Op 1 en 2 december organiseert Frug I Com, wederom in samenwerking met GS1 en IFPS, haar 2e Europese congres op de SS Rotterdam. In een programma met sprekers uit de AGF-keten van 4 continenten wordt ingegaan op de betekenis van the Internet of Things, Big Data, computers die met elkaar communiceren en uiteraard informatie(standaardisatie) voor de AGF-keten en de bedrijven die hierin en om actief zijn. Kortom: is de keten, en vooral bent u, klaar voor Tuinbouw 4.0?

1 december: Forum voor strategische koersbepaling
Voor ondernemers is het essentieel keuzes te maken aangaande hun technologische ontwikkeling nu digitalisering alle processen in het bedrijf, de markt en de keten snel verandert.
Op 1 december is er het Forum: een serie presentaties die ondernemers en management van AGF-bedrijven in één dag een overzicht geven van de ontwikkelingen in keten en individuele bedrijven als gevolg van de toenemende technologische mogelijkheden.
Met Entrepreneur 4.0; Data driven enterprises! neemt R. Huirne (Rabobank Nederland) u mee in de betekenis van data voor de onderneming van morgen en vandaag. Dan krijgt u een doorkijk op de ontwikkeling in technologie voor tuinbouw met bijdragen van M.Prins (Priva, Nederland) Cultivation 4.0; the next generation of growers! en Technology 4.0; the sky is the limit! door Prof. S. Sukkarieh van de University of Sydney en het Australian Centre for Field Robotics.
Hierna is het de beurt aan de rol van informatie in de keten. B. Horsbrugh (UNIVEG, België) geeft zijn visie op Quality 4.0: Data-quality. Maar ook de retail vraagt steeds meer informatie; in Supplier 4.0: Knowledge partner neemt J. Hulleman (JUMBO) u mee in zijn visie op partnership & informatie. Door met name de online markt verandert de keten. In Value Chain 4.0; Simpel & Fast neemt R.Limmen (Albert Heijn) in het effect hiervan op de supply.
De afsluitende presentatie is voor L. Zhao 赵国璋, Founder FruitDay uit China. Onlangs heeft zijn bedrijf een investering van 70 miljoen dollar aangekondigd in zijn webwinkel met Groenten & Fruit voor de Chinese markt. In Consumer 4.0; How online is the China Market? gaat hij in op hoe FruitDay's geïntegreerde keten, professionele standaarden en hoge kwaliteitseisen nodig zijn voor het bedienen van China's Consumer 4.0.

2 december: Roundtable voor kennisuitwisseling
Op 2 december zijn een aantal presentaties en workshops voorzien die ingaan op specifieke thema's op het raakvlak van informatie, ICT en AGF. Dit betreft workshops rondom innovatie op het gebied van Informatie en Logistiek, Voedselveiligheid, Markt & Consument, Financiën en Teelt.
Zo geeft R. Steenbergen (Rabobank) zijn visie op de financiële administratie van de toekomst. Laat M. Amende (Oracle Duitsland) zien hoe de truck en de reefercontainer van morgen communiceert met de verlader. A. Arts van Horticulture New Sealand gaat in op hoe data een cruciale rol speelt in de food safety problematiek. S. Sukkarieh neemt de Nederlandse fruitsector mee in zijn visie op robotisering en vision in fruit. A. Sabirovic, Berenschot Intellerts geeft u een voorbeeld hoe u met data de voorraad in de keten kunt managen. Daarnaast gaat J. Wilson (AgGateway) in op de ontwikkelingen in standaardisatie in de internationale precisielandbouw voor bemesten en spuiten. Ook zijn er kennissessies met Best Practises van AGF-bedrijven in gebruik van ICT & Informatie. Tevens laten we een aantal innovatieve ICT-ontwikkelingen de revue passeren in de Finish workshops met de Apps voor Morgen en de Rabobank Solutions Challenge. In totaal zijn er meer dan 40 break-out sessies waaruit u kunt "cherry-picken" en de onderwerpen te kiezen, die aansluiten bij de behoefte in uw bedrijf.

Veel aandacht voor informatieuitwisseling

Gedurende het Forum en de Roundtables is er wederom ook weer veel aandacht voor Informatie-uitwisseling, standaarden en het gebruik ervan. Zo is er aandacht voor EPCIS bij zowel de supply chain als de supermarkt (Connected Transport 4.0 & Datasharing 4.0). J. Wozniak (International Trade Center, Zwitserland) neemt u mee in de ontwikkeling van BlueID als global farmnummer in de landbouw. Ook is veel aandacht voor gebruik van standaarden op de labels i.v.m. de diverse wetgevingen. GS1 in Europe geeft een update over de nieuwe handleiding voor Consumerlabels. G. Rowe (GS1 Global) neemt u in zijn Best Practise sessie mee in de meest aansprekende toepassingen ter wereld in de Agri- en Food-praktijk. Tenslotte uiteraard ook aandacht voor de toenemende aandacht voor standaarden in geo-informatie ten behoeve van de precisielandbouw. Ook krijgt u in een serie Speedlearningsessies de gelegenheid kennis te nemen van standaarden van GS1 en IFPS voor teelt, handel en retail.

Aanmelden & Meer informatie

Meer informatie en aanmelding kan vanaf nu op de website. Hier vind u ook de meest actuele info over het programma.
 
Wilt u alleen deelnemen aan het Forum of alleen komen cherry picken tijdens de Roundtables dan kunt u ook kiezen voor aanmelden voor een dag. Een andere mogelijkheid is dat bijvoorbeeld de directie deelneemt aan het forum en een medewerker aan de meer detail-sessies bij de Roundtables. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier op de website. Wij zien u graag op 1 en 2 december op de SS Rotterdam.

Meer informatie:
Frug I com
Harrij Schmeitz
T: +31 (0)6 – 20 30 30 92
E: schmeitz@frugicom.nl