Voedingsonderwerpen benoemd voor Nationale Wetenschapsagenda

Op dinsdag 10 november kwamen 85 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de onderzoeksinstellingen en de overheid bij elkaar om na te gaan welke onderwerpen op het gebied van duurzame, gezonde voeding een plaats in de Nationale Wetenschapsagenda moeten krijgen. Via workshops gingen Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en HighTech Systems & Materials aan de slag. Dit was de eerste workshop die de Nationale Wetenschapsagenda organiseerde om op themaniveau te concretiseren. De komende periode volgen nog 15 workshops voor de andere benoemde thema's.Wetenschapsagenda
In 2014 kreeg de kenniscoalitie (bestaande uit VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, TO2, VNO-NCW en MKB-Nederland) van de ministeries van OCW en EZ de opdracht een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen. Doel van de Nationale Wetenschapsagenda is om de wetenschap nog sterker dan voorheen te richten op grote maatschappelijke vraagstukken. Om te inventariseren waar de maatschappelijke wensen lagen, heeft de kenniscoalitie vorig jaar het publiek uitgenodigd vragen aan de wetenschap te formuleren. Dat leverde maar liefst 11.700 vragen op, die uiteindelijk gegroepeerd zijn in zestien thema's.

Duurzame, gezonde voeding
Eén van de thema's daarbij is de productie van duurzame, gezonde voeding. Om binnen dit thema tot concrete onderzoeksvragen te komen, werd op 10 november in Wageningen een workshop georganiseerd. Ongeveer 85 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de onderzoeksinstellingen en de overheid dachten tijdens de workshop over concrete ontwikkelingsrichtingen waarvan zowel de samenleving als de BV Nederland kunnen profiteren. De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en HighTech Systems & Materials participeerden gezamenlijk in de workshop.

De volgende subthema's stonden centraal:
- Voedselveiligheid in de keten
- Voeding en gezondheid
- Voedselconsumptie
- Biotische factoren bij voedselproductie
- Abiotische factoren bij voedselproductie
- High Tech Systemen

Per subthema werden aandachtspunten voor toekomstig onderzoek benoemd en kwamen concrete projectideeën naar voren die in de vervolgworkshop verder worden uitgewerkt. Opvallend was dat vanuit vrijwel alle subthema's de roep om een hollistische benadering kwam. Alleen wanneer verschillende wetenschappelijke disciplines samen werken, komen oplossingen dichterbij. Bij vraagstukken op het gebied van voedselconsumptie is, naast voedingskunde, ook de input van communicatiewetenschappers en sociale wetenschappers nodig. Samenwerking tussen hightech en voedselproductie is een ander voorbeeld: deze samenwerking kan tot compleet nieuwe productie- en distributieketens leiden die kunnen voldoen aan zowel de individuele eisen van een consument als aan de toenemende vraag naar voedsel.

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda verzamelt op dit moment alle bevindingen in een rapport. Begin 2016 vind er een vervolgworkshop plaats. Dan moeten er concrete onderzoeksideeën worden geformuleerd en wordt het bijbehorende budget vastgesteld.

Bron: Topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven