De cijfers van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) laten zoals altijd een wisselend beeld zien. Het totaal aantal ritten – gecorrigeerd naar kalenderdagen en inclusief de uitbreiding naar Bundesstraßen met vier rijstroken – lag in oktober 2015 in totaal 10,9% hoger en bij de Nederlanders 1,9% lager.

De kilometrages van vervoerders uit de volgende West-Europese landen – gecorrigeerd naar kalenderdagen – daalden en laten het volgende beeld zien: België (-7,8%), Denemarken (-16,2%), Finland (-1,6%), Groot-Brittannië (-20,9%), Ierland (-12,2%), Italië (-1,6%), Luxemburg (-1,0%), Malta (-33,9%), Nederland (-1,9%), Oostenrijk (-6,3%) en Zweden (-6,0%). Bij Duitsland (+10,6%), Frankrijk (+2,9%), Griekenland (+5,0%), Portugal (+2,2%) en Spanje (+5,2%) was sprake van een stijgende lijn.

De kilometrages van de meeste vervoerders uit Midden- en Oost-Europa blijven groeien: Bulgaren (+15,1%), Esten (+10,0%), Hongaren (+5,4%), Kroaten (+26,5%), Letten (+6,8%). Litouwen (+12,8%), Polen (+19,1%), Roemenen (+21,8%), Slovenen (+14,9%), Slowaken (+4,7%) en Tsjechen (+11,8%). En dus verliezen de West-Europeanen verder marktaandeel aan de Oost-Europeanen.

De Polen maken, na uiteraard de Duitsers, de meeste ritten, namelijk 2.238.464 en houden de Nederlanders ver achter zich op de derde plaats met 1.028.728 ritten. De Tsjechen volgen op enige afstand met 843.617 ritten. Qua kilometrage hebben de Duitsers een aandeel van 60,2%, de Polen 13,9%, de Tsjechen 4,3% en de Nederlanders 3,1%.

Van alle kilometers werd 45% geproduceerd door Euro 5-vrachtauto's, 12% door EEV, 4% door Euro 3, 5% door Euro 4 en intussen al 34% door Euro 6. Oostenrijkers, Slowaken, Hongaren, Duitsers, Slovenen en Tsjechen reden in oktober 2015 met het schoonste wagenpark op de Duitse autosnelwegen. De Grieken hadden verreweg het minst schone wagenpark.

Bron: TLN