Canarische bananentelers blijven zich tegen import verzetten

Bananenimport EU uit derde landen blijft toenemen

In mei zal de Europese Commissie haar voorstel voor het meerjarig financieel kader voor na 2020 presenteren. In het kader hiervan hield het Europees Parlement een debat dat geleid heeft tot de publicatie van een document waarin gevraagd wordt om de verhoging van de financiële steun voor het POSEI-budget.

Het Europees Parlement benadrukt de noodzaak van de voortzetting van de maatregelen ter handhaving van de productie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht om de verhoging van de financiering voor de POSEI-programma's (programma's ter ondersteuning van EU-regio's met specifieke uitdagingen vanwege een afgelegen ligging of insulair karakter), vóór het Financieel Kader van de Europese Commissie. Daarom vraagt het de Europese Commissie de benodigde juridische en financiële kaders voor de voedselvoorziening te garanderen, om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan.

De Canarische bananensector en zijn Europese partners blijven door middel van Asprocan (Vereniging van Organisaties van Bananentelers van Canarische Bananentelers), samen met de Europarlementariërs en vertegenwoordigers van de diverse regionale overheden, werken aan het garanderen van de duurzaamheid van de landbouwsector. De sector hoopt dat de aanstaande ontmoeting van de president van de regering van de Canarische Eilanden als president van de UPR's met de topleiders van Spanje, Frankrijk en Portugal, een stap voorwaarts voor de sector mogelijk maakt.

Het verzoek om meer POSEI-budget valt, volgens informatie van Asprocan, samen met een nieuwe blijk van niet-naleving van de beschermingsmechanismen voor de communautaire productie.

De import vanuit derde landen naar de EU blijft groeien als gevolg van de beperking en intrekking van tarieven opgelegd aan Amerika en Afrika. Ondertussen is het bechermingsmechanisme voor de communautaire productie, vastgesteld in de handelsovereenkomsten, vanaf het begin af aan niet toegepast.

Volgens informatie van de Europese Commissie bedraagt de totale import van banaan vanuit niet-EU landen dit jaar tot nu toe bijna 950.000 ton.

Terwijl we nog maar in de derde maand van 2018 zitten, zit Nicaragua al op 80 % van de alarmdrempel van de bananenimport in de EU.

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018