Mededelingen

Vacatures

"Tweetende AGF'ers"

Laatste reacties meer

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen maand

Top 5 - afgelopen week

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland weeronline.nl Altijd jouw weer

Overzicht wereldmarkt sinaasappelen

Wereldwijd wordt er voor het seizoen 2016/2017 een productie van 2,4 miljoen ton sinaasappelen meer verwacht dan het voorgaande seizoen. Daarmee wordt volgens ramingen van de USDA dit jaar 49,6 miljoen ton geoogst. Een grotere oogst in Brazilië zal de krimp in China en de VS meer dan compenseren. Zuid-Afrika is in de ban van beschadigd fruit. Door nog onduidelijke oorzaken zijn veel sinaasappelen beschadigd. Ook in Italië kampt de teelt met uitdagingen. Het Tristeza Virus houdt de telers bezig. Andere landen rond de Middellandse Zee kijken positiever terug op het seizoen.

Zuid-Afrika: goed seizoen, maar veel schade
In de Oostkaap, waar meer dan 40% van de Zuid-Afrikaanse sinaasappelteelt te vinden is, valt de oogst van de Navels terug. De oogst wordt gedecimeerd door scheuren in het citrus. Men vermoedt dat de oorzaak ligt in de lage luchtvochtigheid en de hitte tijdens de bloesemperiode. Daarnaast zijn er ongewoon grote navels in de sinaasappelen en Alternaria rot beschadigt een groot deel van de oogst. Vroege rassen als Fukumoto Navelina en Newhall lijken het hardst getroffen door deze ontwikkelingen. Voor latere rassen als Cambria valt de schade mee. Hoewel de eerste Navels geoogst zijn, begon het seizoen iets later dan gebruikelijk. In de Gamtoos vallei, waar de problemen minder ernstig zijn als in de Sundays River vallei, worden packout percentages van 50 tot 60% verwacht.

In de Westkaap spelen dezelfde problemen die de oogst in hun greep houden. De abnormaal grote navels en de scheuringen zullen 25% van de Navelina oogst beïnvloeden. Voor de latere rassen worden minder schades verwacht. De impact is in deze regio wel kleiner. In het noorden van het land zijn er geen problemen. In Loskop vallei en Senwes nadert de oogst van de Navelina en Newhall hun einde. Een groot deel van de vroege rassen is geoogst en vermarkt. De telers zijn tevreden, de kleur en maten zijn goed. Voor deze regio's wordt een grotere oogst verwacht.

Voor de rassen Palmer, Bahianinha en Washington ziet het er ook goed uit. Er zijn enkele meldingen van hagel- en windschade, maar die meldingen zijn lokaal. "Dit is het beste seizoen in tien jaar. De vraag is goed omdat we op een praktisch lege markt begonnen en Egypte is eerder klaar. Voor ons zal het een van de beste navelseizoenen in lange tijd zijn," aldus een enthousiaste teler.Normaal seizoen verwacht in Uruguay
Het land is op wereldschaal een kleine speler, maar levert toch aardige volumes sinaasappelen en ander citrus aan de wereldmarkt. Het land biedt de hele range aan sinaasappelen Navelina's, Navel Late, Lane Late, Salustiana's en Valencia's. Een Nederlandse importeur die het citrus verder over Europa verdeeld, verwacht een normaal seizoen met een stabiele aanvoer. Europa is de belangrijkste afzetmarkt voor het Latijns-Amerikaanse land.

Brazilië start seizoen
De eerste sinaasappelen werden in week 18 verscheept. Wel zijn er zorgen over de fytosanitaire eisen die de EU stelt aan de sinaasappelen. Daardoor is het lastig om aan de Europese vraag te voldoen. Net als andere landen op het zuidelijk halfrond probeert Brazilië haar marktaandeel in de Europese markt te vergroten. Een exporteur waarschuwt voor plannen die het Europees Parlement overweegt, die zouden slecht kunnen uitpakken voor de Braziliaanse exporteurs.

Volgens de ramingen zal de oogst 27% hoger uitkomen op 18,2 miljoen ton. Daarmee wordt de neerwaartse trend van de afgelopen jaren doorbroken. De gunstige weersomstandigheden zijn de oorzaak van de goede oogst. Het grootste deel van de oogst, 12,9 miljoen ton, is bedoelt voor de verwerkende industrie.

