Mexico: aanvoer limes moet komende weken verbeteren

Er is nog steeds een tekort aan limes, doordat de gevolgen van hetrecente natte weer nog steeds doorwerken. Toen het eenmaal ophield met regenen,hadden telers nog te maken met vertragingen, terwijl ze meer zonnigeomstandigheden afwachten voor het herstel van de productie. Ondanks de oogstdaling, zeiden telers dat deze omstandigheden typisch zijn voor hetseizoen en verwachten ze dat de omstandigheden zullen verbeteren.

"De teeltregio in Veracruz heeft recent veel regen te verdragengehad, wat ertoe geleid heeft dat de productie achter begon te lopen," aldus DanEdmeier van Limex Sicar. "Daarna is het bewolkt gebleven en konden we nietplukken. Deze omstandigheden zijn niet uitzonderlijk voor deze tijd van hetjaar. Het weer is nu alweer een poosje in orde geweest en we verwachten dat hethuidige tekort nog een week of 3-4 aanhoudt met hogere volumes opnieuwbeschikbaar begin april."

Sterkevraag in de markt
Terwijl de export beperkt was, heeft de markt een stijging meegemaaktaangezien de vraag het aanbod oversteeg. "De vraag naar het beperkt beschikbareproduct is sterk geweest," zei Edmeier. "Het is erg moeilijk geweest om aande huidige vraag te voldoen en als gevolg daarvan zijn de prijzen gestegen. We hebben nu prijzen van half in de 50 dollar tot en met 60 dollar voor een doos van40 pond en we verwachten dat het op een gegeven moment nog eens naar 70 dollargaat."Edmeier legde ook uit dat als onderdeel van de seizoen cyclus ookde maatvoering verschuift naar kleiner fruit. "Aan het begin van het seizoenhadden we vooral veel groter fruit en nu begint het tegenovergestelde tegebeuren," zegt hij. "Het is onderdeel van de seizoensbeweging, waarin fruit geneigdis wat kleiner te zijn met dat je later in het seizoen oogst."

Overgangzal leiden tot regelmatiger aanvoer
Terwijl voorraad issues zich nog steeds laten voelen in Veracruz wachten telersop de overgang naar andere teeltgebieden. Deze verschuiving zal binnen eenaantal maanden optreden en de verwachting is dat de productie en de kwaliteitstabieler zullen worden. 

"Wanneer de productie zich over een paar maanden verplaatstvan Veracruz naar Colima wordt de aanvoer beter en de kwaliteit ookconsistenter," merkt Edmeier op. "Limex Sicar produceert conventionelePerzische limes en Key limes in Veracruz op ongeveer 2000 ha en in Colimaproduceren ze biologische limes op 465 ha en conventionele limes op bijna 1000ha."

Deelname Southern Exposure
Afgelopen weekend toonde Limex Sicar haar product op de Southern Exposure beursin Tampa, Florida van de Southeast Produce Council.
Volgens Edmeierom een nieuw item te introduceren en vooral veel mensen te ontmoeten. 

"Wevinden de SEPC beurs erg persoonlijk met een prettig tempo. Veel van de mensenwaar we zaken mee doen, komen daar en we hebben goed de tijd voor het contact enom bij te praten. Het wordt goed bezocht en goed georganiseerd, maar gaatlangzaam genoeg voor ons om onze zaken te kunnen doen - en toch weer snelgenoeg om je niet te vervelen. Dit jaar introduceren we onze nieuwe productenlijnImperfect Produce."

Voor meer informatie:

Dan Edmeier
Limex Sicar Ltd.
Tel: +1 (956) 581-6099

Publicatiedatum :
Auteur:
©


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018