Aandeel vrije aardappelen beduidend hoger

Ondanks dat er absoluut meer tonnen waren afgeleverd, zit er toch nog meer voorraad dan voorgaande seizoenen. Het aandeel vrije aardappelen in opslag is beduidend hoger dan bij eerdere inventarisaties in februari het geval was. Daarbij zijn er hier en daar wel de nodige kwaliteitsproblemen in de bewaring. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de voorraadinventarisatie welke door VTA in februari is uitgevoerd. 

VTA inventariseert jaarlijks drie maal de voorraad aardappelen onder haar leden. De tweede voorraadinventarisatie met peildatum 15 februari is onlangs afgerond. Er volgt nog een derde inventarisatieronde in april.

Voorraad fors hoger dan voorgaande jaren 
In februari was 33,1% van de oogst afgeleverd (zie grafiek 1). Relatief is dit iets lager dan voorgaande seizoen. Gemiddeld in de laatste 5 jaar was rond deze tijd 48,4% van de oogst van de deelnemers geleverd. In absolute tonnen hebben de deelnemende telers weliswaar meer afgeleverd dan vorig seizoen, maar de absolute voorraad die nu nog in opslag ligt, is fors hoger dan vorig jaar (+36%) en ook hoger dan het 5-jarig gemiddelde.

Aardappel voorraad per 15 februari


Aardappelen VTA-leden

Van de voorraad in opslag is 53% al verkocht. Vorig jaar lag dit op 67%. Het aandeel vrije aardappelen in opslag is daarmee beduidend hoger dan het voorgaande seizoen. Daarbij kan wel de opmerking worden geplaatst dat er in relatief veel situaties problemen lijken te bestaan in de bewaring. 

Areaalverwachting 2018-2019  
Van de 234 deelnemers hadden 180 deelnemers een te verwachten areaal ingevuld voor het volgende seizoen. Hieruit kan worden afgeleid dat een daling in het areaal van 2,6% is te verwachten. 

Voor meer informatie:
VTA Nederland
Oranjestraat 3
3258 AS Den Bommel
+31(0)85 303 8491

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018