Egypte kijkt positief terug
Het Egyptische seizoen, dat inmiddels over is, was veel beter dan het voorgaande jaar. De maatvoering en kwaliteit waren beter, zo betogen de exporteurs. Door een kleiner volume liep het seizoen eerder af. Het kleinere volume werd veroorzaakt door slecht weer, waardoor de prijzen 20% hoger lagen.
Europa en Rusland vroegen om het Egyptisch citrus. Enkele exporteurs verschepen nog naar deze markten, maar voor de meeste handelaren is het seizoen voorbij. De Egyptenaren profiteerden van het slechte weer in Spanje, waardoor goede prijzen gemaakt werden op de Europese markt.

Turkije sluit gemiddeld seizoen af
Het seizoen is bijna over, met de laatste Navels en Valencia's die vooral voor de binnenlandse markt bestemd zijn. Exporteurs omschrijven het seizoen als "acceptabel." Er waren geen hoge verwachtingen, maar er waren ook geen grote verstoringen van het seizoen. Hoewel het volume stabiel bleef, exporteerde het land meer. Exporteurs hadden mogelijkheden op de Iraanse markt om het citrus af te zetten.

Israël verliest terrein op exportmarkten
Het exportseizoen is afgesloten met een 15% krimp in volume ten opzichte van vorig jaar. De voorgaande drie jaar steeg het exportvolume, maar door een optelsom van factoren keerde die trend. Zo werden exporteurs geconfronteerd met grote aanvoer op de Europese markt uit concurrerende landen, maar viel ook het weer tegen. Daardoor ontstonden kwaliteitsproblemen.
Van de 42.000 hectare die het land in de jaren '70 nog telde, staat nog 17.500 hectare overeind. Een groot deel van de productie is bestemd voor de binnenlandse markt. Het exportvolume komt doorgaans uit rond de 4.000 ton. Dominante rassen zijn Shamouti, Tabouri, Valencia. Vooral voor de late rassen is de concurrentie op de exportmarkt hevig. Als die trend doorzet zal naar verwachting over twee jaar het grootste deel van de Valencia's gerooid zijn.

"Teleurstellend" Spaans seizoen
Het Citrus Management Committee, de branchevereniging voor citrustelers, noemt het huidige seizoen "teleurstellend" en "erg ongewoon". In tegenstelling tot de gemiddelde resultaten van het voorgaande seizoen, pakte het gure weer slecht uit voor het huidige seizoen. Dankzij de goede vraag kon de prijs iets stijgen, maar de meest opzienbarende prijsverandering is die bij de telers. Door het slechte weer eind vorig jaar is de prijs die telers ontvangen sneller gestegen dan de handelsprijzen.

In chronologische volgorde werd het seizoen bepaalt door: de verkeerde en onrealistische verwachting dat er een overschot zou zijn. Een latere periode van koud weer in Europa, waardoor de vraag laag bleef. Het meer psychologische effect van Europese wetgeving rond import uit Zuid-Afrika. Slecht weer in november en december wat de oogst vertraagde en daarmee tol eiste op de kwaliteit. In februari en maart volgden de arbeidsconflicten en stakingen van stuwadoors, wat de export vertraagde.

Het kritieke moment rond Kerst, vooral voor de Navelina's, bleef achterwege en halverwege januari veroorzaakte vorst veel schade in Zuid-Europa. vooral Italië, Griekenland en Turkije werden getroffen. De markt lijkt nu een iets positievere dynamiek te hebben, met een grotere stabiele vraag, wat het einde van het seizoen voor de Navels en Valencia's opfleurt.

Italië in ban van virus
Het seizoen is voorbij. Voor de Siciliaanse sinaasappelen was het seizoen "tevredenstellend." Een handelaar vertelt dat het fruit zonder problemen verkocht kon worden. Wel viel het volume 40% lager uit. De binnenlandse markt nam het fruit zonder problemen op. Ook op de exportmarkt werden goede prijzen gemaakt en was er regelmatig een vraag. "We kunnen zeggen dat dit seizoen een van de meest interessante is voor zowel productie als handel," vertelt een handelaar.

Voor het volgende seizoen staan de bomen al weer volop in bloei. Zoals het er nu uit ziet, wacht een grote oogst. Er kan echter nog val alles gebeuren zo vroeg in het seizoen en het Tristeza Virus vormt een grote bedreiging voor de teelt.

Een handelaar vertelt de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De vraag naar Siciliaanse bloedsinaasappelen neemt toe. Het seizoen 2016/2017, dat in het voorjaar eindigde, kende enkele kritieke ontwikkelingen. De volumes vielen fors lager uit, onder andere door de gevolgen van het virus en slecht weer. Dat resulteerde in lage prijzen. De vooruitzichten voor het nieuwe seizoen stemmen opgewekter. "We verwachten een verbetering. Het is duidelijk dat de volume beperkt zullen zijn door het virus, maar de bloesem ziet er goed uit," vertelt een handelaar.

