Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Branche- en belangenorganisatie brengen knelpunten in beeld

Waar knellen de nieuwe GlobalGAP eisen voor mest?

De eisen die GlobalGAP stelt aan het gebruik van onbehandelde mest in bepaalde groenten worden door ondernemers in de akker- en tuinbouw als knellend ervaren. De komende weken brengen de betrokken branche- en belangenorganisaties knelpunten in beeld. Deze inventarisatie levert een overzicht van gewassen op waar de nieuwe regels van GlobalGAP problemen veroorzaken en wat de meest geschikte methodes van mestbehandeling zijn.

De betrokken branche- en belangenorganisaties zijn Biohuis, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, certificatie-instellingen en de Nationale Technische Werkgroep van GlobalGAP (NTWG). Zij inventariseren bij hun eigen achterban waar de eisen knellen. Afgelopen weken ontstond beroering over het aanscherpen van de regels met betrekking tot gebruik van onbehandelde dierlijke mest. "De nieuwe eisen zijn bedoeld om voedselinfecties te voorkomen," aldus Paul Bol, secretaris NTWG. "Groente en fruit is gezond, maar een verontreiniging met bacteriën, virussen of schimmels is niet helemaal uit te sluiten. Mest, water en mens kunnen die incidentele microbiologische contaminatie veroorzaken. Daarom gelden strikte voorzorgs- en hygiënemaatregelen."

GlobalGAP
Volgens Paul is het gebruik van dierlijke mest in de gangbare en biologische landbouw van belang voor een gezonde bodem, een gezonde teelt en de kringloop van voedingsstoffen. "GlobalGAP stelt al langer eisen aan de interval tussen het toepassen van onbehandelde dierlijke mest, als potentiële besmettingsbron voor ziektekiemen en de oogst. De nieuwste versie GlobalGAP eisen schrijven voor dat (groenten- en fruit)producten die rauw en/of onbewerkt worden gegeten, niet in aanraking mogen komen met onbehandelde dierlijke mest. Bij gebruik van behandelde mest, gelden geen restricties. Dat geldt eveneens voor de categorie producten, die voor consumptie altijd worden verhit. Voor groente die rauw wordt gegeten en waarvan het eetbare deel tijdens de teelt niet in aanraking komt met de grond, geldt dat gedurende drie maanden voor de oogst geen onbehandelde mest is aangewend. Voor de categorie groente waarvan het eetbare deel tijdens de teelt wel in aanraking komt met de grond, geldt een periode van zes maanden."Inventarisatie
De Nederlandse inventarisatie levert een overzicht met een indeling van gewassen in voornoemde categorieën. "Dan is helder voor de teler waar een wachttijd van zes of drie maanden geldt en voor welke gewassen de wachttijd van toepassing is," meent Paul. "Het onderzoek brengt ook in beeld welke vormen van mestbehandeling beschikbaar zijn en of de behandeling afdoende is om microbiologische risico's van pathogenen te beheersen. De organisaties gebruiken het resultaat vervolgens bij de vertaling van de GlobalGAP eisen naar de praktijk van de Nederlandse telers. Ook gaan ze na hoe met praktische oplossingen knelpunten zijn op te lossen. Begin volgend jaar wordt het resultaat van de inventarisatie opgeleverd en wordt het besproken tijdens een bijeenkomst van de NTWG."

Voedselveiligheid
De partijen die nu aan de slag zijn met de Nederlandse interpretatie van de GlobalGAP eisen, stellen dat voedselveiligheid boven alles gaat. De gezamenlijke actie moet er volgens Paul toe leiden dat bedrijven concrete handvatten krijgen om eventuele knelpunten op te lossen. "Veilig voedsel is een verantwoordelijkheid van alle schakels in de keten: boeren en tuinders, bewerkers en verwerkers en de handel in aardappelen, groenten en fruit. Recente grote uitbraken van voedselinfecties en veranderende consumptiepatronen – zoals meer consumptie van rauwe producten - stellen extra eisen."

Meer informatie:
Paul Bol, secretaris NTWG
E: [email protected]
T: 06 53308762
Publicatiedatum: