CANAPEP viert jubileum

15-jarig bestaan CANAPEP Costa Rica

DeNationale Kamer van Telers en Exporteurs van Ananas (CANAPEP) van Costa Ricaviert haar 15-jarig bestaan. De organisatie werd opgericht in 2003 met als doelom telers, verwerkers en exporteurs aan te sporen om in overeenstemming met demilieu-, arbeids- en sociale normen van het land en die van internationaleorganisaties te werken.Dezeparticuliere organisatie non-profitorganisatie wil tijdens dit jubileum haardoelstelling bekrachtigen: dat haar partners de hoge kwaliteitsstandaardenbehouden, zodat ze in de hoogste niveaus van marktvoorkeur blijven en zodatCosta Rica zijn positionering behoudt als "de beste leverancier van verse ananasvoor de wereldmarkt dankzij de onderscheidende kwaliteit en het gebruik van demeest moderne teeltpraktijken".

Momenteelis 44.500 hectare van het land gewijd aan de ananasteelt. De ananasteelt genereertmeer dan 32.000 directe en 130.000 indirecte banen en meer dan een miljard dollar aan export, dat is 2 % van het BBP.


Volgensrecente onderzoeken van de INCAE (een universiteit in Costa Rica) en de FAO isCosta Rica sinds meer dan twee decennia de belangrijkste teler en exporteur vanverse ananas ter wereld. Ze zijn groter dan belangrijke concurrenten alsBrazilië, de Filipijnen, Thailand en Indonesië. Deze leidende positie werd bereikt dankzij de combinatie van ideale agro-ecologischeomstandigheden, goed onderzoek in biotechnologie en een grote verfijning in de verschillende schakels van de productieketen vanaf de teelt tot aan deverhandeling en logistiek.


Kortgeleden heeft CANAPEP de Technische Handleiding voor de Duurzame Teelt vanAnanas (MT-PSP) ontwikkeld. Deze is van kracht vanaf 2018 en heeft hetverkrijgen van de accreditatie van de Costa Ricaanse Accreditatie-Instantie totdoel. Dit om haar technische bekwaamheid te tonen in het aanbieden van inspectiediensten. Die diensten zijn gebaseerd op het kwaliteitsbeleid van CANAPEP en worden objectief en zonder discriminatie uitgevoerd binnen de gestelde deadlines. Hierbij zoeken ze voortdurend naar verbetering om de naleving van milieu- en sociale verplichtingen te verifiëren.


Ananas in Costa Rica
• In het jaar 1986 begon Costa Rica met de export van verse ananas. In het begin exporteerde het land de Cayenna variëteit. Later werd er Champaca ananas geëxporteerd en vanaf 2001 begon Costa Rica met de uitvoer van de hybride MD2, op wereldniveau bekend als de Golden.

• Aan het eind van de jaren '90 was de export van Costa Rica naar zijn twee belangrijkste markten, de VS en Europa, al gegroeid. Vanwege het succes in de VS en Europa en de goede prijzen voor de Golden ananas, stapten telers van allerlei soorten gewassen over op de ananasteelt.

• In 2006 richtte het bestuur van CANAPEP de Milieu- en Sociale Commissie van de Ananas (COSAP) op, een orgaan dat aangesloten bedrijven in de ananasteelt versterkt, reguleert en hulp aanbiedt.

Voor meer informatie:
CANAPEP
Costa Rica
T: +506 2291 5237

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018