Frankrijk: kleine hoeveelheid AGF bevat te hoge MRL's

Uit een door de NGO Générations Futures gepubliceerd rapport blijkt dat driekwart van het conventionele fruit en 41% van de conventionele groenten residuen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. De gegevens zijn gebaseerd op 19 fruit- en 33 groentenmonsters die tussen 2012 en 2016 genomen werden. 72,6% van het onderzochte fruit bevatte residuen en in 2,7% van de gevallen overschreden de residuen de wettelijke toegestane norm. 

Gemiddeld bleek 89% van de druiven resten van gewasbeschermingsmiddelen te bevatten, 88,4% van de clementines en mandarijnen en 87,7% van de kersen. Met name kersen bevatten hogere residuen dan toegestaan (6,6% van de monsters), evenals mango's en papaja's (4,8%). 

41,1% van de groenten bevatte resten van gewasbeschermingsmiddelen en in 3,5% van de gevallen werd de toegestane norm overschreden. Selderij bevatte het hoogste gehalte aan residuen (84,6%), gevolgd door verse kruiden (74,5%) en witlof (72,7%). Bij verse kruiden lagen de residuen het vaakst boven de toegestane norm (29,4%), gevolgd door selderij (16%). 

Générations Futures benadrukt dat de bevindingen alleen betrekking hebben op 'meetbare' resten van gewasbeschermingsmiddelen en dat niet alle aanwezige residuen in het onderzoek meegenomen zijn. Na een aantal eerdere tevergeefse pogingen heeft de regering wederom een plan opgesteld om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw te verminderen. Telers zijn van plan om hun eigen 'residue-vrij'-predicaat te introduceren, dat toegekend zal worden aan producten die niet meer dan 0,01 mg aan residuen per kilo bevatten. Générations Futures is echter niet tevreden met deze oplossing omdat deze geen garantie biedt dat er helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en omdat milieuverontreiniging hiermee niet voorkomen wordt. Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018