De NFO werkt samen met FME, Fedecom, LEI-WageningenUR, PPO-Randwijk en Tuinbouw Digitaal aan het project Fruit4.0. Binnen dit project wordt in beeld gebracht wat de ontwikkelingen op het gebied van internet, robots, sensoren, drones etc. op korte termijn kunnen betekenen voor de fruitteelt.Aandachtsgebieden daarbij zijn de inzet van technologie ten behoeve van emissiebeperking, opbrengstverbetering en arbeidsbesparing in de boomgaard. Het project levert een innovatieplan op met een onderbouwd advies over wat de beste projecten zijn voor de Nederlandse fruitteelt om mee aan de slag te gaan. Het rapport zal begin 2016 klaar zijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat de NFO samen met de partners werken aan projecten die een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van de fruitteelt in relatie tot het milieu en het rendement van de teeltbedrijven.

De partners in het project nodigen u van harte uit om tijdens de Fruitteeltvakbeurs in de stand van NFO kennis te komen maken met dit project. De beurs wordt gehouden op 20 en 21 januari 2016, locatie Expo Houten. 

Meer informatie:
NFO
Patricia Hoogervorst.
E: phoogervorst@nfofruit.nl
www.defruitteeltvakbeurs.nl