De Zuid-Afrikaanse Table Grape Industry (SATI) heeft haar tweede prognose voor het seizoen 2015/2016 bekend gemaakt. De volumes zullen in alle regio's stabiel blijven, behalve in Orange River Valley, waar vanwege een lager trosgewicht van de vroege druivenrassen de seizoensverwachting naar beneden bijgesteld is. Orange River Valley verwacht nu een productie tussen de 19,1 en 19,6 miljoen dozen. Dit is 2% onder de eerste ramingen.

De raming voor de totale druivenproductie daalt hierdoor licht naar een volume tussen de 60,9 miljoen tot 62,8 miljoen dozen.

In de onderstaande tabel is de meest recente raming en de eerste raming ( van oktober 2015) af te lezen, evenals de werkelijke volumes van de drie voorgaande seizoenen.


Tabel: Geraamde oogst uitgedrukt in dozen van 4.5 kilo, (Miljoenen)

Vanwege de vroege oogst in Orange River Valley en het gunstige weer werd rekening gehouden met een recordoogst. Uit de recente ramingen blijkt echter dat dit niet het geval zal zijn.

De noordelijke gebieden hebben er vertrouwen in dat de eerste ramingen gehaald zullen worden. In Olifants River Valley is de oogst van Flame, Early Sweet, Prime en Starlight aangevangen. Samen met de regio Berg River ligt de regio op schema qua geraamde volumes. Ook voor Hex River Valley blijven de ramingen ongewijzigd.

De tweede prognose laat een minimale daling van het totale volume druiven zien ten opzichte van de eerdere raming. Vanwege de kleinere volumes uit Orange River Valley komt de vroege aanvoer enigszins onder druk te staan. De laatste prognose laat een groei van 2,5% tot 5% zien ten opzichte van vorig seizoen.


Voor meer informatie:
Joseph Lombardt
Email: joseph@satgi.co.za