De analyse van een citrus agronoom stemt somberder. Hij wijst op het vroege einde van het seizoen, dat voor de Tarocco al in maart afliep. De omzet voor de handelaren was laag. "Alleen telers met jonge bomen zijn veilig, omdat die bijvoorbeeld niet lijden onder het Tristeza Virus," vertelt hij. Ook de productiekosten lagen fors hoger dan in het voorgaande seizoen. De kosten kwamen tegen het einde van het seizoen uit rond de 1 euro per kilo, terwijl de verkoopprijzen onveranderd bleven. Dat remt de investeringen, zo waarschuwt de analist.

Nederland: Mysterieuze problemen met Navels bij start Z-Afrikaans sinaasappelseizoen
Het Zuid-Afrikaanse citrusseizoen is weer van start gegaan. Met de grote uitval in de Navels, de Cold treatment-maatregelen tegen de Afrikaanse fruitmot die boven de markt hangen en het afnemende belang van Europa voor de Zuid-Afrikaanse telers zijn er weer voldoende ingrediënten voor een spannend seizoen. De Navel-sinaasappelen kampen met extreme problemen op een groot gedeelte van het areaal. "Er wordt momenteel technisch onderzoek gedaan naar de oorzaak. Als theorieën worden de te grote verschillen in dag- en nachttemperatuur, de kwaliteit van het water en de droogte in de afgelopen jaren genoemd, mogelijk in combinatie van factoren. De Navels lijken het zorgenkindje, maar ook in de Navel Late- en Midnight-sinaasappelen komen de eerste signalen van schade. Alleen de Valencia's lijken nu nog gevrijwaard te zijn van schade. Van de drie gebieden waar Navels worden geteeld is er in het noorden ongeveer hetzelfde volume als vorig jaar beschikbaar, maar daar zijn in de afgelopen jaren wel veel telers van Navels geswitcht naar de teelt van mandarijnen en citroenen. In de Oostkaap zijn de problemen het grootst met een daling van toch wel 30-40% van het aanbod. Ook in de Westkaap lijkt de beschikbaarheid 20-30% lager, al zullen die problemen de komende weken duidelijker worden. Er is nu al een bijzonder goede vraag naar citrus. Egypte is inmiddels klaar met verladen en ook Californië is eerder klaar. Daarnaast is er een prima vraag vanuit het Midden-Oosten door de Ramadan

De verhoudingen zijn wel wat veranderd op de citrusmarkt. In het verleden is Europa altijd de belangrijkste markt voor Zuid-Afrika geweest, maar inmiddels zijn nog slechts één van de markten zijn. Naast de 35% van het citrus dat nog naar Europa gaat, wordt 65% in sterk groeiende markten buiten Europa afgezet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Uruguay dat een kleinere productie heeft, maar wel meer op Europa gericht is. Uruguay zal Europa altijd nodig hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld citrustelers in Zuid-Afrika, die veel minder afhankelijk zijn van de handelsstromen naar Europa

Australië verwacht gemiddeld seizoen
Op dit moment is de markt in omschakeling. Het land heeft jaarrond aanbod van binnenlandse sinaasappelen. Navels zijn een van de populairste rassen. Deze sinaasappelen zijn beschikbaar tussen juni en oktober. Het areaal is vooral te vinden in de zuidelijke regio's: Murray Valley, Riverina in New South Wales en Riverland in South Australia. Valencia's zijn een veel voorkomende sinaasappel. Het seizoen ligt in de zomermaanden, november tot februari. Het belangrijkste teeltgebied voor deze sinaasappelen is Riverina.

Telers verwachten een gemiddelde tot iets hogere oogst dit seizoen. Met een nagenoeg stabiel volume worden nauwelijks prijsveranderingen verwacht. Het citrus kan wel iets kleiner uitvallen door de hete zomer met temperaturen boven de 40 graden. Een teler die investeerde in de M7 Navels ziet de vraag naar dit ras stijgen. Hij heeft moeite om die groei bij te benen en breidt het areaal uit om toch aan de vraag te kunnen voldoen. Dit ras is populair in exportmarkten in Azië.

VS stelt ramingen bij
De ramingen voor de VS liggen 470.000 ton lager dan vorig jaar, op 4,9 miljoen ton. Citrus greening houdt de sector in Florida in haar greep. Die staat is goed voor bijna 60% van de Amerikaanse sinaasappelteelt. De resterende pakweg 40% wordt in Californië geteeld. Florida richt zich vooral op de industrie, terwijl Californië gefocust is op de versmarkt.

Publicatiedatum :
Author:
©Ook onze agf-nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018