discounter werkt met 19 leveranciers aan verbeteren milieu-impact

AGF bij Lidl in 2020: Planet-Proof, Biologisch of van een vergelijkbaar duurzaamheidsniveau

Supermarktketen Lidl werkt met 19 leveranciers aan het verbeteren van de milieu-impact van groenten en fruit. Concrete ambitie hierbij is dat leveranciers in 2020 producten leveren die minimaal voldoen aan de eisen van Planet-Proof, Biologisch of van een vergelijkbaar duurzaamheidsniveau niveau zijn. Uit een eerste voortgangsrapportage blijkt dat leveranciers ambitieus zijn en grote stappen zetten.

Uit de eerste rapportage van adviesbureau CLM blijkt dat 7 van de 19 leveranciers produceren volgens de normen van Planet-Proof of Biologisch. De andere leveranciers werken met CLM op basis van een eigen landbouwplan aan de thema's: gewasbeschermingsmiddelen, mineralen, biodiversiteit, water en energie. CLM concludeert dat glastuinders en telers van fruit en vollegrondsgroenten goed is in vergelijking met Planet Proof. Deze telers voldoen aan de werkzame stofnorm voor gewasbeschermingsmiddelen en de helft voldoet reeds aan de lijst van toegestane middelen. Ook bij telers van aardbeien zetten goede stappen. Bij de teelt van aardappelen en uien zijn nog de meeste kansen voor verduurzaming. Wat positief opvalt is dat alle telers veel keuzemaatregelen nemen. Om bijvoorbeeld biodiversiteit te stimuleren, worden er bloemenstroken aangelegd, randen van percelen niet gemaaid en bijenkasten geplaatst.

"Door de goede samenwerking met onze leveranciers hebben we veel geleerd en inzicht gekregen in wat er in de sector speelt. We zien dat er volop initiatieven worden genomen om de milieu-impact van de teelt te verbeteren. We zijn tevreden met deze positieve resultaten en kunnen nu gerichter toewerken naar de doelstelling voor 2020 en daarmee onze klanten een nog duurzamer aanbod bieden." aldus Marlijn Simons-Somhorst, manager duurzaamheid bij Lidl.

Plan 'Duurzame inkoop: Groente en Fruit NL'
Lidl heeft in 2016 het initiatief genomen tot het plan 'Duurzame inkoop: Groente en Fruit NL' om samen met groenten- en fruitleveranciers stappen te zetten op het gebied van duurzame teelt. Alle leveranciers die groenten en fruit van Hollandse bodem aan Lidl leveren hebben zich aan het plan gecommitteerd. De samenwerking is gebaseerd op lange termijn relaties, dialoog en een continue verbetercyclus. Adviesbureau CLM ondersteund Lidl en de leveranciers bij het verduurzamings-proces.

"Het valt op dat de telers zelf voortdurend bezig zijn met kansen voor verduurzaming. Het gaat dan vaak om maatregelen in de teelt, maar ook om de inrichting van het bedrijf. Natuurlijk speelt daarbij de vraag in hoeverre maatregelen kosteneffectief zijn en of inspanningen gewaardeerd worden vanuit de markt. Dat Lidl telers hierbij de kans biedt om zelf invulling te geven aan verduurzaming is een unieke aanpak. Telers waarderen de samenspraak met hun afnemer: als zij meer risico nemen door minder gewasbeschermingsmiddelen in te zetten, dan willen zij er ook op kunnen vertrouwen dat de afnemer achter hen staat als het resultaat eens tegenvalt. Deze unieke aanpak wordt gekenmerkt door vertrouwen en vrijheid maar niet door vrijblijvendheid," aldus Jenneke van Vliet van adviesbureau CLM.Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018