Overzicht wereldmarkt citroenen

Afgevaardigden uit Spanje, Argentinië en Zuid-Afrika, de grootste exporteurs van citroenen wereldwijd, kwamen onlangs bij elkaar. Een van de agendapunten was de aanzienlijke groei in de citroenenproductie in deze landen. "Er zijn zorgen over de snelle groei in de productielanden," vertelt de Spaanse afgevaardigde. "Op dit moment analyseren we de situatie en verzamelen we de cijfers om te zien waar de markt naar toe beweegt." De drie landen willen de citroenen ook meer promoten in de afzetmarkten om het grotere volume op te nemen. Hoe staat de markt er nu voor?

India, Mexico en China vormen de top van de wereldranglijst naar productie van citroenen. In India worden jaarlijks bijna 3 miljoen ton citroenen geoogst. Voor Mexico (2,4 mln ton) en China (2,3 mln ton) liggen die oogstcijfers iets lager. De meeste landen op de lijst zien de productie licht groeien. Turkije noteert dubbele groeicijfers en komt daarmee uit op een oogst van zo'n 850.000 ton per jaar.

Zuid-Afrika exporteert meer
Tot en met week 19 staat de export van citroenen (15kg per doos) op 5 miljoen dozen. Dat is 17% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Er wordt een 8% groter volume verwacht dit jaar.
Het Midden-Oosten is de belangrijkste afzetmarkt voor Zuid-Afrika en dit jaar vormt daarop geen uitzondering. Ruwweg de helft van de export tot week 19 ging naar deze markt. Daarnaast is er een groeiende vraag in Noord-Amerika, al is die markt alleen open voor exporteurs in de Westkaap en Noordkaap. Ook het Verenigd Koninkrijk vormt een grotere markt in vergelijking met vorig jaar. Handelaren maken zich wel zorgen over de Argentijnse volumes die in Europa en Rusland aan de markt komen. Volgens hen voelt de Europese markt de pijn van dat grotere volume.

De kleuring in de Westkaap is goed, maar in de Oostkaap blijft die ontwikkeling achter. Telers in Westkaap geven aan veel kleine maten te verwachten (113-138), maar ze zijn tevreden met de kwaliteit. Telers in Senwes verwachten een stabiel seizoen. De Sunday River Valley vormt de grootste producent van de citroenen, daar worden grotere maten verwacht, maar binnen de retailnormen van 88 tot 138. Hoewel de kwaliteit goed is, loopt het verpakken iets achter door een achterstand in de kleuring.

De uitbreiding van het areaal is iets afgevlakt. In sommige regio's, zoals Senwes, zijn meer citroenenbomen nog niet in productie dan wel. De Zuid-Afrikaanse productie zal met een miljoen dozen per jaar stijgen en daarmee over 10 tot 15 jaar uitkomen rond de 38 miljoen dozen. Grote teeltbedrijven zoeken naar diversificatie in de biologische of waxvrije citroenen. Volgens de telers zijn CBS en de fruit codling moth onder controle.Citruskanker zorg voor Australische telers
De citroenen zijn jaarrond beschikbaar, met een piek in juni. Wel zijn er problemen met citruskanker. Deze week werden in het noorden op nog drie plantages de ziekte aangetroffen, namelijk in Western Australia, Kununurra en Wyndham. Vorige maand werd de ziekte al aangetroffen op andere plantages in het noorden. De geïnfecteerde bomen zijn gerooid en vernietigd om daarmee het risico op verspreiding te beperken. Daarnaast nemen de autoriteiten voorzorgsmaatregelen.

Citrus Australia waarschuwt ondertussen dat een overproductie een zorg kan worden. In een recente telling is het aantal citroenenbomen met 28% gestegen ten opzichte van vier jaar geleden. De export van citroenen en limes is minder dan 1% van de totale citrusexport. Daarvan gaat 50% naar Indonesië. Tegelijkertijd stijgt de import met 21%, waarvan het grootse deel ingevoerd wordt uit de VS.

