), witte kool en Chinese kool was de oogst bovenproportioneel slecht. Bij augurken en winteruien namen de oogsthoeveelheid en het areaal daarentegen toe.

Bron: www.ama.at