Jaarvergadering Frugi Venta 2006

…
…
…
…
…
…
Uitleg over PLantkeur
Uitleg over PLantkeur
…
…
Maryse Verheijen en Monique Meijer van FV en HBAG
Maryse Verheijen en Monique Meijer van FV en HBAG
…
…
Ad Klaassen, Harold van Antwerpen
Ad Klaassen, Harold van Antwerpen
Rob Banken, Marcel van Eeuwijk en Willem Zonnevijle
Rob Banken, Marcel van Eeuwijk en Willem Zonnevijle
Arie Peerdeman en van Weverwijk
Arie Peerdeman en van Weverwijk
Zou Bart Langfruit op AGF Totaal meekrijgen?
Zou Bart Langfruit op AGF Totaal meekrijgen?
Piet Vijverberg en Simon TOl
Piet Vijverberg en Simon TOl
Onderonsje Van Rijn Group.
Onderonsje Van Rijn Group.
…
Anthony Mol en
Anthony Mol en
Marco Lont en Beemsterboer jr
Marco Lont en Beemsterboer jr
Jan van de Hoef, Ton van Leur en Cees Kuiper
Jan van de Hoef, Ton van Leur en Cees Kuiper
…
Vroegop WInding en Tuinderij Vers
Vroegop WInding en Tuinderij Vers
Michel Janssen en Ben Vroegop
Michel Janssen en Ben Vroegop
Jan Groen en Yvonne Witpaard
Jan Groen en Yvonne Witpaard
Lies den Ouden, Ben Messaoud en Wout van Kempen
Lies den Ouden, Ben Messaoud en Wout van Kempen
Fokko de Mooij, Gunnar van Doorn, Jan van de Hoef en Cees de Mooij
Fokko de Mooij, Gunnar van Doorn, Jan van de Hoef en Cees de Mooij
Cor van der Spijk, Jan Heemskerk en Cees Kuiper.
Cor van der Spijk, Jan Heemskerk en Cees Kuiper.
Hans Steltenpool en
Hans Steltenpool en
Cees Kooijman,
Cees Kooijman,
Liesbeth Boekesteijn, Mila den Engelsman en J. Lindeman
Liesbeth Boekesteijn, Mila den Engelsman en J. Lindeman
Cees van de Bosch, Beemsterboer jr, mw. Heijboer en
Cees van de Bosch, Beemsterboer jr, mw. Heijboer en
Chris Sparreboom Seabrex
Chris Sparreboom Seabrex
Unitrade: Frank Hoyinck, Rob de Lijn en Wim Hiemstra
Unitrade: Frank Hoyinck, Rob de Lijn en Wim Hiemstra
Nieuwe communicatie medewerkster Olga Koeckhoven en Robbert Poort
Nieuwe communicatie medewerkster Olga Koeckhoven en Robbert Poort
Theo Levarht, Piet Vijverberg en Frank Reijgersberg (Atradius).
Theo Levarht, Piet Vijverberg en Frank Reijgersberg (Atradius).
Hans en Orma van HDV groentesnijderij en K. Krijgsman van Atradius
Hans en Orma van HDV groentesnijderij en K. Krijgsman van Atradius
Jens van der Vorm en Peter Beemsterboer
Jens van der Vorm en Peter Beemsterboer
Veilingmensen in overleg
Veilingmensen in overleg
Andre Boon en Koudstaal
Andre Boon en Koudstaal
Speech voorzitter Marius Varekamp Geachte leden, begunstigers, gasten en vertegenwoordigers van de pers, Hoewel u waarschijnlijk al enkele uren hier in Ermelo aanwezig bent, wil ik u alsnog hartelijk welkom heten op deze zesde Algemene Ledenvergadering van Frugi Venta. De opkomst is wat kleiner dan het gemiddelde in de voorgaande jaren. Dat is spijtig, vooral voor de acht gastsprekers, die tijdens de drie themabijeenkomsten voorafgaande aan dit plenaire gedeelte waardevolle en interessante bijdragen hebben geleverd aan het welslagen van deze dag. Hartelijk dank daarvoor. Tuinbouw en economie De omzetten in de voedingstuinbouw en in de groenten- en fruithandel hebben zich in 2005 aardig hersteld van de dip in 2004. De productiewaarde van groenten steeg met 3% tot € 1.840 mln. Negatieve uitschieters waren de opbrengstprijzen voor paprika en uien in het eerste halfjaar en champignons. De productiewaarde vers fruit daalde met 7% tot € 335 mln door de teleurstellende afloop van het appelenbewaarseizoen 2004/2005 en de lagere middenprijs voor aardbeien. Ook het appelimportseizoen en in mindere mate de druivenimport zijn bijzonder teleurstellend verlopen. De exporthoeveelheid van in Nederland geteelde groenten en fruit (excl. uien) steeg met 1% tot 2,23 miljoen ton. De uienexport is in het vorige kalenderjaar met 7% gedaald tot nog altijd de zeer respectabele hoeveelheid van 744.000 ton. Een opsteker voor de binnenlandse handel was het bericht, dat de aankopen via de detailhandel van verse groenten in 2005 met 2 kg en van vers fruit met 0,5 kg zijn toegenomen in vergelijking met de huishoudelijke aankopen in 2002. Kennelijk zijn wij erin geslaagd om te profiteren van de onmiskenbare gezondheidstrend en de strijd tegen het overgewicht. Het moet nog beter kunnen, als ik hoor dat de fitnesscentra in Nederland in een jaar tijd 800.000 klanten meer ofwel een groei met 45% hebben gerealiseerd. Gezond eten en meer bewegen worden altijd in één adem genoemd als het beste recept tegen kwaadaardige ziektes. Het thema ‘functional food’ staat in onze sector nog in de kinderschoenen. (Grijp uw kans!). Legio omzetkansen zou ik zeggen / denken voor onze producten als gelijktijdig wordt ingespeeld op de twee andere trends de G van gemak en de G van genieten (smaak). De berichten over de stand van de economie zijn heel wat gunstiger dan een jaar geleden. In 2006 en 2007 wordt ondanks de explosie van de energieprijzen een economische groei verwacht van rond de 3%. Vorige week kwam een klein, maar voor ons zeer betekenisvol bericht in het nieuws: het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in maart jl. gestegen naar het hoogste niveau in de afgelopen 15 jaar (sinds april 1991). Als het Duitse elftal ook goed gaat presteren op de WK-voetbal, wordt de Duitse consument wellicht ook eindelijk wat positiever / vrijgeviger/ vrolijker gestemd. Wij hebben de finale al gewonnen: De Nederlandse tomaat staat bij de Duitse consument weer op nummer één, voor de Spaanse tomaat. De “Wasserbombe-affaire� is na tien jaar voltooid verleden tijd! Hoewel het conjunctureel dus beter gaat, kampt Nederland naar mijn mening met structurele problemen wat onze concurrentiekracht betreft. Veel productie verdwijnt naar Oost-Europa. China en India zijn sterk in opkomst. Het kabinet / wij vertrouwt / vertrouwen op onze kenniseconomie en innovatietalent. Vergeet echter niet dat in China nu al jaarlijks 1.000 keer meer ingenieurs en ander wetenschappers afstuderen dan in Nederland. Ingenieurs, die wij op onze arbeidsmarkt goed kunnen gebruiken. ’Slimme immigratie’’’ noemen ze dat! Ik ben benieuwd of de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de komende kamerverkiezingen hieraan aandacht gaan besteden. Plantkeur Dames en heren, Terug naar onze actuele belangenbehartiging. Vorig jaar heb ik u al gemeld, dat de uitvoering van de controle door KCB en PD op fyto- en kwaliteitsvoorschriften drastisch wordt gereorganiseerd. Het Ministerie van LNV noemt dit project ‘Plantkeur’’. Eén van de themabijeenkomsten was hieraan gewijd. Het ministerie van LNV en Frugi Venta zijn het vanaf het begin volmaakt eens over het gemeenschappelijke doel: een nieuw inspectiemodel met meer verantwoording bij het bedrijfsleven en toezicht op afstand van de overheid. Daarbij zijn we het er ook over eens, dat het buitenland absoluut vertrouwen moet blijven houden in de autoriteit van het toezicht op de fyto-eisen door LNV/PD. Dit gezamenlijke streven naar efficiëntere, slimmere inspecties moet kostenvoordelen opleveren, die een einde maken aan de voortdurende tariefsverhogingen met name bij de PD. Zoals altijd gaat zo’n discussie vooral over de overgangsmaatregelen zoals: • De overgang van de PD-medewerkers / ambtenaren naar het KCB • De verdeling van de transitiekosten, aanvankelijk geschat op € 11 mln, tussen de overheid en het bedrijfsleven. Ook de overheid eist een deel van de kostenbesparingen op. • De mate van toezicht van LNV/PD op de uitvoering van keuringstaken door het KCB en de doorberekening van toezichtkosten aan het KCB. De startdatum voor de nieuwe werkwijze is al een jaar uitgesteld, namelijk tot 1 januari 2007. Deze week is er nog druk onderhandeld over het convenant tussen LNV, PD, de Keuringsdiensten en het georganiseerde bedrijfsleven. De hoogte van de gevraagde financiële bijdrage aan de overgangskosten vormt voor de betrokken plantaardige sectoren een probleem. Een extra complicatie zijn de extreme tariefsverhogingen in 2004 en 2005 bij de PD-importcontrole op fyto, ondanks de invoering van ‘reduced checks’ (verminderde controles op basis van een risicobenadering) bij 34 product-/landcombinaties. Het gaat hierbij om een grote lastenverzwaring van in totaal € 500.000 à € 600.000 per jaar in vergelijking met 2003. We beraden ons over juridische stappen, in overleg met de betrokken leden. Verpakkingsregeling / Nedvang Een slecht voorbeeld van regelgeving betreft het Besluit Beheer Verpakking papier en karton’. In maart heeft u twee verwarrende circulaires over dit onderwerp ontvangen van Staatssecretaris Van Geel van het Ministerie van VROM. Het kabinet wenst aansluiting op een financieringssysteem zoals dat al in Duitsland (Grüne Punkt) en België (Fost Plus) op basis van EU-regelgeving van kracht is. Hiermee komt een einde aan het tijdperk van het Convenant Verpakkingen,dat u heeft gevrijwaard van zware administratieve en financiële lasten. Het nieuwe beleid van VROM is gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Als u als importeur of verpakker op de Nederlandse markt (dus export blijft buiten beschouwing) verpakkingen toevoegt, bent u volgens VROM verantwoordelijk voor de financiering van de inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal uit huishoudelijk afval. Het is zuiver theorie, dat afzonderlijke bedrijven daarover met alle gemeenten in Nederland afspraken kunnen maken. Onder aanvoering van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de FNLI (de levensmiddelenindustrie) is in december een collectieve uitvoeringsorganisatie opgericht, die o.a. de benodigde vergoeding voor de gemeenten moet gaan incasseren. Die stichting heet Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof). De voorlopige vaste en variabele tarieven van Nedvang zijn sinds een aantal weken bekend. De bedrijven die minder dan 15.000 kg verpakkingsmateriaal per jaar (bedrijfsverpakking of consumentenverpakking) op de markt zetten, behoeven voorlopig niets te doen in afwachting van een collectieve aansluiting via bijvoorbeeld het PT. De importeurs en verpakkers, die meer dan 15 ton verpakkingsmateriaal toevoegen, adviseren wij om zich voor medio mei individueel bij Nedvang aan te sluiten.Wel zijn er belangrijke vragen over de invulling, waarop wij u nog geen goed antwoord kunnen geven. Wij houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte van de ontwikkelingen bij Nedvang. Aanpassing Beleidsplan Gezonde Handel 2005-2008 Dames en heren, De twee onderwerpen, die ik zojuist heb toegelicht zijn omvangrijk en tijdrovend. Het vorig jaar door de ledenvergadering goedgekeurde Beleidsplan Gezonde Handel 2005-2008 bevat een long list van niet minder dan 25 taakgebieden en werkzaamheden. Het bestuur heeft de prioriteiten bij onze lobbywerkzaamheden nogmaals vergeleken met de dominante, maatschappelijke trends. Ondanks het fiasco van het referendum over de Europese grondwet, staat het voor ons onomstotelijk vast, dat de Europeanisering –met name de wetgeving en het toezicht uit Brussel- doorzet. Dit vergt voor onze sector in samenwerking met andere brancheorganisaties en het PT een permanente en professionele lobby bij de Europese Commissie. Dat kan via de Nederlandse ministeries, via Freshfel en in toenemende mate rechtstreeks bij de Brusselse ambtenaren. Kortom de ‘public affairs’’ functie behoeft versterking. Bij de belangenbehartiging zijn in het jaarplan 2006 vier (in plaats van 25) beleidsterreinen onderscheiden, te weten productbeleid, marktbeleid, logistiek en arbeid. De consequenties van deze exercitie worden zo dadelijk toegelicht door de directeur bij agendapunt 6, de begroting 2006. Ik geef alvast een voorzet: De professionalisering van onze lobby in Brussel en Den Haag vergt een verhoging van de inzet van goed opgeleide, breed georiënteerde stafmedewerkers, die tegelijkertijd goede contacten onderhouden met de leden. Wij hebben dus voor lobbyisten in eigen dienst gekozen en niet voor een externe consultant / lobbyist op een Brussels kantoor. Dames en heren, CAO Aan het slot van mijn openingswoord gekomen, wil ik nog een hoogst actueel thema belichten. Bij de al enkele maanden durende onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit hebben de vakbonden het onderwerp ‘’gelijke beloning voor gelijk werk’’ hoog op de agenda gezet. De inzet van buitenlandse uitzendkrachten met name de Polen, is ook in de groothandelsfase en bij de groentebewerkingsbedrijven een bekend verschijnsel. Het wordt steeds lastiger om gemotiveerde Nederlandse werknemers te vinden, die het eenvoudige werk op flexibele basis vanwege het seizoenskarakter of op permanente basis willen doen. Met andere woorden: wij hebben de Polen hard nodig. FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond hebben in principe geen bezwaar tegen de komst van Polen en andere buitenlanders met een legale werkvergunning, mits er sprake is van een beloning, die gelijk is aan die van onze CAO. Het uitzendtarief per uur, dat door onze werkgevers wordt betaald, is redelijk vergelijkbaar met het CAO-loon. Het probleem spitst zich toe op het grote en dikwijls ondoorzichtige verschil tussen het uitzendtarief en de netto beloning die de Pool / uitzendkracht uiteindelijk ontvangt. Onze reputatie als goed werkgever mag niet worden geschaad. Om dit risico te beperken wordt overwogen om in de CAO de verplichting op te nemen, dat in de agf-groothandel -evenals in de bloemengroothandel- uitsluitend mag worden samengewerkt met gecertificeerde uitzendorganisaties met het keurmerk van de ABU, de NBBU of RIA. Slot Wij staan aan het begin van een nieuw verenigingsjaar vol uitdagingen en nieuwe kansen. Ik dank u voor uw aandacht en open de vergadering.
Speech voorzitter Marius Varekamp Geachte leden, begunstigers, gasten en vertegenwoordigers van de pers, Hoewel u waarschijnlijk al enkele uren hier in Ermelo aanwezig bent, wil ik u alsnog hartelijk welkom heten op deze zesde Algemene Ledenvergadering van Frugi Venta. De opkomst is wat kleiner dan het gemiddelde in de voorgaande jaren. Dat is spijtig, vooral voor de acht gastsprekers, die tijdens de drie themabijeenkomsten voorafgaande aan dit plenaire gedeelte waardevolle en interessante bijdragen hebben geleverd aan het welslagen van deze dag. Hartelijk dank daarvoor. Tuinbouw en economie De omzetten in de voedingstuinbouw en in de groenten- en fruithandel hebben zich in 2005 aardig hersteld van de dip in 2004. De productiewaarde van groenten steeg met 3% tot € 1.840 mln. Negatieve uitschieters waren de opbrengstprijzen voor paprika en uien in het eerste halfjaar en champignons. De productiewaarde vers fruit daalde met 7% tot € 335 mln door de teleurstellende afloop van het appelenbewaarseizoen 2004/2005 en de lagere middenprijs voor aardbeien. Ook het appelimportseizoen en in mindere mate de druivenimport zijn bijzonder teleurstellend verlopen. De exporthoeveelheid van in Nederland geteelde groenten en fruit (excl. uien) steeg met 1% tot 2,23 miljoen ton. De uienexport is in het vorige kalenderjaar met 7% gedaald tot nog altijd de zeer respectabele hoeveelheid van 744.000 ton. Een opsteker voor de binnenlandse handel was het bericht, dat de aankopen via de detailhandel van verse groenten in 2005 met 2 kg en van vers fruit met 0,5 kg zijn toegenomen in vergelijking met de huishoudelijke aankopen in 2002. Kennelijk zijn wij erin geslaagd om te profiteren van de onmiskenbare gezondheidstrend en de strijd tegen het overgewicht. Het moet nog beter kunnen, als ik hoor dat de fitnesscentra in Nederland in een jaar tijd 800.000 klanten meer ofwel een groei met 45% hebben gerealiseerd. Gezond eten en meer bewegen worden altijd in één adem genoemd als het beste recept tegen kwaadaardige ziektes. Het thema ‘functional food’ staat in onze sector nog in de kinderschoenen. (Grijp uw kans!). Legio omzetkansen zou ik zeggen / denken voor onze producten als gelijktijdig wordt ingespeeld op de twee andere trends de G van gemak en de G van genieten (smaak). De berichten over de stand van de economie zijn heel wat gunstiger dan een jaar geleden. In 2006 en 2007 wordt ondanks de explosie van de energieprijzen een economische groei verwacht van rond de 3%. Vorige week kwam een klein, maar voor ons zeer betekenisvol bericht in het nieuws: het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in maart jl. gestegen naar het hoogste niveau in de afgelopen 15 jaar (sinds april 1991). Als het Duitse elftal ook goed gaat presteren op de WK-voetbal, wordt de Duitse consument wellicht ook eindelijk wat positiever / vrijgeviger/ vrolijker gestemd. Wij hebben de finale al gewonnen: De Nederlandse tomaat staat bij de Duitse consument weer op nummer één, voor de Spaanse tomaat. De “Wasserbombe-affaire� is na tien jaar voltooid verleden tijd! Hoewel het conjunctureel dus beter gaat, kampt Nederland naar mijn mening met structurele problemen wat onze concurrentiekracht betreft. Veel productie verdwijnt naar Oost-Europa. China en India zijn sterk in opkomst. Het kabinet / wij vertrouwt / vertrouwen op onze kenniseconomie en innovatietalent. Vergeet echter niet dat in China nu al jaarlijks 1.000 keer meer ingenieurs en ander wetenschappers afstuderen dan in Nederland. Ingenieurs, die wij op onze arbeidsmarkt goed kunnen gebruiken. ’Slimme immigratie’’’ noemen ze dat! Ik ben benieuwd of de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de komende kamerverkiezingen hieraan aandacht gaan besteden. Plantkeur Dames en heren, Terug naar onze actuele belangenbehartiging. Vorig jaar heb ik u al gemeld, dat de uitvoering van de controle door KCB en PD op fyto- en kwaliteitsvoorschriften drastisch wordt gereorganiseerd. Het Ministerie van LNV noemt dit project ‘Plantkeur’’. Eén van de themabijeenkomsten was hieraan gewijd. Het ministerie van LNV en Frugi Venta zijn het vanaf het begin volmaakt eens over het gemeenschappelijke doel: een nieuw inspectiemodel met meer verantwoording bij het bedrijfsleven en toezicht op afstand van de overheid. Daarbij zijn we het er ook over eens, dat het buitenland absoluut vertrouwen moet blijven houden in de autoriteit van het toezicht op de fyto-eisen door LNV/PD. Dit gezamenlijke streven naar efficiëntere, slimmere inspecties moet kostenvoordelen opleveren, die een einde maken aan de voortdurende tariefsverhogingen met name bij de PD. Zoals altijd gaat zo’n discussie vooral over de overgangsmaatregelen zoals: • De overgang van de PD-medewerkers / ambtenaren naar het KCB • De verdeling van de transitiekosten, aanvankelijk geschat op € 11 mln, tussen de overheid en het bedrijfsleven. Ook de overheid eist een deel van de kostenbesparingen op. • De mate van toezicht van LNV/PD op de uitvoering van keuringstaken door het KCB en de doorberekening van toezichtkosten aan het KCB. De startdatum voor de nieuwe werkwijze is al een jaar uitgesteld, namelijk tot 1 januari 2007. Deze week is er nog druk onderhandeld over het convenant tussen LNV, PD, de Keuringsdiensten en het georganiseerde bedrijfsleven. De hoogte van de gevraagde financiële bijdrage aan de overgangskosten vormt voor de betrokken plantaardige sectoren een probleem. Een extra complicatie zijn de extreme tariefsverhogingen in 2004 en 2005 bij de PD-importcontrole op fyto, ondanks de invoering van ‘reduced checks’ (verminderde controles op basis van een risicobenadering) bij 34 product-/landcombinaties. Het gaat hierbij om een grote lastenverzwaring van in totaal € 500.000 à € 600.000 per jaar in vergelijking met 2003. We beraden ons over juridische stappen, in overleg met de betrokken leden. Verpakkingsregeling / Nedvang Een slecht voorbeeld van regelgeving betreft het Besluit Beheer Verpakking papier en karton’. In maart heeft u twee verwarrende circulaires over dit onderwerp ontvangen van Staatssecretaris Van Geel van het Ministerie van VROM. Het kabinet wenst aansluiting op een financieringssysteem zoals dat al in Duitsland (Grüne Punkt) en België (Fost Plus) op basis van EU-regelgeving van kracht is. Hiermee komt een einde aan het tijdperk van het Convenant Verpakkingen,dat u heeft gevrijwaard van zware administratieve en financiële lasten. Het nieuwe beleid van VROM is gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Als u als importeur of verpakker op de Nederlandse markt (dus export blijft buiten beschouwing) verpakkingen toevoegt, bent u volgens VROM verantwoordelijk voor de financiering van de inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal uit huishoudelijk afval. Het is zuiver theorie, dat afzonderlijke bedrijven daarover met alle gemeenten in Nederland afspraken kunnen maken. Onder aanvoering van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de FNLI (de levensmiddelenindustrie) is in december een collectieve uitvoeringsorganisatie opgericht, die o.a. de benodigde vergoeding