"Gewijzigde uienoogstraming CBS statistisch, historisch en ook qua groeiseizoen goed verklaarbaar"

Er is momenteel veel ophef over de gepubliceerde uienoogstramingen van het CBS in de media. . De definitieve oogstramingen van het CBS die begin februari gepubliceerd zijn wijken zo'n 4 procent (60.000 ton) af van de eerste raming in oktober. Comité Ui van GroentenFruit Huis heeft haar leden inmiddels geïnformeerd via een mail. Volgens de belangenorganisatie zijn de gewijzigde cijfers statistisch, historisch en ook qua groeiseizoen een goed verklaarbare afwijking.

Hoewel het Comité Ui snapt dat aanpassing van de raming effect kan hebben op de marktsituatie en het bestuur zich verre wil houden van sturing op marktmechanismen heeft ze gezien de discussie en vragen vanuit leden de behoefte om een reactie te geven naar haar achterban. Het Comité Ui hecht aan goede oogstramingen. In de achterliggende jaren is gebleken dat de cijfers die het CBS jaarlijks publiceert daarbij een bruikbaar en betrouwbaar handvat vormen voor de sector. Op de laatste Algemene Ledenvergadering van het Comité Ui in december jl. heeft het CBS een toelichting gegeven over de totstandkoming van de statistieken. De aanwezigen zijn daarbij geïnformeerd over de achterliggende methodiek van de oogstramingen. De kritische vragen vanuit de zaal leverden een interessante en verhelderende discussie.

De helft van het afwijkende volume dat in februari is gepubliceerd is ten opzichte van de eerdere raming is te verklaren doordat een kleine 600 hectare van het areaal uiteindelijk niet verkoopbaar was vanwege de weersomstandigheden, ziektedruk en een fors areaal in de Hoekse Waard dat niet op de markt gekomen is vanwege een emissie van een olieraffinaderij. Dat was allemaal reeds bekend in de sector en dus ook niet vreemd dat dit areaal verminderd moest worden op het opgegeven ingezaaide areaal zaaiuien bij de zogenaamde mei-telling.

De bijstelling van de opbrengst per hectare (het zogenaamde 'beschot') bedraagt 1 ton minder ten opzichte van de eerdere raming op basis van proefrooiingen, uitgevoerd door Delphy in september. De definitieve raming gebeurt op basis van enkele duizenden enquêtes onder akkerbouwers. Concreet is de 1 ton lagere opbrengst per hectare 1,5 procent afwijking ten opzichte van de eerdere proefrooiingen en statistisch dus eveneens verklaarbaar.

Kortom, het Comité Ui vindt dat de gepubliceerde oogstramingen van het CBS bruikbaar en betrouwbaar zijn en hecht eraan deze te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. Daarvoor is er regelmatig overleg met het CBS. Uiteindelijk blijven het ramingen die een handvat bieden, maar zijn dus tegelijk ook niet meer dan een statistische benadering van de werkelijkheid.

Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2018