Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
GroenteFruitHuis en WUR schetsen countouren

Haalbaarheidsstudie bedekte teelt in Egypte

Egypte kent twee verschillende teeltsystemen. Enerzijds de grootschalige, moderne, kapitaalsintensieve en exportgerichte private bedrijven, die voornamelijk ontwikkeld zijn in de woestijn en grondwater onttrekken voor irrigatie. Anderzijds het systeem dat vooral op zelfvoorziening is georiŽnteerd en in geringe mate de stedelijke gebieden van voeding voorziet. De bedrijven zijn klein, gemiddeld zo'n 4.200 m2.

Grote uitdagingen
De Egyptische teelt wordt geconfronteerd met grote uitdagingen: watertekorten, traditionele productiemethoden, versnippering van grondeigendom en sterke bevolkingsgroei. Het nationale beleid zet in op hogere productie van strategische gewassen en ontwikkeling van bedekte teelt in combinatie met ontwikkeling van nieuwe teeltgebieden in de woestijn.

De Egyptische overheid heeft ondersteuning van Nederland gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Een consortium waarin onder andere AVAS, GroenteFruitHuis en WUR deelnemen, heeft de eerste contouren voor landontwikkeling en bedekte teelt geschetst.

Weinig aandacht voor verliezen in keten
Naast het hiervoor geschetste beleid gericht op productieverhoging, is er relatief weinig aandacht voor voedselverliezen in de agroketen. Circa 50 procent van de productie gaat verloren en bereikt dus nooit de markt. Het betreft hier voornamelijk de productie van de traditionele teelt. Van de productie van moderne bedrijven in de woestijn wordt 96 procent geŽxporteerd. De totale landbouwexport bedraagt 2,2 miljard euro.

Koelketen is niet ontwikkeld
De koelketen is nagenoeg niet ontwikkeld. Dit komt voornamelijk omdat de kleine telers niet goed zijn aangesloten op de markt, zowel wat betreft de reŽle vraag, maar ook de kwaliteit van de productie.

De kleine telers zijn onvoldoende op de hoogte van de eisen van de consument, ze gebruiken nog te veel gewasbeschermingsmiddelen en hebben nog niet de beschikking over nieuwe variŽteiten. Hoofdoorzaken zijn de kleine omvang van de bedrijven door het versnipperde landbezit, gebrek aan samenwerking, het matig functioneren van de landbouwcoŲperaties, gebrek aan financiering en een onvoldoende functionerende landbouwvoorlichting.

Bron: Agroberichten Buitenland

Publicatiedatum: 6-3-2017

  

Plaats een reactie:

Naam: *
Woonplaats: *
Email: *
  E-mail weergeven
Bericht: *
Voer de code in
*

 

 

Ander nieuws uit deze sector: