Overzicht wereldmarkt sinaasappelen

De laatste sinaasappelen van het noordelijk halfrond zijn nog aan de markt. Landen rond de Middellandse Zee brengen de laatste volumes op de markt, terwijl ook de eerste import uit Zuid-Afrika beschikbaar is. Nederlandse handelaren hopen op een beter seizoen voor het citrus van overzee nadat de markt overspoelt werd door sinaasappelen tijdens het Europees seizoen. Zuid-Afrika lijkt echter wat af te wachten met de export naar Europa. Hoewel het volume sinaasappelen groot is en de exportcijfers die van vorig jaar overtroeven, zijn er zorgen over bijvoorbeeld de goedkopere Valencia's uit Egypte die in Europa beschikbaar zijn. Daarnaast oogsten de Zuid-Afrikanen meer kleine kalibers, wat een goed product is voor de landen in het Midden-Oosten. In Latijns-Amerika zet Chili in op een grotere export van citrus. Brazilië verwacht een kleinere oogst en in Uruguay zal een deel van de oost wegvallen na hagelbuien. Mexico onderzoekt een protocol voor een fruitvliegvrije regio, waardoor de wereldmarkt zich verder opent. In Argentinië werden de eerste sinaasappelen vermarkt. 

Zuid-Afrika exporteert meer Navels naar Midden-Osten
In week 26 kwam de export uit op 11,5 miljoen dozen (15kg) sinaasappelen. Het grootste deel daarvan zijn Navels, ruwweg 10,8 miljoen dozen. Volgens een handelaar zijn de Navels dit jaar klein, hoewel de Navels uit de Oostkaap groter lijken dan de volumes uit het noorden. Aangezien het Midden-Oosten een goede markt is voor de kleine maten wordt er veel naar die markt verscheept. Dat grote volume zet de markt in die regio onder druk. Er werd dit seizoen al bijna een miljoen dozen (15kg) meer geëxporteerd naar het Midden-Oosten dan in het vorige seizoen. 

In Europa is er veel goedkoop zomerfruit beschikbaar en zijn onder andere de Egyptische Valencia's aan de markt (volgens een exporteur is de kwaliteit van die Valencia's niet geweldig). Daarnaast zijn ook de laatste Spaanse sinaasappelen beschikbaar. De markt voor Navels lijkt overal onder druk te staan, aldus een handelaar. Hij wijst er op dat de interne kwaliteit van de Navels uit Oostkaap goed is. 

De eerste bescheiden volumes Valencia's begonnen in week 22. Het seizoen is zo'n twee weken later dan normaal door een langzame kleuring en een late winter. Maar als de temperatuur onder de 10 graden Celsius duikt, komt de kleuring goed op gang. Door de latere aanvoer is de wereldmarkt leger als het fruit beschikbaar komt. De eerste Valencia's zijn inmiddels onderweg naar Europa. Het is echter te vroeg om goede ramingen van het seizoen te geven. Handelaren geven aan dat ook de vraag uit de industrie goed is, volgens sommigen zelfs meer dan ze kunnen bieden. 

Chili verwacht grotere export
Het seizoen voor de Navels loopt van juni tot oktober. Dit jaar wordt een 15% groei voor de totale citrusexport geraamd. Doordat er vorig jaar veel regen viel is er voldoende water beschikbaar voor irrigatie. "We verwachten dat dit bij zal dragen aan een grotere oogst, vooral voor de mandarijnen," aldus een handelaar. De Navel export komt uit rond de 51.000 ton en neemt daarmee een derde positie in. Mandarijnen (100.000 ton) en citroenen (78.000 ton) voeren de ranglijst aan. De VS is verreweg de belangrijkste markt voor het citrus, maar een handelaar vertelt te zoeken naar andere markten. Daarbij wordt onder andere naar Europa gekeken.

