Europese Commissie wil vertrouwen voedselveiligheid versterken

De Europese Commissie doet een voorstel om de transparantie van wetenschappelijke studies op het gebied van de voedselveiligheid te verbeteren. Daarmee gaat de Europese Commissie in op de zorgpunten die burgers in een Europees burgerinitiatief aan de orde hebben gesteld. De Europese Commissie wil er met de maatregelen voor zorgen dat een betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordeling centraal blijft staan bij de besluitvorming rond het gevoelige onderwerp van de voedselveiligheid. 

De eerder dit jaar gepubliceerde resultaten van een gezondheidscontrole van de algemene levensmiddelenwetgeving bevestigen dat de wetgeving voldoet aan de belangrijkste doelstellingen ervan, namelijk het verzekeren van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en de goede werking van de interne markt. Meer in het bijzonder heeft de op risico's gebaseerde aanpak in de levensmiddelenwetgeving van de Europese Unie het algemene niveau van bescherming tegen mogelijke risico's voor de voedselveiligheid verhoogd. Uit de geschiktheidscontrole bleek echter ook dat de burgers zich zorgen maken over de transparantie van wetenschappelijke studies en de risicobeoordelingsprocedure in de landbouw- en voedselketen.

Herziening van de verordening algemene levensmiddelenwetgeving
De Europese Commissie stelt een herziening voor van de verordening algemene levensmiddelenwetgeving, in combinatie met de herziening van 8 sectorale wetsteksten, om ze in overeenstemming te brengen met de algemene regels en te zorgen voor meer transparantie op het gebied van ggo's, toevoegingsmiddelen voor diervoeding, rookaroma's, materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's, gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe voedingsmiddelen.

De belangrijkste elementen van het voorstel zijn:

-Zorgen voor meer transparantie, zodat de burgers automatisch en onmiddellijk toegang kunnen krijgen tot alle veiligheidsgerelateerde informatie die tijdens het risicobeoordelingsproces door de industrie wordt ingediend;

-Opzetten van een gemeenschappelijk Europees register van in opdracht gegeven studies, om te garanderen dat bedrijven die een toelating aanvragen alle relevante informatie indienen en geen ongunstige studies achterhouden;

-Zorgen dat om aanvullende studies kan worden gevraagd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, op verzoek van de Europese Commissie en gefinancierd uit de EU-begroting;

-Verplicht stellen van het raadplegen van belanghebbenden en het publiek over de door de industrie ingediende studies ter ondersteuning van aanvragen tot toelating van producten;

-Vergroten van de betrokkenheid van de lidstaten in de beheersstructuur en de wetenschappelijke panels van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid;

-Verbeteren van de risicocommunicatie aan de burgers, met gemeenschappelijke maatregelen om het vertrouwen van de consument te vergroten door het besef en het inzicht van het publiek te bevorderen en de door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid uitgebrachte adviezen, alsook de grondslagen van risicobeheersbeslissingen, beter toe te lichten.

Volgende stappen
De wetgevingsvoorstellen zullen nu worden ingediend bij het Europees Parlement en de lidstaten voor aanneming. De Europese Commissie streeft ernaar dit voorstel nog in de huidige zittingsperiode aangenomen te krijgen, dat wil zeggen uiterlijk medio 2019, zodat snel met de uitvoering ervan kan worden begonnen.

Bron: Europese Commissie


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018