Column Mark Koppenol, Deck advocaten:

Klachtplicht bij schade AGF-producten

AGF-producten met schade ontvangen van de leverancier? Dan dient te worden geklaagd, zegt Mark Koppenol van Deck Advocaten in deze column. "Snelheid én zorgvuldigheid zijn daarbij geboden. Anders kan het zo maar zijn dat je je rechten als koper (denk aan een vervangende zending of schadevergoeding) verloren gaan.

Er dient tijdig te worden geklaagd bij de verkoper. De vraag is dan wat 'tijdig' is. In rechtspraak is een aantal keer al geoordeeld dat voor bederfelijke waar zoals AGF- producten een zeer korte klachttermijn geldt. Gedacht kan dan worden aan 1 à 2 dagen. De omstandigheden van het geval kunnen echter zelfs meebrengen dat er zelfs terstond moet worden geklaagd. De klachttermijn begint te lopen vanaf het moment dat de zending is aangekomen en is vrijgegeven.

Belangrijk is echter ook dat er goed wordt geklaagd. Als het niet goed gebeurt, kan het alsnog misgaan. Hierover heeft de Rechtbank Oost-Brabant onlangs een uitspraak gedaan in een zaak tussen een bedrijf dat planten voor zachtfruit verkoopt (de verkoper) en een bedrijf dat zachtfruit teelt (de koper). De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen vormvereisten zijn voor de klacht. Wel moet de klacht de aard van de tekortkoming vermelden en "zodanig specifiek zijn, dat de verkoper
zich een oordeel kan vormen over het vermeende gebrek en gepaste maatregelen kan nemen, zoals een eigen onderzoek verrichten, het verzamelen en bewaren van bewijsmateriaal of verhaal zoeken op een toeleverancier.".

In deze zaak was de klacht onvoldoende specifiek. De koper had namelijk geklaagd dat er sprake was van cold storage damage terwijl hij in de procedure stelde dat er sprake was van kroonrot. Dit is een geheel ander gebrek. Indien de koper na onderzoek had ontdekt dat er sprake was van kroonrot, dan had hij dit tijdig kenbaar moeten maken aan de verkoper. Bovendien had de koper de planten vernietigd zonder dat de verkoper tegenonderzoek kon doen. Op basis hiervan kwam de rechtbank dan ook tot de conclusie dat de koper niet aan zijn klachtplicht had voldaan.

Niet alleen zal dus tijdig moeten worden geklaagd, maar in ieder geval zal de klacht specifiek moeten zijn en zal de verkoper tevens de mogelijkheid moeten krijgen om tegenonderzoek te verrichten. Bij een klacht is het verder van groot belang om de schade goed in kaart te brengen door bijvoorbeeld expertiseonderzoek en foto's. Kortom bij schade aan AGF-producten is het van belang om direct actie te ondernemen en de benodigde mensen in te schakelen en te informeren. Zoals gezegd, hierbij zijn snelheid én zorgvuldigheid geboden.

Voor meer informatie:
Mark Koppenol
Deck Advocaten
De Ruijterkade 107 III
1011AB Amsterdam
T: 020 – 238 49 43
E: koppenol@deckadvocaten.nl
W: www.deckadvocaten.nl

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018