Internationaal areaal neemt met 50.000 hectare toe

Bio-vereniging Naturland groeit met 26,4 procent

Naast de aanhoudend goede groei in de afgelopen jaren is biotelersvereniging Naturland in 2017 nogmaals krachtig gegroeid - in Duitsland en wereldwijd. Momenteel telen er 54.000 telers in 52 landen volgens de Naturland-richtlijnen. Dat zijn er 26,4 procent meer dan een jaar geleden.

Ook het landbouwareaal nam met 23,8 procent toe naar bijna 343.000 hectare. Daar komt nog 54.000 hectare ecologische bosbouw bij, waardoor er in totaal bijna 400.000 hectare grond volgens de Naturland-richtlijnen wordt beheerd. Daarmee onderstreept Naturland haar rol als één van 's wereld vooraanstaande bio-verenigingen.

Een plus van 10 procent in Duitsland – Hubert Heigl verzoekt om meer geld voor onderzoek
In Duitsland groeide Naturland vooral bovengemiddeld hard wat betreft het aantal lidbedrijven. In totaal 321 bedrijven besloten zich in 2017 aan te sluiten bij Naturland, een stijging van 10,3 procent. In totaal telen er nu in Duitsland 3.448 bedrijven op meer dan 181.000 hectare volgens de richtlijnen van Naturland. Het areaal ontwikkelde zich daarbij gelijk met de toename van het aantal Naturland-bedrijven (+10 procent).

Naturland-voorzitter en bioteler Hubert Heigl verzocht de komende bondsregering om gebruik te maken van de actuele groeidynamiek op de biomarkt en zich in te zetten voor een betere, milieu- en klimaatvriendelijkere landbouwsector. "20 procent biologisch tot 2030 is een realistisch, maar geen bijzonder ambitieus doel. Er zit duidelijk meer in", aldus Hubert. Hij verzoekt in deze samenhang met name een flinke verhoging van de onderzoeksinvesteringen om bijvoorbeeld de biologische teelt sterker vooruit te brengen.

11.000 nieuwe Naturland telers en internationaal 44 procent meer areaal
De groei buiten Duitsland viel nog duidelijker uit. Hier nam het areaal met bijna 50.000 hectare toe, een groei van 44,3 procent! Bovendien is Naturland in vijf nieuwe landen voor het eerst met bedrijven vertegenwoordigd: in Brazilië, Kazachstan, Portugal, Senegal en Hongarije.

Het aantal telers dat buiten Duitsland volgens de Naturland-richtlijnen teelt, steeg met bijna 11.000. Daarbij gaat het vooral om kleine telers die zijn aangesloten bij één van de 117 Naturland-coöperaties of telersorganisaties. In het afgelopen jaar kwamen er in totaal 23 nieuwe telersorganisaties bij Naturland bij en bestaande Naturland-coöperaties konden deels veel kleine telers voor de biologische landbouw winnen.

Voor verdere informatie:
www.naturland.de

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018