Kleinere oogst Brazilië
De ramingen voor 2018/2019 (marktjaar 2017/2018) staat op 393 miljoen dozen. Dat betekent een daling van 27% ten opzichte van het voorgaande seizoen. Zo meldt USDA in een recent rapport. Door de productie vorig jaar en de hoge temperatuur in oktober 2017 zijn de citrusbomen gestrest, wat een negatief effect heeft op de opbrengst dit jaar. Een groot deel van de sinaasappelen in Brazilië wordt verwerkt tot sap. Die raming staat op 1,032 miljoen ton, een aanzienlijke daling ten opzichte van de productie vorig jaar (1,447 mln ton). De totale export van verse sinaasappelen daalt licht ten opzichte van vorig jaar en komt uit op 0,6 miljoen dozen. 

Mexico onderzoekt fruitvliegvrije regio
Om de export naar Europa en Japan te vergroten werken telers in Nuevo Leon aan een fytosanitair pilotplan voor erkenning door de National Service of Health, Safety and Agri-Food Quality (Senasica). Daarmee moet de regio gecertificeerd worden als fruitvlieg vrij. Met die certificering kunnen de telers citrus met een betere kwaliteit en houdbaarheid leveren. Het plan heeft in de pilotfase betrekking op de export van Valencia's naar verre bestemmingen. Een groot deel van het citrus wordt op de binnenlandse markt gebracht. Voor de export naar de VS en Japan is momenteel een desinfectie met methyl bromide vereist. Door de eerder genoemde erkenning kunnen de telers exporteren zonder die maatregel. De pilot zal naar verwachting voordelen opleveren voor 900 tot 2.000 hectare in de regio's Linares, Montemorelos en General Teran.

Uruguay getroffen door hagel
Eind vorige maand heeft een flinke hagelbui schade aangericht aan enkele honderden hectare groenten en fruitteelt in het gebied Salto. Ook zo'n 570 hectare citrus is getroffen. In een eerste schatting wordt gesproken over enkele miljoenen euro's schade. Er wordt gesproken over een verlies van 7.110 ton citrus. Hoewel de schade voor de getroffen telers groot is, gaat het op de totale productie van het land om zo'n 6%.

Argentinië start nieuwe seizoen
De eerste nieuwe oogst citrus kwam onlangs weer aan de markt in Buenos Aires. Het seizoen voor de sinaasappelen begon met de Marss Early, Trovita en Hamlin rassen. De citrusteelt is geconcentreerd in twee regio's: het noordwesten (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca) en noordoosten (Formosa, Chaco Corrientes, Misiones, Entre Rios) en in de stad San Pedro de Buenos Aires. In totaal telt het land 132.346 hectare citrusteelt. Net iets meer dan de helft (55%) van het areaal in Jujuy is beplant met sinaasappelen. Met de start van het seizoen viel de ziektedruk mee, al moet de komende tijd uitwijzen of dat zo blijft. Als de regen aanhoudt kan dit beeld veranderen. Tot nu toe is de regen echter gunstig geweest voor de oogst dit jaar.

VS: Lagere Valencia-oogst in Californië
Hoewel de aanvoer van de binnenlandse sinaasappelen stabiel is, voelen de handelaren de traditionele dip in de vraag naderen. Momenteel zijn er Valencia's uit Californië op de markt, maar met de zomervakanties van de scholen daalt de vraag. Vooral voor de kleine maten is die trend goed zichtbaar. Vrijwel alle Valencia's worden in District 1, centraal Californië, geteeld. In die regio worden momenteel veel grote kalibers geoogst. In District 2, Oxnard en Venture, worden juist kleinere maten geoogst. De oogst van de Valencia's valt dit jaar 15% lager uit ten opzichte van vorig jaar, terwijl vorig jaar al een daling liet zien van 15% ten opzichte van het voorgaande seizoen. Ook waren er minder Navels beschikbaar, vertelt een handelaar.

Het seizoen in Californië begon halverwege maart met de export van de eerste Valencia. "Als de Valencia's beginnen, zitten we nog midden in het seizoen voor de Navels, maar als de aanvoer van de Navels terugloopt, starten exporteurs met de Valencia," omschrijft een handelaar. Naar verwachting zal vanaf midden augustus de vraag weer oplopen. Het binnenlands seizoen loopt door tot ongeveer midden september. Een handelaar verwacht eenzelfde scenario als vorig jaar: "Vorig jaar waren we begin september klaar met de Valencia's en moesten we nog vier weken wachten voor de Navels begonnen. Het was de eerste keer in 14 jaar dat we een gat hadden in de aanvoer van sinaasappelen uit Californië." In Texas loopt het seizoen op zijn einde, maar Florida zal nog enkele weken aan de markt zijn.