Californische telers verwelkomen kleinere maten
De oogst van de biologische citroenen verschuift naar een andere regio, waardoor Californische telers reikhalzend uitkijken naar een grotere aanvoer van kleine maten. De oogst in District One wordt gekenmerkt door grote kalibers, met pieken op maten 63 en 75. Dat de oogst naar District Two verschuift is dan ook een welkome verandering. Telers hopen op kleinere citroenen uit dit gebied.

Hoewel de totale oogst goed is en er geen klagen is over de opbrengst, vormen die grote maten wel een reden tot zorg. "Omdat er minder fruit aan de bomen hangt, worden de citroenen groter," vertelt een telers. Daarnaast is er veel jonge aanplant die in productie komt, deze jonge bomen geven doorgaans grotere citroenen. "In District Two staan meer oudere bomen, dus dan hebben we ook kleinere maten."

De vraag naar biologische citroenen stijgt. De markt profiteert van de aantrekkende economie. Een handelaar vertelt dat het prijsverschil met conventionele citroenen niet al te groot is, wat bijdraagt aan de goede positie in de markt. Daarnaast ziet hij dat ook het licht beschadigde fruit goed verkocht wordt, omdat de citroenen doorgaans verwerkt worden.

In de prijzen zijn de uitdagingen met de kalibers terug te zien. Hoewel in algemene termen het prijsniveau vergelijkbaar is, zijn de kleine maten (140-150) iets duurder dan vorig jaar. Naar verwachting zal de prijs een stijgende trend inzetten tot de Mexicaanse aanvoer in augustus aan de markt komt.

Telers maken zich zorgen om de Argentijnse citroenen die na enkele jaren weer toegang hebben tot de VS. De zorgen gaan niet alleen om het grote volume dat Argentinië als wereldleider op de markt brengt, maar ook om de import van ziektes. Handelaren maken zich minder zorgen. Het grotere volume zou de binnenlandse consumptie laten stijgen, zo betoogt een handelaar. Zij zien weinig dreiging in de overlap van de seizoenen, die samenvalt met een lagere productieperiode in Californië.

Brazilië sluit seizoen
Een exporteur vertelt het seizoen net te hebben afgesloten. De laatste citroenen van dit seizoen zijn verscheept. Het seizoen begon in februari met de eerste export. De handelaar vertelt jaarlijks meer volume te exporteren, nadat enkele jaren geleden het areaal aanzienlijk werd uitgebreid. Hoewel het seizoen overlapt met andere landen en ook met de Europese oogst, is Europa de grootste afzetmarkt voor de exporteur. "Al decennia concentreert onze export zich op Europa," aldus de handelaar. Belangrijkste afzetmarkten zijn Spanje, Verenigd Koninkrijk, Italië en Canada.

Chili viert versoepeling exportregels VS
Exporteurs zijn opgetogen over het akkoord dat bereikt is met de VS waaronder de citroenen binnen het Systems Approach geëxporteerd mogen worden. Dat betekent dat het fruit geen behandeling met methyl bromide meer hoeft te ondergaan. Dat resulteert in een betere houdbaarheid van de citroenen. De VS is een belangrijke markt voor de Chileense exporteurs. Vorig seizoen exporteerde het Zuid-Amerikaanse land 77.500 ton, waarvan 43.000 ton naar de VS.

Argentinië krijgt toegang tot VS
Voor het eerst in vijftien jaar zullen Argentijnse citroenen volgende week aankomen aan de Amerikaanse oostkust. Dit seizoen worden beperkte volumes geëxporteerd, aangezien de handelaren voorzichtig blijven met de export naar de VS. De Amerikaanse markt is recent weer geopend voor de Argentijnse citroenen. "Dit jaar is een testjaar om te zien hoe de markt reageert," vertelt een handelaar. Het seizoen voor de versmarkt loopt in juli af, voor de industrie loopt de export door tot september.

