"Onze rol als verbinder verder uitbouwen om een zo hoog mogelijk rendement voor onze leden"

René Oudijk en Hans Prins vormen nieuwe directie Van Nature

Sinds 1 januari heeft Van Nature een nieuw directieteam. Hans Prins en René Oudijk zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Nieuw als directieteam, maar wel beiden met jarenlange Van Nature-ervaring. Waar gaan ze zich op richten in 2018? In het magazine Meer vertellen ze over de plannen.


René Oudijk en Hans Prins

'Verbetering van de onderlinge communicatie én vergroten van de herkenbaarheid van de Van Nature keten zijn een paar onderwerpen waarover we met de ketenpartners overeenstemming hebben bereikt,' steekt Hans Prins van wal. Hij ruilt zijn functie van financieel manager in voor de rol van financieel directeur. 'Daarnaast zullen we onze rol als verbinder verder uitbouwen om een zo hoog mogelijk rendement voor onze leden te blijven realiseren' vult René aan. René Oudijk was teamleider commercie en heeft nu de rol van commercieel directeur.

Onderlinge communicatie
'Om meer betrokkenheid en verbondenheid te creëren, is het verbeteren van de onderlinge communicatie op bestuurlijk niveau in de driehoek bestuur, directie en handelspartners nodig' lichten René en Hans toe. Hiervoor is onder meer het besturingsmodel aangepast waarin vertegenwoordigers van alle ketenpartners een plaats hebben gekregen. 'Een ander voorbeeld is het starten van een gezamenlijke communicatiecampagne met de handelspartners om de Van Nature keten beter te positioneren,' zegt René.

Nieuwe projecten
Van Nature is al jaren met bezig met product- en conceptontwikkeling. Dit gaan we intensiever met de ketenpartners oppakken. 'Hierbij is er gekozen voor een projectmatige aanpak met deelnemers vanuit zowel de teelt als handelspartners,' geeft René aan. 'Hierdoor is het vanaf het begin een gezamenlijk project waardoor de slagingskans vergroot.' Van Nature zal in dit proces de verbindende rol vervullen om alle neuzen dezelfde kant op te houden.

Certificeringen
De nieuwe directie stelt zich ook tot doel om in 2018 beleid te formuleren rondom certificeringen. Door de verschuiving van activiteiten naar de teeltbedrijven zien we een toename van het aantal certificeringen, die noodzakelijk zijn om aan de huidige én toekomstige eisen van de retail te voldoen. 'Wij willen door het oprichten van een projectteam alle in de keten aanwezige kennis en expertise bundelen en vandaar uit beleid formuleren,' draagt René aan.'

Voor meer informatie:
Van Nature
+31 180 696815
contact@nature.nl
www.nature.nl

Bron: Magazine Meer, Van Nature

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


Nietszeggend verhaal zeg. Zoals we dat nu inmiddels al wat langer gewend zijn helaas.
Verbinden en communiceren, moet daar het voortbestaan mee gewaarborgd worden?
Ik mis elke vorm van visie of strategie. Arm Van Nature.
bezorgde teler, 3B driehoek - 2018/04/05 19:19:46.000© AGF.nl 2018