Raming 2018

Groei areaal bio-appelen in Washington op 16-20% geraamd

Het areaal voor de biologische gecertificeerde teelt van appelen in de staat Washington is in 2017 met 37% gegroeid en zal naar verwachting in 2018 nog verder groeien. 

In 2016 telde de staat 6.552 hectare bio-gecertificeerde appelen en nog eens 1.717 hectare die in 2017 gecertificeerd zouden worden. Van de hectare in transitie was slechts 60% geregistreerd bij een certificerende instantie. In januari 2017 vond er een enquête onder fruitbedrijven plaats om een inschatting te kunnen maken van het aantal nog niet geregistreerde hectare. Het jaar 2017 werd afgesloten met zo'n 8950 gecertificeerde hectare. Dit overtrof de raming van 8.269 hectare (die was gebaseerd op het uiteindelijke areaal in 2016 en het aantal hectare in transitie) met 680 hectare en toont aan hoe moeilijk het is om nauwkeurige ramingen te doen. 

Gegevens van WSDA over 2017 duiden erop dat 962 hectare in een overgangsfase verkeert (T2), waarvan ongeveer 445 hectare als T2 is gespecificeerd door andere certificerende instanties. Dit suggereert dat minimaal nog eens 1.407 hectare naar verwachting in 2018 gecertificeerd zal worden. 228 hectare waren geen specificaties bekend. Op basis van het aantal hectare in transitie zou het gecertificeerde areaal in 2018 mogelijk uitkomen op 10.357 hectare. Als de T1 hectare uit de enquête van januari 2017 meegenomen worden (1.811 hectare geregistreerd en niet geregistreerd) zou het gecertificeerde areaal in 2018 mogelijk zelfs 10.761 hectare kunnen bedragen. 

WSDA wijst erop dat nog eens 485 hectare in een overgangsfase verkeert en in 2019 gecertificeerd zal worden. Dit komt overeen met de 397 hectare waarvan in het onderzoek van januari 2017 al werd aangegeven dat deze in 2019 gecertificeerd zouden worden. 

Het ziet er dus naar uit dat het areaal voor bio-appelen in 2018 mogelijk 16% tot 20% groter zal zijn, wat een lagere groei betekent dan in 2017 toen het bio-areaal een groei van 37% doormaakte. De groei van het areaal met 37% heeft zich vertaald naar een groei van 43% in de oogst ofwel 4,7 miljoen dozen meer dan in 2016. Als er in 2018 een groei van nog eens 20% wordt geboekt, dan betekent dit een extra volume van 3,1 miljoen dozen. 

Op basis van de gegevens van de afgelopen 8 jaar waren de even jaren goede jaren voor de biologische appelteelt. In 2017 werd dit patroon echter verstoord en het is dan ook onduidelijk of 2018 een beurtjaar wordt. Gedurende de laatste drie beurtjaren was de oogst 2% tot 16% lager, dus zelfs al is 2018 een zogenaamd beurtjaar dan zal dit niet volledig gecompenseerd worden door de extra volumes van het nieuw gecertificeerde bio-areaal. 

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018