Italië: bloedsinaasappelen voor Chinees Nieuwjaar

Het land is de tweede grootste producent in Europa na Spanje. De meeste sinaasappelen worden op Sicilië en in Calabrië geteeld, die regio's zijn goed voor 59% en 22% van de productie. De meest geteelde rassen zijn Tarocco, Moro, Sanguinello, Naveline en Valencia. Daarnaast winnen Ippolito en Meli aan terrein. Het seizoen voor marktjaar 2017/2018 wordt uitzonderlijk genoemd lettend op de kwaliteit. Hoewel de oogst 6% lager uitkwam door de droogte in de zomer, had de regen in september een positief effect op het fruit. 

Een handelaar schat de oogst 25 tot 30% lager in, niet alleen door de droogte, maar ook door de Citrus Tristeza Virus (CTV). Jaarlijks worden meer planten getroffen door dit virus, waardoor de productie daalt. CTV is vooral een probleem voor de telers op Sicilië. 

De Moro en Tarocco sinaasappelen onderscheiden zich door gekleurd vruchtvlees. De markt voor dit citrus groeit, niet alleen in Italië, maar ook Europees. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk stijgt de vraag. Kleine volumes zijn geëxporteerd naar verre bestemmingen. Er zijn bijvoorbeeld plannen om de sinaasappelen met het Chinees Nieuwjaar in 2019 naar China te exporteren. Daarvoor is samenwerking gezocht met de webgigant Alibaba. De webshop zou interesse hebben om het Italiaanse citrus aan te bieden. Het seizoen van de Tarocco loopt door tot in juni, wat langer is dan gebruikelijk.
Het seizoen kent twee gezichten. Voor sinaasappelen met een goede kwaliteit was er veel vraag, maar weinig aanbod. Voor sinaasappelen met een middel kwaliteit was er veel aanbod, maar weinig vraag. 

Het seizoen voor de biologische sinaasappelen van Sicilië verliep positief. Dit jaar was er veel product beschikbaar nadat in het voorgaande seizoen (2016/2017) vorst een groot deel van de oogst vernietigde. Er is veel concurrentie met andere landen in de regio. Italiaanse telers kunnen niet concurreren op prijs met de productie uit Noord-Afrika of andere Zuid-Europese landen.

Duitsland: Overaanbod Egyptische sinaasappels
De citrusmarkt in Duitsland is momenteel relatief rustig, maar stabiel. Dit heeft natuurlijk alles met de grote aanvoer en behoefte aan het seizoensgebonden zomerfruit zoals meloenen en steenfruit, evenals binnenlands zachtfruit. Vanwege de grote beschikbaarheid van Egyptische (pers)sinaasappelen (Valencia) zien diverse handelaren grotendeels dan wel geheel af van productie uit Zuid-Afrika. Het overaanbod leidt echter wel tot zeer lage (inkoop)prijzen van circa 8 Euro per 15 kg. Dit is compleet anders dan vorig jaar toen de aanvoer wat gelijkmatige was en het zomerseizoen ook qua prijs stabieler was. Wat betreft de handsinaasappelen staat de Spaanse Navel Late momenteel op eenzame hoogte: de handelaren zijn over het algemeen zeer te spreken over de kwaliteit. De prijs van deze handsinaasappels ligt rond de 15 Euro per 15 kg.
 
Naar verwachting loopt het seizoen van de Egyptische sinaasappels nog ca. een maand door (KW 30). Volgens de handelaren zullen vraag en ook de prijzen pas tegen oktober weer noemenswaardig gaan stijgen, zodra het Europees steenfruitseizoen definitief voorbij is. Hoewel variëteiten met rood vruchtvlees (waaronder de Cara Cara) op veel West-Europese groothandelsmarkten in rap tempo in populariteit stijgen, zijn er ook handelaren die niet in deze langetermijntrend geloven en hardnekkig vasthouden aan de klassieke sinaasappel. Dit heeft voornamelijk met het relatief korte seizoen van deze roodkleurige (bloed)sinaasappelen te maken, waardoor de risicofactor voor sommigen te hoog is. 