voor de gemeenten moet gaan incasseren. Die stichting heet Nedvang (Nederland van Afval naar Grondstof). De voorlopige vaste en variabele tarieven van Nedvang zijn sinds een aantal weken bekend. De bedrijven die minder dan 15.000 kg verpakkingsmateriaal per jaar (bedrijfsverpakking of consumentenverpakking) op de markt zetten, behoeven voorlopig niets te doen in afwachting van een collectieve aansluiting via bijvoorbeeld het PT. De importeurs en verpakkers, die meer dan 15 ton verpakkingsmateriaal toevoegen, adviseren wij om zich voor medio mei individueel bij Nedvang aan te sluiten.Wel zijn er belangrijke vragen over de invulling, waarop wij u nog geen goed antwoord kunnen geven. Wij houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte van de ontwikkelingen bij Nedvang. Aanpassing Beleidsplan Gezonde Handel 2005-2008 Dames en heren, De twee onderwerpen, die ik zojuist heb toegelicht zijn omvangrijk en tijdrovend. Het vorig jaar door de ledenvergadering goedgekeurde Beleidsplan Gezonde Handel 2005-2008 bevat een long list van niet minder dan 25 taakgebieden en werkzaamheden. Het bestuur heeft de prioriteiten bij onze lobbywerkzaamheden nogmaals vergeleken met de dominante, maatschappelijke trends. Ondanks het fiasco van het referendum over de Europese grondwet, staat het voor ons onomstotelijk vast, dat de Europeanisering –met name de wetgeving en het toezicht uit Brussel- doorzet. Dit vergt voor onze sector in samenwerking met andere brancheorganisaties en het PT een permanente en professionele lobby bij de Europese Commissie. Dat kan via de Nederlandse ministeries, via Freshfel en in toenemende mate rechtstreeks bij de Brusselse ambtenaren. Kortom de ‘public affairs’’ functie behoeft versterking. Bij de belangenbehartiging zijn in het jaarplan 2006 vier (in plaats van 25) beleidsterreinen onderscheiden, te weten productbeleid, marktbeleid, logistiek en arbeid. De consequenties van deze exercitie worden zo dadelijk toegelicht door de directeur bij agendapunt 6, de begroting 2006. Ik geef alvast een voorzet: De professionalisering van onze lobby in Brussel en Den Haag vergt een verhoging van de inzet van goed opgeleide, breed georiënteerde stafmedewerkers, die tegelijkertijd goede contacten onderhouden met de leden. Wij hebben dus voor lobbyisten in eigen dienst gekozen en niet voor een externe consultant / lobbyist op een Brussels kantoor. Dames en heren, CAO Aan het slot van mijn openingswoord gekomen, wil ik nog een hoogst actueel thema belichten. Bij de al enkele maanden durende onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de Groothandel in Aardappelen, Groenten en Fruit hebben de vakbonden het onderwerp ‘’gelijke beloning voor gelijk werk’’ hoog op de agenda gezet. De inzet van buitenlandse uitzendkrachten met name de Polen, is ook in de groothandelsfase en bij de groentebewerkingsbedrijven een bekend verschijnsel. Het wordt steeds lastiger om gemotiveerde Nederlandse werknemers te vinden, die het eenvoudige werk op flexibele basis vanwege het seizoenskarakter of op permanente basis willen doen. Met andere woorden: wij hebben de Polen hard nodig. FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond hebben in principe geen bezwaar tegen de komst van Polen en andere buitenlanders met een legale werkvergunning, mits er sprake is van een beloning, die gelijk is aan die van onze CAO. Het uitzendtarief per uur, dat door onze werkgevers wordt betaald, is redelijk vergelijkbaar met het CAO-loon. Het probleem spitst zich toe op het grote en dikwijls ondoorzichtige verschil tussen het uitzendtarief en de netto beloning die de Pool / uitzendkracht uiteindelijk ontvangt. Onze reputatie als goed werkgever mag niet worden geschaad. Om dit risico te beperken wordt overwogen om in de CAO de verplichting op te nemen, dat in de agf-groothandel -evenals in de bloemengroothandel- uitsluitend mag worden samengewerkt met gecertificeerde uitzendorganisaties met het keurmerk van de ABU, de NBBU of RIA. Slot Wij staan aan het begin van een nieuw verenigingsjaar vol uitdagingen en nieuwe kansen. Ik dank u voor uw aandacht en open de vergadering.
