Voordelen fiscale eenheid vennootschapsbelasting onder vuur

Op 22 februari 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) twee arresten gewezen die grote – nadelige - gevolgen zullen hebben voor ondernemingen die gebruik maken van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.

De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is één van de belangrijkste en meest gebruikte regelingen, ook in de agrarische sector. In de kern houdt zij in dat een groep van vennootschappen (bv's of nv's) met vennootschapsbelasting wordt belast alsof de hele groep één vennootschap en dus één belastingplichtige is.
Dat heeft diverse voordelen. Eén van de voordelen is dat onderlinge resultaten met elkaar mogen worden verrekend. Daarnaast worden onderlinge transacties voor de belastingheffing genegeerd. Als er binnen een fiscale eenheid bijvoorbeeld door de ene vennootschap (de kwekerij) producten worden geleverd aan de andere vennootschap (de handelsvennootschap), worden deze transacties met elkaar gesaldeerd.

Zouden de vennootschappen niet in de fiscale eenheid zijn opgenomen, dan zou het kunnen zijn dat de kwekerij al belasting moet betalen over winst die binnen de groep nog niet is gerealiseerd.

Dit voordeel van een fiscale eenheid kan niet worden benut als de dochtermaatschappijen zich in het buitenland bevinden (deze mogen dan niet in de Nederlandse fiscale eenheid worden opgenomen). Het Hof van Justitie heeft nu beslist dat dit in strijd is met het Europese recht van vrije vestiging. Dat betekent dat de Nederlandse overheid dit voordeel eigenlijk ook moet gaan gunnen aan buitenlandse vennootschappen, hetgeen een forse belastingderving tot gevolg heeft.

De Staatssecretaris van Financiën 'repareert' deze beslissing daarom met een nog in te dienen wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is echter al op 25 oktober 2017 aangekondigd en krijgt terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur.
De reparatie heeft gevolgen voor veel bestaande Nederlandse fiscale eenheden. Mogelijk moet hierdoor meer vennootschapsbelasting worden betaald. Omdat de wetswijziging terugwerkende kracht krijgt, kan ook de aanslag over 2017 hoger uitvallen. Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn er mogelijkheden om de nadelige fiscale gevolgen van dit wetsvoorstel voor de toekomst te beperken. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Wat er precies gaat wijzigen is nog niet definitief vormgegeven, maar waarschijnlijk moet er ook binnen de fiscale eenheid rekening gaan worden gehouden met de renteaftrekbeperkingen. Op dit moment is onze inschatting dat vooral de toepassing van de renteaftrekbeperkingen tegen winstdrainage tot een hogere verschuldigde vennootschapsbelastinglast kan leiden. Bij winstdrainage is sprake van uitholling van de belastinggrondslag door bijvoorbeeld het creëren van een rentestroom als gevolg van het schuldig blijven van een dividenduitkering. De regeling zorgt ervoor dat de daarop verschuldigde rente niet aftrekbaar is. Omdat de regeling terugwerkende kracht krijgt tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, is dat soms onvermijdelijk. Voor de toekomst is het vaak mogelijk om extra belastingheffing te voorkomen. De adviseurs van BDO helpen hier graag bij.

Voor meer informatie:
Roger Segers
BDO
Tel: 070 – 338 07 11
roger.segers@bdo.nl
www.bdo.nl/flowers-food


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018