Prognoseprijs voor HZPC-telers hoger dan verwacht

Pootaardappelhandelaar HZPC Holland B.V. heeft de prognoseprijs voor Oogst 2017 vastgesteld en verwacht zijn Nederlandse pootgoedtelers € 30,75 per 100 kilo te betalen. Deze prijs is vergelijkbaar met de gemiddelde prognoseprijs van de afgelopen zeven jaar en is, gezien de omstandigheden, boven verwachting.

Lilian Escalon, directeur Europa: "De matige consumptiemarkt in Europa en in een aantal landen daarbuiten zorgt voor een geringere vraag naar pootaardappelen. Desondanks is HZPC erin geslaagd een goede prijspolitiek te voeren en de verkoopprijzen het gehele seizoen op niveau te houden. Wij zijn blij te kunnen melden dat dit heeft geresulteerd in een hogere prognoseprijs* voor de telers van HZPC, dan van te voren verwacht." 

Kilo's 
De gemiddelde gewichtsopbrengst per hectare van de Nederlandse HZPC-pootgoedteler lag voor Oogst 2017 een paar procent hoger dan het jaar ervoor. Binnen de potermaten lag de gewichtsopbrengst echter een 3% lager dan het voorgaande jaar. De weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen zijn bepalend geweest voor de lagere gewichtsopbrengst. Ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde, was de gemiddelde hectare-opbrengst van Oogst 2017 gelijk aan die van de laatste jaren, maar in de potermaten lag de opbrengst 5% lager. 

Euro's 
De bovenmaten worden deels als pootaardappelen afgezet. HZPC Holland B.V. zal, afhankelijk van het ras, daar € 5 tot € 8 per 100 kilogram voor betalen. Door de toegenomen productie van bovenmaten liggen de uitbetalingsprijzen voor bovenmaten beduidend lager dan vorig jaar. 
 
"De telers van HZPC hebben het hoogste percentage bovenmaten ooit geoogst. De lage uitbetalingsprijs voor bovenmaat pootgoed en de marktsituatie van consumptieaardappelen, hebben een negatief effect op de financiële opbrengst per hectare. Door deze bijgestelde uitbetalingsprijzen voor bovenmaten en de grote vraag naar potermaten, willen we het telen van potermaten voor Oogst 2018 stimuleren", legt Escalon uit.

Ondanks de lagere gemiddelde teeltopbrengst en de geringere vraag naar pootgoed, zal Oogst 2017 voor de gemiddelde HZPC-pootgoedteler financieel een beter jaar worden dan eerder dit seizoen verwacht. 


Overzicht van de prognoseprijzen en de definitieve prijzen over de afgelopen oogsten

Marktomstandigheden 
De verkopen in de traditionele markt in het Midden-Oosten en Afrika zijn naar tevredenheid verlopen, al ligt het absolute verkoopcijfer iets lager dan vorig jaar. Het marktaandeel is daarentegen wel behouden. Bij een hogere beschikbaarheid voor leveringen in de eerste weken van het seizoen, was het marktaandeel nog iets groter geweest.
 
De arealen consumptieaardappelen en pootaardappelen voor de verwerkende industrie blijven toenemen. De gemiddelde pootaardappelopbrengsten van aardappelrassen voor de verwerkende industrie waren aanzienlijk lager dan het langjarig gemiddelde. Deze combinatie zorgt voor een redelijk evenwicht op deze markt. De gerealiseerde prijzen zijn sterk vergelijkbaar met vorig jaar, omdat in dit segment veel met meerjarige afspraken wordt gewerkt.
 
De lage prijs voor consumptieaardappelen zorgt ervoor dat vooral in Zuid-Europa de vraag naar pootaardappelen voor de versmarkt is afgenomen ten opzichte van vorig jaar.
 
Onder de gegeven marktomstandigheden is HZPC erin geslaagd om een goede prijspolitiek te voeren en de verkoopprijzen het gehele seizoen op niveau te houden.

Voor meer informatie:
HZPC Holland B.V.
Edisonweg 5
8501 XG Joure 
+31(0)513 489 888
 

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018