Tuinbouw Update voorjaar 2018

Rabobank: Opmars investeerders in glastuinbouw

Het sentiment in de tuinbouw is over het algemeen positief. De prijsvorming was in 2017 voor de meeste tuinbouwproducten goed en de Nederlandse export van groenten, fruit en sierteeltproducten steeg tot een recordhoogte. Toch is er ook sprake van onzekerheid, met name over de impact van de Brexit-onderhandelingen op de toekomstige afzet.


Rabo Tuinbouwbarometer

In het eerste kwartaal van 2018 komt de gemiddelde score van de Rabobank NL-tuinbouwbarometer uit op een ruime voldoende: een 7,32. Het cijfer hangt vooral samen met de prijsvorming die voor veel subsectoren vergelijkbaar of beter was dan in 2016. De komkommer-, gele paprika- en gerberaprijzen stonden onder druk en eind 2017 kreeg ook de Phalaenopsis het te verduren. Uitdagingen voor 2018 zijn ook de stijgende arbeidskosten, mede door de mindere beschikbaarheid van werknemers. Naast een prijsverhoging bij de inzet van payrollbedrijven en uitzendbureaus is de krapte op de arbeidsmarkt de oorzaak voor verhoging van de arbeidskosten.

Brexit
Het is volgens Rabobank van belang bewust te zijn van en voorbereid te zijn op mogelijke Brexit-gevolgen. Rabobank adviseert in kaart te brengen wat de impact is van een harde Brexit op uw bedrijf, ook als er alleen indirect zaken met het Verenigd Koninkrijk gedaan worden. Is uw bedrijf bijvoorbeeld door vraaguitval in staat om 10-15% prijsdaling op te vangen? Of is uw afnemer in staat om nieuwe markten aan te boren op andere bestemmingen? Bekijk het Brexit stappenplan

Consolidatieslag
Er is in de tuinbouw een forse consolidatieslag gaande. Deze schaalvergroting wordt gedreven door verschillende marktontwikkelingen zoals marktgroei, jaarrondlevering, ketenverkorting, het bereiken van de kritische massa en toegang tot retail. Andere oorzaken voor de consolidatie zijn de benodigde investeringen in Research & Development, de kansen op internationalisering of het bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor personeel.

Investeerders
Opmerkelijk is een toenemende invloed van investeerders. Een recent voorbeeld is de samenwerking van twee investeringsmaatschappijen met het grootste tomatenbedrijf van België: Stoffels. De groeiende interesse van investeringsmaatschappijen laat zien dat grotere tuinbouwbedrijven vanuit rendementsperspectief interessant kunnen zijn voor private investeerders. Voor de tuinbouwbedrijven betekent dit mogelijkheden voor versnelde groei of een manier voor bedrijfsopvolging.

Dümmen Orange X McHutchison
Dümmen Orange (sierteeltveredelingsbedrijf) heeft najaar 2017 twee Amerikaanse bedrijven overgenomen (McHutchison en Vaughan's) die actief zijn in handel en distributie van uitgangsmateriaal voor de sierteelt.

Fusie Nederlandse groenteplantenkwekers
Drie grote Nederlandse groenteplantenkwekers (Leo Ammerlaan, Van der Lugt, Grow Groep) willen gaan fuseren tot Plantise. Daarmee komt een bedrijf met een oppervlakte van 55 ha uitgangsmateriaal tot stand.

Special Orchids X Celine Colours
Cymbidiumkwekerij Special Orchids neemt Celine Colours over. Zo kan Special Orchids het hele jaar grootbloemige snijcymbidium gaan leveren.

Marktkansen voor fruit grootschaliger
In het zachtfruit zijn BerryWorld (o.a. VK) en Beekers Holding BV (Nederland) onlangs gefuseerd om marktkansen voor o.a. framboos en braam grootschaliger te kunnen oppakken.

Flamingo Horticulture X Butters Group
Het Brits-Afrikaanse snijbloemenbedrijf Flamingo Horticulture heeft de Butters Group overgenomen waarmee het zich toegang tot enkele grote retailers in Groot-Brittannië verschaft.

Acquisitie opent deuren
Selecta One (Duits hoofdkantoor) acquireert de kalanchoë-rassen van Topcolor Breeding en begeeft zich daardoor in de potplantenketen.

Van den Bos FLowerbulbs X Stolze
Van den Bos Flowerbulbs heeft preparatiebedrijf Stolze overgenomen.

Duurzaamheid
Ook de tuinbouw krijgt te maken met hogere duurzaamheidseisen, zowel in de voedingstuinbouw als in de sierteelt. Dat de consument steeds meer waarde hecht aan een duurzame productie blijkt uit een forse groei in het biologisch segment.

De afgelopen vijf jaar is de afzet van biologische voeding in Nederland met gemiddeld 10 procent per jaar gestegen, terwijl de voedingsmarkt als geheel maar 1 procent per jaar groeide. De Rabobank verwacht dat het marktaandeel van biologische voeding in Nederland de komende jaren nog verder groeit: van 3% nu tot 7% in 2025. Dat is nog steeds weinig in vergelijking met het buitenland. In Duitsland ligt het marktaandeel nu al op ruim 4% en in Denemarken op meer dan 8%.

Milieukeur doet zijn intrede
Een middenweg tussen gangbaar en biologisch is de teelt met Milieukeur certificeringen. Het areaal bedekte teelt groenten en fruit is van december 2016 tot december 2017 gestegen van 268 ha naar 639 ha. Nu de supermarkten steeds vaker eisen dat hun leveranciers producten leveren met Milieukeur, neemt dit areaal snel toe.

Voor 2018 verwacht de Rabobank een sterke stijging van de Milieukeur-arealen of van gelijksoortige certificeringen. Vooral door de toenemende vraag naar producten met Milieukeur van supermarkten. Enerzijds ondersteunen we de doelstellingen van dergelijke certificeringen. Deze brengen een beweging op gang naar een duurzame landbouw. Anderzijds bestaat het gevaar dat consumenten door de bomen het bos niet meer zien.

Belang geothermie neemt toe
Duurzaam ondernemen in transparante, toekomstbestendige bedrijfsmodellen heeft hoge prioriteit voor Rabobank. Daarin past wat Rabobank betreft ook geothermie. De aardgasbesparing in 2015 van de in gebruik zijnde geothermiebronnen (doubletten) bedroeg ongeveer 77 miljoen m3 aardgas. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de (glas-)tuinbouw kan daardoor verminderen. In het kader van recente discussies over vermindering van het gebruik van Gronings aardgas is dit nog belangrijker.Vandaar dat bij nagenoeg alle projecten in geothermie voor de Nederlandse glastuinbouw Rabobank betrokken is als financier of kennispartij. Naast de 14 doubletten die operationeel zijn, zijn er acht doubletten in voorbereiding. Onlangs heeft de Rabobank besloten €20 miljoen aan risicodragend kapitaal, in de vorm van achtergestelde leningen, ter beschikking te stellen voor projecten gericht op vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en vermindering van CO2-emissies. Een impuls die nodig is, want hoewel de overheid deze doelstellingen onderstreept, lijkt de verscherpte regelgeving oorzaak van de vertraging van diverse geothermie-projecten.

Bron: Rabobank

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018