De oogstraming staat op 1,4 tot 1,5 miljoen ton. Een klein deel daarvan zal naar de VS worden verscheept. De citroenen mogen in een beperkt aantal havens aan de oostkust van de VS ingevoerd worden, de westkust is nog buiten bereik.

Eerder deze maand werd een fruitvlieg aangetroffen in een partij citroenen uit Tucuman met bestemming de VS. Volgens de overheidsinstanties is de situatie onder controle en loopt de export geen vertraging op. De export naar de VS kan doorgang vinden en de kwaliteitsstandaard voor deze markt wordt nageleefd, aldus de regering.

Het grootste deel van de citroenenoogst (1,1-1,2m ton) wordt geleverd aan de verwerkende industrie. Dat heeft een aantal oorzaken, waaronder de transporttijd en daarmee samenvallende beperkte exportperiode. Naast export naar de VS vinden de citroenen hun weg naar onder andere Europa, Canada, Midden-Oosten en Azië. Naar verwachting zal er dit jaar 30% meer geëxporteerd worden door de lage prijzen die de industrie betaald.

Israël overspoelt met citroenen
Het seizoen eindigde vorige maand met een grote oogst wat resulteerde in een lage winst voor de telers. De prijzen op de binnenlandse markt liggen tussen de 1,50 en 3 euro per kilo. Dat ligt in lijn met het prijsniveau de afgelopen jaren. Het exportseizoen is in maart afgesloten.

De citroenenmarkt heeft betere periodes gekend. De huidige situatie wordt gekenmerkt door overproductie en een gebrek aan marktkansen. De afgelopen tien jaar was de binnenlandse markt goed, wat resulteerde in hoge winsten voor de telers. Die focusten daardoor op de binnenlandse markt en breidden het areaal uit. Op het hoogtepunt was het areaal bijna twee keer zo groot als het huidige areaal, maar met de nieuwe aanplant die in productie komt wordt de markt overspoelt met citroenen. In het verleden profiteerden de telers van een sterke Europese markt, maar de export werd geslachtofferd op het succes van de binnenlandse markt. Andere landen sprongen in het gat dat Israël achterliet in de Europese markt. De export komt jaarlijks uit tussen de 2.000 en 3.000 ton, maar de citroenen maken eigenlijk alleen kans op de Europese markt als er tekorten zijn uit Spanje of Turkije.

Spanje: minder Verna, grotere maten
De eerste Verna's werden in de eerste week van mei op de markt gebracht, waarmee het seizoen werd geopend. Daarmee overlapte de aanvoer met de laatste Fino (of Primofiore). Vanaf week 19 zijn alleen de Verna nog aan de markt. De ramingen spreken over een oogst van 206.000 ton. Vorig jaar kwam de oogst uit op 360.000 ton, wat een 40% daling betekent. Ondanks de lagere opbrengst is er een grote aanvoer van de maten 2 en 3. Het seizoen duurt zes weken en loopt eind juni af. "Door de kleinere productie verwachten we een kort seizoen," vertelt een handelaar. "Maar de verkoop gaat voorspoedig." In juni komen ook stabiele volumes uit Argentinië op de markt in Europa. Dat seizoen is iets vertraagd door regen. Ook Zuid-Afrika komt dan aan de markt, dus de overschakeling van halfronden zal halverwege juni plaatsvinden.

Na enkele weken met een lage vraag in januari en februari, leefde de markt halverwege maart weer op. Momenteel is de markt stabiel. Spanje heeft de Europese markt nagenoeg voor zich alleen. De wereldmarkt valt in twee delen uiteen: Midden-Oosten en Verre Oosten zijn in handen van Zuid-Afrika, Europa is de belangrijkste afzetmarkt voor Argentinië (nadat Spanje van de markt is).

