Rotterdamse haven ziet containeroverslag sterk groeien

Een bijzonder sterke groei van de containeroverslag met 12,3% (ton) was de belangrijkste motor achter de groei van de haven van Rotterdam over heel 2017. De totale goederenoverslag groeide met 1,3%. Daarmee pakte de haven de groeitrend van vóór 2016 weer op. Het totale tonnage steeg van 461 miljoen naar 467 miljoen. Tegenover de stijging bij containers stonden dalingen in het droog massagoed met 2,6% en het nat massagoed met 4,1%. 

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: "De Rotterdamse haven heeft een goed jaar achter de rug. Onder aanvoering van de containersector groeide de goederenoverslag naar het hoogste niveau ooit. Juist de containersector is van groot belang omdat die een essentiële rol speelt in het creëren van toegevoegde waarde zoals werkgelegenheid in de haven en het achterland. Daarnaast ben ik tevreden over het hoge niveau van investeringen omdat we hierdoor onze bestaande en nieuwe klanten nog beter kunnen faciliteren. Ook over de snelheid waarmee wij onze plannen uitvoeren voor wat betreft energietransitie en digitalisering kunnen we content zijn. Het Havenbedrijf steunt de ambitie in het regeerakkoord om in de CO2 uitstoot in 2030 te reduceren tot 49% van het niveau in 1990. Om dit waar te maken is nu een groot aantal projecten in onderzoek.

Ook op het gebied van digitalisering zetten we stappen vooruit. Samen met klanten, ketenpartners en digitale platforms zorgen wij ervoor dat in Rotterdam de meest kansrijke digitale innovaties worden ontwikkeld. Het Havenbedrijf neemt een actieve rol op zich bij het verkrijgen en beschikbaar stellen van data en informatie om uiteindelijk de haven én de logistieke ketens slimmer maken en te zorgen voor een naadloze doorstroom van verkeer en goederen. De haven staat ook in 2018 voor de nodige uitdagingen, waarvan de voorbereiding op de Brexit een van de belangrijkste is."

Financieel goed jaar
Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam: "In financieel opzicht was 2017 een goed jaar voor het Havenbedrijf met een hogere omzet en een hoger resultaat vóór belastingen. Daardoor konden wij de investeringen in onder meer verbetering van de haveninfrastructuur op een hoog niveau houden. Samen met de eigen investeringen van de bestaande klanten in de haven is er een zeer hoog investeringsniveau. Dat is nodig om de concurrentie voor te blijven. Het nettoresultaat van het Havenbedrijf daalde doordat over de winst in 2017 voor het eerst vennootschapsbelasting verschuldigd is. Dit verscherpt de noodzaak voor een goede kostenbeheersing."

Containers
De overslag van containers steeg spectaculair met 10,9% naar 13,7 miljoen TEU en 12,3% in gewicht naar 142,6 miljoen ton. In het tweede halfjaar werd 14,1% meer ton overgeslagen dan in dezelfde periode het jaar ervoor. In de laatste vijf halfjaren is er sprake van een gestage groeilijn. Het marktaandeel van Rotterdam op de containermarkt is met 31% (2017 t/m Q3) op het hoogste niveau sinds 2000. De groei manifesteerde zich vooral op Azië en Zuid-Amerika en de aanvoer uit Noord-Amerika. Vooral het feedervolume groeide sterk (21% in TEU) op alle Europese vaargebieden en met name Scandinavië en de Baltische staten. Bij shortsea bedroeg de groei 10,2% (TEU) waarbij vooral de overslag op diensten van en naar het Middellandse Zeegebied en ScanBaltic toenam. Ook het achterlandvolume steeg (6,3%). Deze groei en die van het feedervolume bevestigt de sterke positie van Rotterdam in de netwerken van de container rederijen en grote allianties. De overslag op Maasvlakte 2 nam sterk toe en ook bijna alle overige terminals vertoonden stijgingen. De overslag van beladen containers nam met 12,1% (TEU) sterker toe dan die in lege containers (+6,1%).

Prognose
Het Havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2018 verder zal groeien, waarbij de groei in de containersector op een lager niveau zal zijn dan de uitzonderlijke groei in 2017.

Financiële resultaten Havenbedrijf
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2017 een omzet geboekt van € 712,1 miljoen, een stijging met 4,6% ten opzichte van 2016. De nettowinst kwam uit op € 187 miljoen, een daling met 16,6% toe te schrijven is aan het feit dat het Havenbedrijf Rotterdam per 1 januari 2017 vennootschapsbelastingplichtig is. De exacte hoogte van het af te dragen bedrag kan pas worden vastgesteld wanneer het overleg met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans is afgerond. De investeringen stegen met 18,9% naar € 213,8 miljoen, het hoogste bedrag sinds de aanleg van de tweede Maasvlakte.

Investeringen
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft als missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. De winst die het Havenbedrijf maakt, wordt na uitkering van het dividend en aflossing van schulden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de haven. In 2017 werd onder andere geïnvesteerd in het Offshore Center Rotterdam, de nieuwe ligplaats voor Stena Line, de modernisering van ligplaatsen in het Calandkanaal, Maasvlakte Plaza en de RDM Grofsmederij als locatie voor nieuwe bedrijven. In totaal investeerde het Havenbedrijf vorig jaar € 213,8 miljoen tegenover € 179,8 miljoen in 2016. Het Havenbedrijf verwacht het komende jaar het hoge niveau van de investeringen te handhaven. Belangrijke projecten zijn onder meer de ontwikkeling van de Hartel Tank Terminal en de aanpassing van de Havenspoorlijn via de Theemsweg waardoor het transport per spoor en zeeschip elkaar niet langer hinderen.


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018