Rapport residuen van gewasbeschermingsmiddelen in citrus

"Allereerst de positieve resultaten: in geen enkele van de 30 monsters citrus die onderzocht zijn, was er sprake van overschrijding van de limiet," zegt Frerk Feldhusen, directeur van het Staatskantoor voor Landbouw, Voedselveiligheid en Visserij in Rostock.

Tien monsters van mandarijnen, tien monsters van grapefruit, zes monsters van sinaasappelen en vier monsters van citroenen werden onderzocht op meer dan vierhonderd actieve bestanddelen van gewasbeschermingsmiddelen (PPPs). Er was 1 monster van citroenen en 1 monster van sinaasappelen die biologisch geteeld werden en de rest betrof product van conventionele teelten.

Terwijl er op de twee biologische monsters geen enkel residu te vinden was, bevatten de overige monsters tot en met zeven actieve bestanddelen per monster. Dit kwam voor in een drietal gevallen: in 1 monster clementines en in 2 monsters van grapefruits. In dat geval worden er dus meerdere residuen gevonden in een enkel monster.

Citrus wordt vaak behandeld om de bewaarduur te verlengen. De actieve bestanddelen van de middelen die daarvoor wel toegepast worden zijn imazalil, thiabendazolen en o-phenylphenolen. Deze werden in dit onderzoek dan ook regelmatig aangetroffen. Wanneer deze middelen echter toegepast worden in het bewaringsproces, dan moet dit ook op het productlabel vermeld worden. Een monster van grapefruit werd afgekeurd omdat de behandeling met thiabendazolen niet op het label vermeld stond, maar wel werd aangetroffen.Voor de veiligheid van de consument en vanwege de speciale behandelingen die de schil vaak ondergaat, wordt in het geval van citrus het fruit in zijn geheel beoordeeld, dus zowel fruitvlees als schil worden geanalyseerd. De maximum residu limieten gelden dus voor het gehele fruit. Het is bekend dat het fruitvlees gemiddeld slechts 18% van de gevonden actieve bestanddelen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten ten opzichte van de vondsten op de schil (volgens onderzoeken van Staatsbureau voor Risicobeheersing in Berlijn).

"Om te voorkomen dat residuen van de schil op het fruitvlees worden overgedragen, is het aan te bevelen om de handen te wassen na het schillen en voor het eten. En dit kan nog verder voorkomen worden door het fruit te wassen alvorens het te schillen," aldus Feldhusen.

Achtergrond
Oorsprong van het onderzochte citrus:
24 x Spanje
2 x Italië
2 x Turkije
1 x Griekenland
1 monster van onbekende herkomst

Middelen voor de behandeling van de schil zijn vrijwel zonder uitzondering fungiciden tegen schimmels. De toepassing hiervan wordt vaak gecombineerd met verschillende soorten was die aangebracht worden. De bedoeling hiervan is bederf van het fruit tijdens transport en bewaring tegen te gaan. Tevens beschermt de waslaag het fruit tegen uitdroging. De schil is daarom ongeschikt voor menselijke consumptie. Dit is de reden waarom het gebruik van deze middelen op de verpakking helder moet zijn, wanneer het product aan de consument wordt verkocht.

Bron: lallf

Publicatiedatum :
Auteur:
©


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018