Italië positief over seizoen
Het huidige seizoen op Sicilië begon in oktober 2017 en loopt tot augustus. De laatste maanden kunnen bepalend zijn voor de resultaten dit seizoen. Op dit moment is de vraag veel groter dan het aanbod, vertelt een handelaar. Argentinië is nog niet aan de markt, Zuid-Afrikaanse citroenen zijn nog beschikbaar en de Spaanse Verna bereiken overduidelijk niet een vergelijkbaar volume als de Fino, vat hij de situatie samen. Bij de start van het seizoen was er meer concurrentie met Turkije en Spanje dan vorig jaar.

Voor de biologische citroenen zijn de grootste afzetmarkten Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. "In dit geval zijn we beter dan Spanje in kwaliteit en prijs," betoogt een handelaar. Voor de conventionele citroenen zijn er beperkte kansen in Europese markten. Volgens een handelaar krijgt Italië weer voet aan de grond in markten die het exporteurs in het verleden verloren. Dat geldt niet alleen voor Europa. Ook het Midden-Oosten vormt een goede markt. "Ramadan is net begonnen en eindigt in midden juni, de vraag is hoog," aldus een exporteur. "Het is niet eenvoudig om aan de vraag te kunnen voldoen."

Het seizoen aan de Amalfi kust kent pieken en dalen, maar de laatste regen resulteert in grotere maten dan vroeg in het seizoen. "Tot nu toe zijn er geen problemen die vergelijkbaar zijn met vorig jaar," aldus een handelaar. De oogst van deze citroenen zal iets groter uitvallen dan vorig jaar.

Tekorten op de Franse markt
De vraag ligt in Frankrijk veel hoger dan het aanbod. Dit komt doordat er op het moment enkel Spaanse nieuwe oogst op de markt is. De volumes hiervan zijn beperkt en dus zijn de prijzen hoog, maar stabiel. "De Spaanse citroenen zijn erg groot en het is moeilijk om aan kleinere maten te komen", vertelt een Franse handelaar. "Er schijnt momenteel wel wat Chileens en Braziliaans product op de markt te zijn, maar dat is van een tweede klasse."

Tot vorige week waren er nog Israëlische volumes beschikbaar. Over twee weken worden de eerste containers uit Argentinië verwacht, gevolgd door volumes uit Zuid-Afrika. "Het gaat dus wel goed komen op de markt, maar op dit moment blijft het door het beperkte aanbod nog even lastig."

"Over het algemeen zijn de Argentijnse citroenen van mindere kwaliteit dan de Zuid-Afrikaanse. De Zuid-Afrikaanse citroenen zien er bij aankomst in Frankrijk een stuk minder oud uit, ook als we uit beide landen dezelfde variëteiten geleverd krijgen. Ik weet niet waar het aan ligt: aan de leeftijd van de bomen, aan de productiegebieden of aan het transport. Natuurlijk is het kwaliteitsverschil wel ieder jaar anders, afhankelijk van de weersomstandigheden."

Nederland: Importeurs houden hart vast om gigantische citroenenaanplant
Zowel in Argentinië, maar bovenal in Zuid-Afrika is de aanplant van citroenen de laatste jaren fors toegenomen. Met de aanplant die nog in productie moet komen, verwachten de importeurs dat het komende jaren een grotere strijd wordt om de handel vermarkt te krijgen. Alleen een markt als Zuid-Afrika verwacht de komende vier jaar te verdubbelen naar 33 miljoen kartons. Daarom zal het een kwestie van tijd zijn voor de citroenenmarkt concurrerender wordt. Voor Argentinië is de Europese markt met een aandeel van zo'n 85% toonaangevend met een volume tussen de 280.000 en 300.000 ton. Zuid-Afrika stuurt slechts een aandeel van 25-35% van haar citroenen af naar Europa. Momenteel worden er nog hoge prijzen in de markt gemaakt, maar uit de verladingsstatistieken blijkt dat Zuid-Afrika al meer dan 134% heeft geladen dan vorig jaar. Wel neemt de Spaanse citroenenaanvoer nu af, maar een prijsdaling lijkt slechts een kwestie van tijd.

Publicatiedatum :
Auteur:
©


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018