Bij nieuwe appelrassen draait het om meer dan smaak alleen

Ieder jaar worden er nieuwe appelrassen op de markt gebracht om de smaakpapillen van consumenten te prikkelen en telers de kans te geven te innoveren en hun aanbod te verruimen. Envy, Cosmic Crisp en Rave zijn een paar voorbeelden van rassen die recentelijk werden geïntroduceerd of de komende jaren hun intrede op de markt zullen maken. Wat is het verhaal achter deze nieuwe appelrassen? Wat hopen telers te bereiken met het introduceren van nieuwe rassen? Hoe vinden zij een balans tussen de introductie van nieuwe rassen en het behoud van een consistente aanvoer van traditionele favorieten? 

Proces van jaren
Wanneer een teler een nieuw appelras op de markt wil brengen, moet hij dit letterlijk van de grond af ontwikkelen. Er moet samengewerkt worden met kwekers, kwekerijen, professoren en proevers om tot een selectie van één à twee rassen te komen die in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling. 

"Wij werken met onze eigen kwekerijen," vertelt Ray Norwood van Auvil Fruit Company in Washington. "Je laat de rechten op bepaalde rassen registreren en dan begint de testfase die meestal drie tot vier jaar in beslag neemt. Sommige rassen kunnen vrijwel direct worden afgeschreven, zodat er steeds minder overblijven. Hierna planten we een aantal rassen aan. We houden hierbij rekening met de lokale omstandigheden omdat iedere locatie specifieke kenmerken heeft. In het begin praat men vaak over paar honderd vierkante meter zijn maar zodra er een ras gekozen is dan wordt dit areaal snel uitgebreid."


Werknemers onderhouden appelbomen in één van de appelboomgaarden van Auvil Fruit Company

Marktseizoen is van doorslaggevend belang
Norwood vertelt verder dat veel factoren een rol spelen bij de keuze voor een nieuw appelras. Timing is hiervan de belangrijkste, evenals het bestaande aanbod van de teler. "De oogstperiode van een ras is essentieel omdat we in verschillende periodes oogsten en er zeker van willen zijn dat een nieuw ras binnen onze oogstplanning past," legt hij uit. "We willen niet dat er te grote volumes tegelijk geplukt moeten worden want dit zet onze behoefte aan arbeidskrachten te veel onder druk. Ook de maat is bepalend. We moeten proberen rassen te ontwikkelen die qua maten passen binnen ons huidige productieparameters en verpakkingen. Verder hangt de keuze ook af van de consumentenfeedback. We nodigen consumenten uit om ons te helpen door aan blinde proeverijen deel te nemen waarna we hen om commentaar vragen."

"We verkeren momenteel in het derde jaar van de ontwikkeling van een aantal rassen," vervolgt Norwood. "We hopen deze volgend jaar of over twee te kunnen introduceren. Het draait er om het aantal geleidelijk terug te brengen naar slechts een paar. We vergeten ook zeker onze traditionele favoriete rassen zoals Granny Smith niet. De helft van ons volume bestaat uit dit ras en we denken dat dit ook in de toekomst zo zal blijven."

Cosmic Crisp zorgt voor reuring in Washington
Eén van de nieuwe rassen die de komende jaren op de markt zal verschijnen is Cosmic Crisp. Deze appel is het resultaat van twintig jaar onderzoek en testen en telers in Washington hebben dit ras massaal aangeplant. Vanuit marketing-oogpunt levert dit mogelijk nieuwe uitdagingen op. 

"Wanneer er een nieuw appelras op de markt komt dan wordt hier niet noodzakelijk nieuwe vraag door gecreëerd omdat de afzet eenvoudigweg ten koste gaat van die van de bestaande rassen," licht Steve Lutz van CMI Orchards toe. " Wat we wel weten is dat als we de consument een premium appel verkopen dit de groei van de totale toeleveringsketen van deze categorie ten goede komt, van teler tot retailer. Op basis van de resultaten van veldproeven zijn we zeer onder de indruk van Cosmic Crisp. We bewaren deze appel bij kamertemperatuur en zelfs na een aantal dagen blijven de textuur en smaak op peil. We hebben dan ook veel vertrouwen in dit ras."

Drukke tijden bij de sorteerlijnen in het pakstation van CMI

Lutz legt uit dat het niet zozeer draait om het creëren van vraag maar om oog te hebben voor de richting waarin deze vraag zich ontwikkelt. "De grote vraag is welke bestaande appelrassen voor Cosmic Crisp zullen moeten wijken?", vervolgt hij. "Er wordt beweerd dat Cosmic Crisp met name het ras Red Delicious zal gaan raken. Deze twee rassen vallen echter in verschillende prijsklassen en trekken dan ook een andere groep consumenten aan. Rode rassen spreken aan bij klanten die waar voor hun geld willen. De retailprijzen van Cosmic Crisp zullen hoog zijn, ongeveer vergelijkbaar met die van Honeycrisp. Zeker gedurende de eerste jaren zal Cosmic Crips de rechtstreekse concurrentie met andere premium clubrassen aan moeten gaan om een plek in het winkelschap te kunnen veroveren en de aandacht te trekken."

De smaaktesten van Cosmic Crisp zullen ook nadat het ras volgend jaar op de markt verschijnt, voortgezet worden. Telers zullen het smaakprofiel blijven monitoren naarmate de bomen volwassen worden. "We zien nu al wat een verschil een jaar kan maken bij dit nieuwe appelras," vertelt Lutz. "Bij Cosmic Crisp komt het er op neer dat appelen van een boom van drie jaar oud beter smaken dan die van een tweejarige boom. Iedere teler heeft zijn eigen teeltmethoden en ook het microklimaat speelt een rol. Aangezien de meeste bomen nu pas één tot twee jaar oud zijn, of de komende jaren nog aangeplant worden, denken we dat het nog minimaal drie tot vijf jaar zal duren totdat we over volumes van betekenis kunnen beschikken."


Voor meer informatie:
Ray Norwood
Auvil Fruit Company
Tel: +1 (509) 784-1711

Steve Lutz
CMI Orchards 
Tel: +1 (509) 888-3401

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018