…
…
Uitleg over afgelopen jaar door Marius Varekamp
Uitleg over afgelopen jaar door Marius Varekamp
Het bestuur: Richard Kamstra, Marc de Naeijer, Harro van Rossum, Simon Tol, Peter Beemsterboer, Frans van Aarle en Rian Verwoert
Het bestuur: Richard Kamstra, Marc de Naeijer, Harro van Rossum, Simon Tol, Peter Beemsterboer, Frans van Aarle en Rian Verwoert
Yvonne Witpaard van Green Organics introduceert Young FV Management club
Yvonne Witpaard van Green Organics introduceert Young FV Management club
…
Allewijn vraagt om niet teveel achter EU aan te lopen en wanneer PT en HBAG afgeschaft worden
Allewijn vraagt om niet teveel achter EU aan te lopen en wanneer PT en HBAG afgeschaft worden
Rondvraag: mogelijkheid tot vragen die altijd goed gebruikt wordt. Dhr. Jonker van Vezet BV
Rondvraag: mogelijkheid tot vragen die altijd goed gebruikt wordt. Dhr. Jonker van Vezet BV
Robert Kraaijeveld vraagt of de contributie nu vast staat voor volgend jaar en waarom deze in het lopende jaar aanzienlijk wordt veranderd
Robert Kraaijeveld vraagt of de contributie nu vast staat voor volgend jaar en waarom deze in het lopende jaar aanzienlijk wordt veranderd
…
Arie de Kruijk vraagt het bestuur af te zien van benoeming Rian Verwoert aangezien hij hun belangen moet verdedigen terwijl hij de fruitpachters en commissionairs liever ziet verdwijnen
Arie de Kruijk vraagt het bestuur af te zien van benoeming Rian Verwoert aangezien hij hun belangen moet verdedigen terwijl hij de fruitpachters en commissionairs liever ziet verdwijnen
Mauk Overduijn kaart uienvellen probleem aan vanwege de EU-regeling
Mauk Overduijn kaart uienvellen probleem aan vanwege de EU-regeling
Mauk Overduijn overhandigt rapport uienvellen
Mauk Overduijn overhandigt rapport uienvellen
Mw Buijs, Espel vraagt of de jaarvergadering niet op zaterdag kan
Mw Buijs, Espel vraagt of de jaarvergadering niet op zaterdag kan
Piet Vijverberg vraagt om curcus om met de machines om te gaan
Piet Vijverberg vraagt om curcus om met de machines om te gaan
Michel Jansen, Marc de Naeyer en Richard Kamstra neemt afscheid
Michel Jansen, Marc de Naeyer en Richard Kamstra neemt afscheid
Robert Koudstaal, Roberto Latorre, Bertus Bik
Robert Koudstaal, Roberto Latorre, Bertus Bik
Wimco Groenendaal, Gerrit van Leeuwen en Arie de Kruijk
Wimco Groenendaal, Gerrit van Leeuwen en Arie de Kruijk
Edward Vroegop en Thijs van den Heuvel
Edward Vroegop en Thijs van den Heuvel
Nees de Stigter en Frans van Aarle
Nees de Stigter en Frans van Aarle
Job Kuijvenhoven van Symbiose
Job Kuijvenhoven van Symbiose

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.