Griekenland: Geen tussenpersoon meer nodig bij elektronische veiling

Na de problemen waar de Griekse tuinbouwsector momenteel mee kampt in kaart gebracht te hebben, is het team kan Greek Food Corridors samen gaan weken met Aucxis België en Griekse marktdeskundigen om een exportgerichte geautomatiseerde marktplaats te creëren waar alle belanghebbenden van kunnen profiteren. Het resultaat is een moderne, elektronische veiling voor Griekse groenten en fruit, gesynchroniseerd met een goederenbeurs voor Futures contracten gebaseerd op fiat- en cryptovaluta onder de naam Greek Food Corridors. 

"Het Greek Food Corridors-concept bestaat uit een centraal veilingsysteem in Athene, de 'handelskamer, vanwaar de verschillende partijen groenten en fruit op afstand verkocht worden aan de hoogste bieder, via een klokverkoop-systeem. Er is een centrale server die communiceert met alle regionale depots, In ieder depot worden de aangeleverde producten geregistreerd. De opslaglocatie en datum van ontvangst worden in een centrale databank opgeslagen. We ontvangen bijvoorbeeld een voorraad van een bepaald product dat vervolgens aan geregistreerde kopers wordt verkocht door middel van de verschillende E-veiling verkoopmethoden," legt directeur Dimitri Haritos uit. Het idee hierachter is om vraag en aanbod samen te brengen. De koper kan realtime de voorraden van alle leden en telers in heel het land checken en hen vragen om deze voor een bepaalde prijs te leveren aan leden van het netwerk. Hierna komen alle gegevens omtrent de transactie voor telers en kopers beschikbaar via de GFC-website. Na ingelogd te zijn, kan de cliënt zijn specifieke gegevens inzien (transacties, statistieken en algemene informatie). Na de verkoop ontvangen de depots alle informatie over wie wat gaat verladen. De back-office software zorgt voor de verdere afhandeling van de transactie, de facturering, betaling en statistische rapportage. 

"Ondanks het ongunstige economische klimaat heeft Griekse AGF toegevoegde waarde. Er is echter dringend behoefte aan innovatie en samenwerking binnen de Griekse landbouwsector. Griekse telers hebben een zwakke economische positie, zijn talrijk en slecht georganiseerd. Ze hebben daarom weinig invloed op de prijzen van tuinbouwproducten. Ze zijn niet de prijsmakers maar -ontvangers, waarbij de afhankelijk zijn van een klein aantal bedrijven op monopolie-niveau die de prijzen naar hun eigen behoefte bepalen. Zodoende ligt de prijs die de consument betaalt vaak vier tot zes maal hoger dan die de teler ontvangt," vervolgt Haritos. 

"Vele jaren lang was de agrarische sector in Griekenland niet concurrerend vanwege de hoge productiekosten en zwakke standaardisering, verwerking en marketing van tuinbouwproducten. Er zijn structurele ingrepen op productie- en technologisch niveau nodig om de standaardisering te verbeteren en de manier waarop collectieven en coöperaties werken, zodat we 50% van de landbouwproductie kunnen dekken in plaats van slechts een vijfde zoals momenteel het geval is."

Haritos legt uit dat één van de voordelen van de nieuwe infrastructuur, en dit geldt met name voor kleine en middelgrote coöperaties en telers, bestaat uit het feit dat er rechtstreeks onderhandeld kan worden met kopers, zowel op landelijk als internationaal niveau en onder dezelfde voorwaarden als grotere bedrijven. Het nieuwe platform zal het zoeken naar kopers en verkopers om direct en realtime via het handelsscherm mee te onderhandelen makkelijker maken. De leden kunnen daarnaast profiteren van schaalvoordelen, marketing en rechtstreekse toegang tot internationale markten. 

Klik hier voor het witboek, waarin gedetailleerdere informatie over de e-veilinginfratsructuur wordt gegeven, blockchain en het gebruik van cryptovaluta. 
 

Voor meer informatie:
Dimitri Haritos
Greek Food Corridors
Tel: +30 210 6718745
Fax: +30 210 6718743
Email: operation@greekfoodcorridors.com
ico@greekfoodcorridors.com
www.greekfoodcorridors.com

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018