België: sinaasappelen in vergeethoek
Sinaasappelen zitten in deze periode van het jaar in de vergeethoek. Er is bijna geen vraag en aanvoer van sinaasappelen. Ook zien de importeurs dat er weinig sinaasappelen worden geconsumeerd. Dit komt doordat er een grote aanvoer is van zomerfruit. De laatste sinaasappelen die er zijn komen uit Spanje, maar door de lage vraag is er ook weinig aanvoer nodig. 

Nederland: Licht aan eind tunnel na desastreuze sinaasappelmarkt
Verkoopprijzen van 6-7 euro voor 15 kilo sinaasappelen waren de afgelopen weken geen uitzondering, ofwel een desastreuze marktsituatie. De oorzaak moet vooral gezocht worden in de overgrote aanvoer. Ook kwalitatief waren niet alle producten top. Marokko stuurde veel sinaasappelen die voorheen naar Rusland gingen de Europese markt op en ook Egypte was flink aan de markt. Inmiddels houdt de aanvoer van die landen een eind op en schijnt er weer wat licht aan het einde van de sinaasappelmarkt. Volgende week arriveren de eerste Valencia-sinaasappelen uit Zuid-Afrika, nadat er al wat Navels zijn gearriveerd. Omdat het prijsverschil groot was, moesten klanten in eerste instantie even wennen aan de hoge prijzen, maar inmiddels zijn mensen wel op zoek naar goede sinaasappelen. Daarbij zijn er tot dusver 20-30% minder sinaasappelen uit Zuid-Afrika geëxporteerd, waardoor de situatie er voor de komende weken een stuk rooskleuriger uitziet. Prijzen liggen inmiddels op een niveau boven de 10 euro en voor de Navels wordt al 12 euro gemaakt. Met de vakantie in aantocht moet er niet te veel gekkigheid met de prijzen worden verwacht, maar gezien de verwachte lagere aanvoer, is in elk geval de verwachting dat de sinaasappelprijs weer op een normaal niveau blijft.

Frankrijk verwelkomt eerste Zuid-Afrikaanse volumes
Volgens een Franse handelaar is het handsinaasappelseizoen redelijk geweest. "De kwaliteit was goed en de volumes sloten mooi aan op de vraag. We mogen tevreden zijn met hoe het seizoen is verlopen. We kunnen nog twee weken Spaans product leveren; volgende week worden de laatste variëteiten geoogst. Bij diverse collega's zijn de eerste volumes uit Zuid-Afrika al gearriveerd." De handelaar voegt toe dat er ook in juli en augustus een goede vraag naar handsinaasappelen bestaat.
 
Op de perssinaasappelmarkt liggen de zaken een stuk ingewikkelder. "Het is echt een compleet andere markt dan voor de handsinaasappelen en het is lastig om hiertussen te komen. Er komen veel landen tegelijk op de markt, zoals Marokko, Spanje Griekenland en Egypte. Ook zijn er voor perssinaasappelen hele specifieke eisen wat betreft opslag en de termijn waarop de vruchten geconsumeerd moeten worden." Zelf levert de handelaar alleen handsinaasappelen.

Meer omzet voor Australische sector
De Australische sector beleeft een groeiperiode. Sommige telers rapporteren een opbrengst die drie keer groter is dan vijf jaar geleden. De oogst begon in mei en naar verwachting zal het volume ontoereikend zijn voor de vraag. China is goed voor een kwart van het exportvolume. Voor het jaar eindigend in juni 2017 kwam de oogst uit op 506.391 ton sinaasappelen, waarvan 42% geleverd werd aan de industrie. Hoewel het volume slechts 1% hoger lag dan het voorgaande jaar steeg de omzet met 10%. Sinds kort geldt een nieuwe protocol voor het transport, dat werd opgesteld nadat eerder dit jaar citruskanker werd aangetroffen. In Nieuw-Zeeland is begint het seizoen ook binnenkort met de start naar verwachting eind juni. De oogst zal in lijn liggen met 2016, toen 9.700 ton geoogst werd.

Publicatiedatum :
Auteur:
©


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018